Nickerie.Net, maandag 22 augustus 2016


Jairam: Opkoopprijs padie met huidige dollarkoers moet minimaal SRD 100 zijn

De voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF), Soedeshchand Jairam, vindt dat de opkoopprijs van padie dit seizoen minimaal SRD 100 moet zijn. Deze week is de najaarsoogst van padie in Nickerie begonnen. De padieproducenten hebben het dit seizoen heel moeilijk gehad door onder andere de verhoogde inputprijzen en de gebrekkige financiŽle middelen, waardoor er dan ook minder is ingezaaid. De verslechtering van de financiŽle situatie van de landbouwer is voornamelijk te wijten aan de relatief lage padie opkoopprijzen van de afgelopen twee seizoenen.

"Wij hebben eerder ook aangegeven dat vanwege lage padie opkoopprijzen de padieproducenten de afgelopen twee seizoenen ongeveer 21 miljoen US dollar minder hebben ontvangen. Financiering via de opkopers zijn ook toegenomen waardoor niet alleen de financieringskosten hoger zijn geworden, maar ook de afhankelijkheid van de opkoper is toegenomen. De onrechtvaardige prijsverhoudingen zijn duidelijk zichtbaar op de lokale markt waar bijvoorbeeld de prijs van 1 kg slijpmeel nu hoger is dan de prijs van 1 kg padie," zegt Jairam.

Om de situatie van de producenten te herstellen en de productie te behouden is het volgens de PVF van belang dat de verdeling van de inkomsten uit de sector rechtvaardiger wordt, waartoe een rechtvaardige padie opkoopprijs een voorwaarde is. Daar de padie opkoopprijs afgeleid wordt van de ontwikkelingen op de lokale en de internationale rijstmarkt, moet bij de totstandkoming van de padieprijs, de onlangs verhoogde prijzen van rijst op de lokale markt en de gunstige prijzen voor de export naar Venezuela, meegenomen worden. De afgelopen twee maanden is er naast de reguliere markten ook meer dan 12000 ton geŽxporteerd naar Venezuela tegen een prijs van rond de 700 dollar per ton, terwijl ook de lokale prijzen van rijst, slijpmeel en zemel sterk omhoog zijn gegaan.

De prijs van een baal natte padie van 79 kg schommelde vanaf 2008 tot 2015 tussen de 17 en de 22 US dollar. Op basis van de gemiddelde exportprijs van de laatste twee maanden en de lokale prijzen van rijst en rijstproducten is de verwachting dat de opkoopprijs van de najaarsoogst 2016 niet lager dan 14 US dollar per baal zal bedragen, meent Jairam. Een padie opkoopprijs van 14 dollar komt neer op ongeveer 105 SRD, en is op basis van de lokale en internationale prijzen van rijst en rijstproducten nog aan de lage kant, waardoor de prijs ook naar richting 15 US dollar kan bewegen. Een prijs van 18 US dollar per baal zoals we die in 2014 hebben gekend, wat nu op ongeveer 135 SRD zou neerkomen, is wel moeilijk haalbaar.

Jairam vindt het nodig dat de opkopers en producenten samen met de overheid een minimum richtprijs vaststellen, die motiverend is voor de opvoering van het productievolume. De overheid, die ook padie opkoopt en de productie moet beschermen en opvoeren, zou alvast kunnen beginnen met een minimumprijs van 14 US dollar per baal, stelt de PVF-voorzitter.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 22-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics