Nickerie.Net, donderdag 25 augustus 2016


Geen geld , Serieus!?

De openbare behandeling van de suppletoire begroting door De Nationale Assemblee is in volle gang en los van de politieke steekjes onder water over en weer zijn enkele verrassingen niet uitgebleven. Mijn mond viel open van verbazing toen ik de minister van Justitie en Politie hoorde vertellen dat vanwege het bezuinigingsbeleid van de regering haar departement weinig middelen geautoriseerd heeft gekregen.

Een direct gevolg is onder andere dat er geen extra geld gestoken kan worden in bestrijding van criminaliteit, terwijl de criminaliteit verruwt. De kranten en nieuwssites staan dagelijks bol van de gewapende berovingen en andere vermogensdelicten, in sommige gevallen met fatale gevolgen voor slachtoffers.

NDP-assembleelid Andrť Misiekaba en andere DNA-leden reageerden terecht geschokt op de verontrustende mededeling van de bewindsvrouw. Dit werd vooral gedaan tegen de achtergrond dat Justitie en Politie vanaf januari dit jaar SRD 75 miljoen heeft weten te besparen. Ik veronderstel dat ook de rest van de samenleving zich zorgen maakt over de situatie omtrent misdaadbestrijding. Wordt de gemeenschap in naam van bezuiniging aan haar lot overgelaten?

Ik kan me een dergelijke houding van de regering haast niet voorstellen. Had ik gedacht dat de Juspol-minister misschien had overdreven, maakte de vicepresident de verwarring kort daarna compleet. Na een interruptie van Misiekaba vertelde hij bijna op een laconieke wijze dat het voorkomt dat op bepaalde momenten er gewoon geen geld is.

Gezondheidszorg krijgt op die momenten prioriteit, gevolgd door aanpak van criminaliteit. "Wij doen er alles aan om de middelen beschikbaar te stellen, maar ze moeten er eerst zijn", zei vp Ashwin Adhin. Dat Justitie en Politie bij gratie van de minister van FinanciŽn straks door de politie geÔnde boetegelden zal mogen aanwenden voor de eigen operaties, dus ook misdaadbestrijding is hemeltergend.

Ik zie het al gebeuren, dat de samenleving binnen afzienbare tijd geconfronteerd wordt met structurele verkeerscontroles en roadblocks om de zoveel kilometer wegstrekking, in een poging van het politiekorps blad te maken om zichzelf draaiende te houden. Wat zal er dan gebeuren met de doorstroming van het verkeer? Mij komt het voor dat wanneer Justitie en Politie erin slaagt in zeven maanden SRD 75 miljoen te besparen, dit departement als tegenprestatie best wel meer geld mag krijgen voor misdaadbestrijding, een van de kerntaken van justitie.

Uit het betoog van de Juspol-minister kwam overigens niet zo goed uit de verf hoe zij binnen een relatief korte periode zoveel heeft kunnen besparen. Was de begroting van haar ministerie kunstmatig opgeblazen met projecten en beleids- maatregelen die absoluut geen prioriteit genieten of genoten? Het overhandigen van een vermoedelijk vernietigend Clad-rapport over het reilen en zeilen bij Juspol tijdens de vorige regering, als reactie op kritiek van haar voorganger, nu assembleelid Edward Befort, roept ook vraagtekens op.

Rest nog een laatste stap: het Clad-rapport te deponeren bij de procureur-generaal voor het plegen van een strafrechtelijk onderzoek. Is dat niet een van de redenen voor het doen instellen van een Clad- onderzoek, wanneer fraude of corruptie bij overheidsinstanties wordt vermoed? By the way, wat is gebeurd met het strafonderzoek naar de brandstichting bij de afdeling Vreemdelingenzaken. Is er in deze case sprake van een doofpot of een blinde muur?

ivancairo@yahoo.com

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 25-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics