Nickerie.Net, zondag 11 september 2016


Is dit mijn Suriname?

De laatste periode zit ik met buiten proportioneel ongeloof nieuwsberichten te lezen met betrekking tot de ontwikkelingen in mijn geliefd Suriname. Gezien het feit er nog Surinamers zijn die daadwerkelijk het beste voor dit mooie land wensen (alvast alle huidige politici uitgezonderd, vind ik, heb ik gemeend over enkele zaken mijn mening op papier te zetten ten behoeve van de denkmolen van die Surinamers.

Terugroeping!?

Terwijl een aantal van mijn mede Surinamers en ik (wij) ons zorgen maken over hoe wij de steeds zwaarder wordende dagen heelhuids doorheen zullen komen, zit het orgaan dat ons daarin wettelijk verplicht is te ondersteunen een wet aan te nemen die op dit ogenblik helemaal niet in ons belang is, tenzij het terugroepen van een DNA-lid belangrijker is dan het ontstaan van een depressiewekkend en angstaanjagend Suriname. Over het in hoeverre die wet in het belang is van een bepaalde partij of groep, zal ik mij niet uitlaten, gezien alle huidige politici allen twee handen op één buik zijn.

Trias Politica!?

Op papier is het Surinaams systeem, voor zover mij bekend, gebaseerd op drie machten (uitvoerende-, rechtelijke- en wetgevende macht). Echter, de realiteit leert ons dat er in de praktijk slechts twee machten zijn, namelijk de Rechtelijke macht en Uitvoerende macht met haar dode staart.

Democratische!?

Ook is het Surinaams systeem, voor zover mij bekend, een democratische. Echter, de realiteit wijst op dictatuur gejast als democratie. Een politieke partij heeft een bestuur (bestaande uit meerdere personen) die besluiten dient/hoort te nemen (democratie), maar bij elke partij is er steeds dezelfde enkeling (niet het bestuur) die uitschiet en het gezicht van de partij lijkt te zijn. Zou naar buiten toe het bestuur niet gelijk horen te zijn?

Uit Egards voor de President!?

Onlangs heb ik met betrekking tot een momenteel heersende kwestie een stuk mogen lezen, waarbij men afwijkt van een standpunt uit egards voor de President. De vragen die mij gelijk te boven schoten, waren: "Hoort dat wel zo?", "Hebben we hier te maken met een Koning?", "Is de President geen werknemer van de massa?". Mijn antwoorden waren vervolgens "Nee, ik vind niet dat het zo hoort", "We hebben in Suriname niet te maken met een Koning die alle macht voor onbepaalde tijd in zijn/haar boezems heeft" en "Ja, de president is in dienst van de meerderheid en dient zicht ook alzodanig op te stellen en behandeld te worden". Op grond hiervan vind ik vervolgens dat de President uit egards voor de massa hoort af te wijken van zijn standpunten en niet anders.

Voor deze keer zal ik het houden op deze punten. Dit uitgaande van het feit dat teveel informatie teveel adenosinetrifosfaat (ATP) vereist voor de verwerking. Een jonge trotse Surinamer (29 jaar) die zijn toekomst voor de haaien gegooid ziet worden.

detrosu@gmail.com

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 24-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics