Nickerie.Net, maandag 29 augustus 2016


Rijstproductie in Nickerie wordt steeds minder en minder

Harinandan Oemraw: …” deze week is de najaarsoogst van padie in Nickerie begonnen. De voorzitter van de SPBA (Surinaamse Padie Boeren Associatie) de heer Oemraw heeft donderdag 18 augustus 2016 per brief de Minister van Landbouw gevraagd om te bemiddelen bij het vaststellen van een opkoopprijs voor padie. De rijstboer verwijst naar de forse kosten die gemaakt worden in de sector vanwege de koersontwikkeling. “ Voor alle handelingen moeten wij tegenwoordig het dubbele neertellen…”. De Ware Tijd 22 augustus 2016.

Jitendra Kalloe (VHP DNA lid):.. de stijgende koers van valuta, waardoor de prijzen van inputs van hulpmiddelen verdubbeld zijn, heeft ook zijn invloed op de trage en verminderde inzaai. De late inzaai heeft ook erin geresulteerd dat veel jonge gewas verloren is gegaan ten gevolge van een combinatie van wateroverlast en aantastingen. Bekend is dat ten gevolge van de lage opkoopprijzen van padie in de afgelopen seizoen, de boeren niet in staat waren hun lopende hypotheken bij de banken a te lossen, met als gevolg minder mogelijkheid voor hernieuwde seizoenleningen. Door al deze factoren waren de boeren genoodzaakt hun inzaai/inputs bij de molenaars-opkopers-verwerkers –exporteurs te doen financieren tegen hogere prijzen, kostenberekening en rente. De regering moet met de producenten, opkopers, verwerkers, molenaars, exporteurs, banken en alle andere stakeholders aan tafel zitten voor een rechtvaardige padieprijs, aldus Kalloe in Dagblad Suriname 24 augustus 2016.

Drs. Soedeshchand Jairam:….” de verslechtering van de financiële situatie van de landbouwer is voornamelijk te wijten aan de relatief lage padieopkoopprijzen van de afgelopen twee seizoenen. Vanwege de lage opkoopprijzen hebben de padieproducenten de afgelopen twee seizoenen ongeveer 21 miljoen US dollar minder ontvangen. Financiering via de opkopers (molenaars) zijn ook toegenomen, waardoor niet alleen de financieringskosten hoger zijn geworden, maar ook de afhankelijkheid van de opkoper is toegenomen. Een rechtvaardige padie opkoopprijs is een voorwaarde om de situatie van de producenten te herstellen en te productie te behouden” aldus Jairam in Dagblad Suriname 24 augustus 2016.

Leendert Doerga: Voor de padieproducenten is de rijstbouw niet meer aantrekkelijk. De jongeren trekken weg uit het district Nickerie op zoek naar werk in groot-Paramaribo. De rijstbouw blijft sukkelen met de hoge productiekosten, maar de overheid maakt geen pogingen om deze sector daadwerkelijke te ondersteunen en gezond te maken. Allerlei peperdure consultantrapporten geschreven, allerlei commissies worden benoemd, maar de padieproducenten in Nickerie merken niet veel van deze goede wil van de politiek machthebbers. Met de opbrengsten uit de verkoop van padie kan de producent zijn productiekosten niet meer dekken. De vernietiging van de rijstproductie is reeds lang gaande. De inzaai schommelt al jaren rond de 25.000 ha. In 1985 was het beplant areaal 75.000 ha. In 2010 was het 55.000 ha.

Ons buurland Guyana heeft vanaf 1980 haar rijstsector gereorganiseerd, met wettelijke regels geordend en een werkbare staatsorganisatie (participatie van alle stakeholders) opgezet voor overleg, regulering, bemiddeling en dagelijkse sturing, facilitering van deze sector. Guyana heeft thans een rijstproductie van 200.000 ha en de grootste rijstproducent van Caricom. Suriname was tot 1980 de grootste rijstproducent van Caricom. Het rijstbedrijf Wageningen en Prins Bernhard Polder in Nickerie als leveranciers van zeer hoogwaardige long grain export rijst naar Europa. Wageningen en Prins Bernhard Polder (Back Pro van Rashied Doekhie) zijn vanaf 1975 in de roof, plundering en uitverkoop: leeggeroofd, leeggeplunderd en nu als bouwkavels aan levenslange politieke staatsprofiteurs en partijloyalisten als warme bollen gratis verstrekt.

Leendert Doerga

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 10-08-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics