Nickerie.Net, zondag 11 september 2016


Jogi: “Bouterse zit letterlijk te gokken en te gissen”

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt dat het overduidelijk is dat president Desi Bouterse geen raad meer weet en gewoonweg aan het gokken en gissen is met reeds mislukte methodes om de op hol geslagen wisselkoers terug te brengen. “Men heeft geen pasklaar antwoord voor de crisis, de regering is niet daadkrachtig, ze weet niet hoe zij deze crisis moet managen, ze weet niet welke oplossingsmodellen er zijn en geformuleerd moeten worden om de crisis aan te pakken en er zijn geen doelen, die de regering tot nu toe concreet heeft kunnen presenteren. Bouterse zit letterlijk te gokken en te gissen hoe hij deze problemen moet oplossen”, zegt Jogi aan Dagblad Suriname.

Nadat het staatshoofd afgelopen woensdag aan journalisten zei dat hij samen met de cambio’s en de banken bezig is een oplossing te zoeken, doen geluiden de ronde dat de Vereniging van Cambiohouders (VVC) net als in januari weer via inschrijvingen de koers omlaag zal helpen brengen. Hierbij zal de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) opnieuw een actieve rol vervullen. Er was eerder kritiek op de rol van de cambio’s vanuit onder andere de Surinaamse Bankiersvereniging en het bedrijfsleven. Tijdens de begrotingsbehandeling in januari maakte Jogi er reeds gewag van het ‘stiekempjes’ pompen van USD 13 miljoen aan vreemde valuta door de VVC in Suriname om de US dollarkoers terug te brengen naar SRD 5.15. Dit riekte volgens Jogi naar illegale witwaspraktijken. Opmerkelijk was dat de voorzitter van de VVC weigerde aan te geven waar de gelden vandaan kwamen. “De regeling tussen de SPSB en de Vereniging van Cambiohouders in Suriname is onverantwoord, onreglementair en in strijd met economische spelregels. Ik ben bang dat dit de zoveelste gok is van de regering, die wederom niet zal werken”, aldus Jogi.

Gersie heeft weinig autoriteit bij CBvS

Jogi memoreert de valutaveilingen die Gersie introduceerde om de wazige praktijken rondom de SPSB-bank te vervangen. De valutaveilingen hebben ook niet geleid tot stabilisatie van de koers. Volgens de politicus is het overduidelijk dat Gersie geen Andre Telting is, omdat aan Gersie niet de autoriteit wordt toebedeeld welke aan zijn voorgangers Telting en Gilmore Hoefdraad werd toebedeeld. “Ik denk dat buiten de CBvS ook andere functionarissen een zodanige vinger in de pap willen hebben dat de goede intenties, die Gersie mogelijk zou hebben, niet goed tot hun recht komen en de beoogde doelen niet gerealiseerd kunnen worden”, stelt de parlementariër. De valutaveilingen die op 22 maart zijn begonnen, werden later niet meer gehouden. De laatste veiling werd op 2 mei gehouden. De koers voor de USD ging van SRD 5.50 naar SRD 5.60. De US dollar werd eind april 2016 verkocht voor SRD 6.55, terwijl de officiële koers vastgesteld door de CBvS na vijf mislukte veilingen op SRD 5.60 was. “Dit werkte niet en heeft men dit ook losgelaten. Integendeel heeft men zoveel geld zomaar verspild”, aldus Jogi.

‘Hij zal de mensen niet wederom in de maling nemen’

“Door alleen met de mond aan te geven dat hij de koers omlaag brengt, moet hij niet denken dat hij het volk en een ieder die deelneemt aan het financieel verkeer wederom in de maling zal nemen. Die uitspraken zijn al lang achterhaald en gaan niet meer werken”, zegt de VHP’er. Volgens de parlementariër had de president bij de aanbieding van het herstel- en stabilisatieprogramma reeds aangegeven dat hij de koers omlaag zou brengen. “De koers is voor 1 of 2 dagen met enkele punten naar beneden gegaan. Maar daarna vloog het weer naar boven. Bij de behandeling van dit plan en de suppletoire begrotingen hebben wij de president helemaal niet gezien. Wij zien dat aan de ene kant de president maanden wegblijft van het parlement, terwijl aan de andere kant de voorzitter van de DNA zo weinig mogelijk discussies over financiële zaken toelaat. In zo een situatie zou een ieder aanwezig moeten zijn en zou een ieder eerlijk en oprecht de gelegenheid moeten krijgen om oplossingen te zoeken. Echter kiest men ervoor om de oppositie de mond te snoeren”, aldus Jogi.

(Stripbron: Facebook)

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 011-09-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics