Nickerie.Net, zondag 04 september 2016


Van broccoli tot bruine bonen; beloften van Soeresh Algoe

In de eerste helft van 2014 werd Soeresh Algoe van onderdirecteur op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verheven tot minister van LVV door president Desi Bouterse. Vrijwel een ieder in het land was content met dit besluit van de president. The right man on the right place. Ook voor oppositielid Mahinder Jogi van de VHP was Algoe de beste minister die ooit op LVV benoemd was, eindelijk een landbouwdeskundige op LVV. Intussen zit Algoe al ruim 2 jaar op dit ministerie. De verwachte ontwikkeling die hij zou brengen, is uitgebleven. Wel is hij één van de sterkste ministers van dit kabinet geworden in het beloven en scheppen van verwachtingen. Van broccoli tot bruine bonen kon Suriname planten en exporteren. Resultaat: niets. Geen van zijn projecten, dromen en beloften zijn uitgekomen.

Dagblad Suriname zal enkele (niet alle) ontwikkelingen rond deze minister aan u voorschotelen. Of het onwaarheden, halve waarheden, hele leugens of loze beloften zijn, dat moet u zelf oordelen.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2016/09/Van-broccoli-tot-bruine-bonen-3.jpg http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2016/09/Van-broccoli-tot-bruine-bonen-2.jpghttp://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2016/09/Frontfoto-1.jpg

Periode 2014

Wel of geen ingenieur

Algoe was nauwelijks minister in 2014 en er ontstond een grote discussie over zijn ingenieurstitel. ‘Had hij werkelijk landbouw gestudeerd op Cuba of is hij chemisch analist? Heeft hij werkelijk zijn studie afgemaakt of is hij met een vals diploma teruggekeerd’, waren de vragen die vooral door politieke tegenstanders gesteld werden. Vanuit de Pertjajah Luhur werd Algoe ook voor leugenaar uitgemaakt, toen hij meende tot geen enkele politieke partij te behoren. De partij van Somohardjo kwam zelfs met een lidmaatschapskaart van Algoe.

Ananasfabriek

Enkele maanden na zijn aantreden doet hij het district Para aan. Daar belooft hij ten overstaan van enkele tientallen personen dat er binnenkort een ananasfabriek gebouwd zal worden. Er wordt veel ananas geteeld in Para, maar doordat het niet verwerkt wordt, gaat een groot deel verloren. In het eerste kwartaal van 2015 wordt de eerste steen gelegd van deze fabriek. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft hiervoor op Powakka, vier hectare grond beschikbaar gesteld. Na deze aankondiging is er nooit iets meer hierover vernomen.

Pakhuis en rozen

In november 2014 vertelt Algoe aan de landbouwers van Weg naar Zee en Landbouwcoöperatie Kwatta dat het terrein achter de zondagse markt, dat in particuliere handen was, weer in de boezem van de staat is teruggekeerd. Hier zullen er een modern pakhuis en koelcellen gebouwd worden voor exportproducten. Men hoeft dat voortaan niet meer op Zanderij te doen.

In december 2014 bezoekt hij een rozenaanplant bij een particulier op Leiding 18 en geeft aan dat ons land enorme potentie heeft om rozen te planten. Jaarlijks worden er ongeveer drie miljoen rozen geïmporteerd. Volgens de minister zal met de teelt van rozen in kassen, het fabeltje dat het niet mogelijk zou zijn rozen te telen in Suriname voor de lokale markt en export, uit de wereld worden geholpen.

Kleine leugenaar

Badrisein Sital, voorzitter van het Rijstorgaan van het kabinet van de president, noemt Algoe in dit jaar publiekelijk de kleine leugenaar. Dit naar aanleiding van de luchtkastelen die Algoe aan de bevolking voorhoudt. Wat Sital het meest ergert is dat Algoe, de leiding van van NV Surzwam, die door de voormalige LVV-minister Hendrik Setrowidjojo wegens malversaties onder curatele was gesteld, in ere had hersteld.

Periode 2015

Nieuwe Melkcentrale Wanica

De grootste onwaarheid die minister Algoe in zijn carrière bij LVV verteld heeft, was eind april 2015, enkele weken voor de verkiezingen. Hij was nu volledig NDP’er en voerde campagne. Op de Noordpolderdam haalde hij tijdens een wijkvergadering aan dat er een tweede Melkcentrale gebouwd zou worden en wel in het district Wanica. Het project was reeds goedgekeurd en de financiering zou komen uit een creditline met India.

Kunstmest

Minister Algoe heeft vooral in het district Wanica flink campagne gevoerd voor de verkiezingen. Bekend is dat hij zakken kunstmest van het ministerie van LVV huis aan huis heeft verdeeld om stemmen te winnen. Ook landbouwgereedschappen werden cadeau gemaakt, alsook tractoren aan enkele agrarische organisaties. Verder beloofde hij ook een heleboel zaken aan de potentiële kiezers.

Bloemkool

In december 2015 kwam Algoe met het briljante idee om bloemkool te telen in Suriname. De experimenten waren gedaan op zijn ministerie en de resultaten waren overweldigend. Ook broccoli en paprika werden gezien als potentiële producten.

Vriendjespolitiek

Minister Algoe wordt door rijstmagnaat Imro Manglie beschuldigd van corruptie en vriendjespolitiek. Manglie vindt dat Algoe de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE) miskent en daarentegen wel in zee gaat met de nieuw opgerichte VVRE. Ook krijgt de VVRE groen licht van de minister om rijst te exporteren naar Venezuela. Wat er daarna gebeurd is met de exporten naar Venezuela, is een ieder bekend.

Periode 2016

Wortelen

Ook dit jaar, waar we op iets meer dan de helft zitten, heeft de minister een paar beloften gedaan. In mei dit jaar kwam minister Algoe met de ontdekking dat we in Suriname ook wortelen kunnen telen. De proeven zijn gedaan en wortelen kunnen binnen 90 dagen volgroeien. In het kader van diversificatie en vervanging van importproducten zal dit goed werken.

Bruine bonen

In de lijn van wortelen, vindt Algoe dat we ook bruine bonen kunnen telen, een Cubaanse variëteit. Na 75 dagen kunnen we oogsten en gezinnen kunnen het zelf in hun tuin planten. Hierdoor kunnen we de import van bruine bonen indammen en deviezen besparen.

Drooglandrijst

Enkele dagen geleden kondigde Algoe aan dat Suriname enorme potentie bezit om drooglandrijst te verbouwen in het binnenland. Hij voert het project uit samen met het ministerie van RO en Brazilië uit in het binnenland. Het pilotproject is geslaagd en hij denkt al aan exporteren. De natte rijstverbouw kan hiermee vervangen worden. In zijn periode heeft minister Algoe de rijstboeren van Nickerie tot zijn grootste vijanden gemaakt. Deze boeren vinden dat de minister tot nu toe niets heeft gedaan voor deze sector.

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 01-09-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics