Nickerie.Net, dinsdag 06 september 2016


THEO PARA: De paarse partijstaat

CONTRAPUNT - De democratische rechtsstaat is vervangen door de paarse partijstaat, een autoritaire staat oftewel een democratuur. Desi Bouterse heeft met de zelfamnestiewet van 2012 en artikel 148 van de Grondwet, het laatste onder het mom van de staatsveiligheid, ingegrepen in de onafhankelijke rechtsgang, om zijn persoonlijke belangen als hoofdverdachte van de decembermoorden veilig te stellen.

Tekst: Theo Para - beeld: dWT archief

JENNIFER GEERLINGS-SIMONS, in dezelfde geest van wetgeving ad hominum, in het geval van de terugroepwet, een stokje voor de onafhankelijke rechtsgang gestoken, opdat zij niet door de rechter, als DNA-voorzitter, tot de orde kon worden geroepen. Deze handelingen van de paarse president en de paarse DNA-voorzitter staan haaks op de notie van de rechtsstaat en de beginselen van behoorlijk bestuur.

THEO PARA: De paarse partijstaatBestuurders die handelen in de geest van de Rule of Law en de integriteit van het openbaar bestuur, trachten zelfs de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Zij besluiten niet tot wetten of bestuursmaatregelen, waar zij zelf persoonlijk voordeel bij hebben. De Grondwet van de republiek Suriname verbiedt ook inmenging in een lopend rechtsproces. De paarse politieke elite acht zich boven de wet verheven, zij is machtsdronken. De wet? Die geldt slechts voor de rest van de Surinamers. Politieke discriminatie tot regeervorm verheven. Dat principe was kenmerkend voor de militaire dictatuur, de erflater van de huidige macht.

Partijloyalisme

IN EEN DEMOCRATISCHE rechtsstaat betekent een absolute meerderheid in het parlement nog geen eenpartijstaat. Een functionerende rechtsstaat vormt in zekere zin een contrapunt voor de democratie, het voorkomt dat het beginsel van de meerderheid wint, ontaardt in een dictatuur, waar minderheden geen rechten meer hebben. Die rechten van de minderheid en individuele burgers en ondernemingen worden gewaarborgd door het recht, door een onafhankelijke rechtspraak.

Van die rechten, zoals gewaarborgd in de Grondwet, hebben bijvoorbeeld de nabestaanden van de vijftien voormannen van de democratie, die op 8 december 1982 werden gefolterd en doorgeschoten door de dictatuur van Bouterse, gebruikgemaakt, door aan te dringen op gerechtigheid. Met de zelfamnestiewet van 2012 en artikel 148, die ingrepen in het lopende 8 Decemberstrafproces, keerde hoofdverdachte Bouterse de wet tegen het recht, het woord tegen de geest.

Wanneer een machthebber op zo'n flagrante wijze er blijk van geeft geen boodschap te hebben aan persoonlijke en bestuurlijke integriteit, dan leeft zijn land in de leugen, zoals Vaclav Havel dat zo treffend typeerde. In zo een toestand zijn woorden ontdaan van hun betekenis, het zijn slechts holle frasen die ontoelaatbaar gedrag de schijn van legitimiteit moeten verschaffen. Zonder functionerende rechtsstaat leidt een absolute meerderheid in praktijk tot een eenpartijstaat. Het beginsel van het recht-voor-één, recht-voor -allen, is vervangen door de willekeur van partij loyalisme.

Nepotisme

Inauguratie President  BIJ MIJN WETEN is er geen geval bekend, waarbij een eenpartijstaat door een democratische partij werdt geleid. Een partij die kiest voor de modus operandi van een eenpartijstaat is per definitie een autoritaire partij, de organisatievorm volgt ideologie en bestuurlijk handelen. Er is sprake van politieke patronage waarbij partijleider en zijn entourage boven elke kritiek staan verheven. Badrissein Sital, een van de oprichters van de NDP, heeft onderbouwd deze toestand van personalistisch leiderschap in de paarse partij, in de media beschreven.

Een persoonlijkheidscultuur, waarbij factfree aan de Leider allerlei verheven kwaliteiten worden toegedicht, draagt er zorg voor dat de bewierookte Baas niet kritisch wordt bevraagd. Toen Babette Niemel in haar documentaire over onder meer de decembermoorden aan Henk Herrenberg vroeg of hij ooit aan zijn leider Bouterse had gevraagd of hij de moorden had gepleegd en/of in het Fort aanwezig was, antwoordde Herrenberg ontkennend.

Terwijl hij zich uitslooft in zijn serviel aanhangerschap, durft hij niet te onderzoeken of diegene achter wie hij aanloopt een massamoordenaar is. Dit intrinsieke gebrek aan bevraging en transparantie, deze moraliteit van de angst en de lafheid, maakt de partij van de één-partijstaat een broeinest van corruptie. Dit denk- en gedragspatroon vormt de ziel van de cultuur van de straffeloosheid, van het regime dat stoelt op het recht van de sterkste.

In de paarse partijstaat heeft de persoonlijkheidscultus vooral vorm gekregen in het bestuurlijk monstrum van het Kabinet van de President, een soort regering boven de regering, met een budget van ruim veertig keer dat van president Venetiaan. Dat was wat de toenmalige parlementaire anticorruptie fighter Arthur Tjin A Tsoi had becijferd. De uitgaven van het kabinet staan feitelijk boven de democratische controle. Familieleden en partijelite worden er geaccommodeerd, inclusief mensen met een strafblad.

NgdesDe president heeft zelfs zijn vrouw, alsof Suriname een koninkrijk is, van een topsalaris voorzien. Terwijl hij ook zijn zoon, die inmiddels als oud CTU- topman voor drugshandel in een Amerikaanse gevangenis zit, en dochter, vanuit de pot van het kabinet, heeft bediend. Het is een bekend gezegde: macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut.

De paarse formule

HET IS EEN gegeven dat telkens als een regime van Bouterse signatuur aan de macht kwam, het slechter ging met de economie en sociale toestand van de bevolking. Dr. Gregory Rusland, voorzitter en fractieleider van de NPS, heeft onlangs met sprekende cijfers en grafieken laten zien dat voor wat de regeringen-Bouterse betreft, het zelfrechtvaardigende verhaal van dalende grondstofprijzen niet opgaat. Hij toonde aan dat de regeringen-Bouterse in absolute zin veel meer inkomsten uit de grondstoffen, ook bij dalende prijzen, hebben gehad dan de regeringen van president Venetiaan. De belangrijkste reden dat het mis is gegaan onder Bouterse, is de enorme verspilling van staatsmiddelen en de ongebreidelde corruptie.

Dat de 'volkspresident' nu het volk, waaronder de arbeiders, volledig laat opdraaien voor de crisis, wordt dan ook door de vakbeweging en civil society moreel onacceptabel geacht. Zonder integriteit geen vertrouwen, zonder vertrouwen geen economisch herstel. De roep om het vertrek van president Bouterse klinkt steeds luider. Een man met een strafblad en verdacht van massamoord, die bovendien van staatskas en economie een nachtmerrie - 'ik wens u een slapeloze nacht toe' - heeft gemaakt.

Niet langer alleen op straat, maar ook in De Nationale Assemblee, klinkt de roep aan Bouterse, het mandaat onmiddellijk terug te geven aan het electoraat. De paarse formule wet tegen recht, macht tegen munt is bankroet. Vraag het maar aan de ziekenhuizen en scholen, aan de landbouwers en arbeiders, aan de onafhankelijke vakbeweging en bonafide ondernemers, aan de binnenlandbewoners en studenten, aan de schoonmaaksters en buschauffeurs, aan de gewone militair en politieman, of aan het IMF.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 06-09-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics