Nickerie.Net, dinsdag 06 september 2016


Harriet Ramdien: ‘Jennifer van Dijk-Silos geeft vrouwen schande’

‘Ze is een schande voor het vrouw zijn, ze geeft vrouwen schande. Van een vrouw zou je verwachten dat zij juist beschermend zou optreden naar het volk toe, dat zij vrouwen en vooral kinderen zou beschermen tegen de grillen van de criminaliteit en een heel oprecht en strak beleid zou voeren. Maar deze vrouw treedt juist op als een beschermvrouw voor de criminelen en voert een dom beleid uit.’ Zo luidt de ongezouten kritiek van politica Harriet Ramdien aan het adres van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. Ramdien schroomt er niet voor aan te halen dat de justitieminister criminelen verwart met rechtgeaarde burgers die op een rechtvaardige manier hun kost verdienen in deze tijd van financiële chaos.

Ramdien: ‘Van Dijk Silos moet eens leren haar grote klepper dicht te houden. Zij zit op een strategisch ministerie en moet zaken diplomatisch aanpakken alvorens zij haar grote mond openmaakt’. De publiekelijke aankondiging van de bewindsvrouw dat zij maatregelen zal treffen tegen enkele penitentiaire ambtenaren, omdat deze een crimineel een slag toegebracht zouden hebben, is Ramdien in het verkeerde keelgat geschoten. ‘De minister zit gewoon criminelen te beschermen. Heeft zij een moment de kinderen of vrouwen beschermd die de dupe worden van de criminelen?’ Ramdien benadrukt dat niet vergeten moet worden dat de crimineel een criminele daad heeft begaan en op grond daarvan in de gevangenis is beland. En dat hij vervolgens wetsdienaren heeft aangevallen op grond waarvan de wetsdienaren uit zelfverdediging de crimineel een slag hebben toegebracht. ‘De justitieminister zit gewoon de rechten van wetsdienaren van de politie en pa’s te vertrappen.’

Volgens Ramdien is het zaak dat Van Dijk-Silos met de meeste spoed wordt vervangen. ‘Ik maak mij ernstige zorgen om haar gedrag en om haar beleid. Misschien begint haar leeftijd haar parten te spelen, ik weet het niet. Maar hoe langer ze aanzit als minister des te langer de gemeenschap gevaar oploopt om gebukt te gaan onder verruwde criminaliteit.’ Volgens de politica heeft de gemeenschap het vertrouwen in deze minister al lang verloren. ‘Want we hebben niets aan een justitieminister, die zich continu als een beschermvrouw opstelt voor criminelen.’

Asha Gajadien Bhagwat

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 06-09-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics