Nickerie.Net, woensdag 07 september 2016


Santokhi voert gesprekken met collega parlementariërs en Surinaamse diaspora

De afgelopen dagen heeft VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi de gelegenheid gehad om gesprekken te voeren met collega parlementariërs van de Tweede Kamer in Den Haag over de ontwikkelingen in Suriname. Hij sprak ook uitvoerig met de Surinaamse Diaspora in Nederland. Hij nam hiertoe het initiatief omdat Suriname van de politieke- en de journalistieke agenda is verdwenen. “Met uitzondering van het decemberproces is er nauwelijks meer aandacht voor Suriname in Nederland. En dat terwijl de sociale situatie in ons land met de dag verslechtert, mensen hun salaris en pensioenen zien verdampen en de ziekenhuizen amper adequate zorg kunnen bieden”, aldus Santokhi.

VHP voorzitter Chandrikapersad SantokhiVHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi

TWEEDE KAMER

Santokhi sprak met de buitenlandwoordvoerders van verschillende partijen, die unaniem geschokt waren over het verloop van de economische- en bestuurlijke ontwikkelingen in Suriname. “Ik heb gemerkt dat er een flinke informatie-gap is en ik ben blij dat ik dat heb kunnen invullen. Van alle partijen die ik heb gesproken, kreeg ik de toezeggingen dat zij van hun kant steun zullen verlenen aan initiatieven voor noodhulp, om de economische situatie van Surinaamse burgers te verlichten. De komende periode zullen we daar nader invulling aan geven, samen met de Surinaamse diaspora gemeenschap in Nederland”, aldus Santokhi. De VHP-leider sprak deze week met de fractiespecialisten buitenlandse zaken van PvdA, D66, Groen Links en SP. Meer gesprekken met andere fracties volgen nog.

Surinaamse gemeenschap

Santokhi maakt ook een ronde binnen de Surinaamse gemeenschap over hun betrokkenheid met het lot van vrienden en familie. Santokhi prijst de particuliere acties die nu al worden gehouden en verwacht dat dit zal toenemen. “Coördinatie over noodhulp, tussen de diaspora gemeenschap en de politiek in Den Haag is van groot belang”, zegt hij. De VHP-voorman vindt het verder cruciaal dat ook initiatieven voor de langere termijn worden gestimuleerd om de economie weer de goede kant op te duwen. “Denk daarbij aan het stimuleren van midden en klein bedrijf en het aantrekken van kapitaal in de particulier sector. Naast de moeilijkheden waar we voor staan, zijn er ook kansen voor Suriname, waarbij de diaspora op kan inspelen”, aldus de VHP-leider.

VHP mediacommissie

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / VHP 07-09-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics