Nickerie.Net, zondag 11 september 2016


Districtsraadslid Nickerie plaatst kanttekeningen bij toekenning schoolpakketten

Districtsraadslid Kiran Sitaram-Tahdil Het districtsraadslid Kiran Sitaram-Tahdil uit Nickerie heeft kanttekeningen geplaats bij de wijze waarop schoolpakketten worden verstrekt aan scholieren, waarvan de ouders en/of verzorgers minder draagkrachtig. De volksvertegenwoordiger op districtsniveau is niet te spreken over de propaganda, die beweert dat het project schoolpakketten een tegemoetkoming is van de NDP aan het volk van Nickerie. Dat is volgens de spreker misleidend. Het gaat volgens haar om een activiteit van het ministerie van Sport en Jeugdzaken en niet van de NDP. Het project wordt immers met staatsmiddelen gefinancierd.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2016/09/Kiran-Sitaram.jpgDistrictsraadslid Kiran Sitaram-Tahdil

De regeerders maken het volgens Sitaram van kwaad tot erger door de registratie en de distributie te doen plaatsvinden via het NDP-centrum. Het is opvallend dat bepaalde ressorten zijn uitgesloten. Het is volgens haar duidelijk dat de aanhangers van de paarse partij worden bevoordeeld. Het wordt als schandelijk ervaren dat er met ‘names and faces’ wordt gewerkt. Het in zonneklaar dat er niet in algemeen belang wordt gewerkt. In Nickerie wordt van meerdere kanten aangedrongen op goed bestuur. Volgens bekomen informatie worden in het rijstdistrict om en bij 1800 pakketten verdeeld. Hoewel de verantwoordelijken, die belast zijn met de registraties van behoeftigen en de distributie, meerdere keren zijn gewezen op de oneerlijke bevooroordeling van regeringsgezinde personen, wordt het onverantwoordelijk beleid voortgezet.

Avond Tweedaagse Districtsraadslid Sitaram-Tahdil is ook niet te spreken over de het feit dat voorzitter Purcy Olivieira van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS) de mislukking van de onlangs gehouden Avond Tweedaagse Wandelmars in de schoenen van de districtsraad probeert te schuiven. Volgens haar is de districtsraad op geen enkele wijze door de BVSS gekend noch betrokken bij de wandelmars.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 011-09-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics