Nickerie.Net, zondag 11 september 2016


President, wees een vent!

Meneer de president,ik heb, zoals zoveel Surinamers, op 25 mei 2010 op u en uw Nationale Democratische Partij gestemd, omdat ik ervan overtuigd was dat vooral u het land verder tot ontwikkeling zou kunnen brengen. U beloofde vooruitgang en onder meer achttienduizend woningen, een betere infrastuctuur, goed onderwijs en vooral een beter leven voor iedere Surinamer. Daarnaast beloofde u transparantie, zodat Surinamers zouden kunnen zien wat er met hun belastinggeld gebeurt.

Op 25 mei 2015 heb ik besloten om niet meer naar de stembus te gaan, omdat ik diep teleurgesteld was over het niet nakomen van de door u in 2010 gedane beloften. En met mij vele anderen. Al uw mooie plannen zijn om uiteenlopende redenen niet uitgevoerd, mislukt voor die goed en wel waren begonnen, terwijl die wel honderden miljoen SRD's hebben gekost. Enige transparantie wat er met dat geld is gebeurd, is er nooit gegeven. Ondertussen verrijken de mensen om u heen zich op een vreselijke manier, ten koste van het volk. Toch was ik blij dat u door mocht regeren, in de hoop dat u zou hebben geleerd van de fouten die zijn gemaakt en zaken zou herstellen.

Maar na de verkiezingen bleek opeens dat er niets meer te herstellen was omdat er geen geld meer is. Dat heeft u in uw verkiezingscampagne angstvallig verborgen gehouden en in de beerput gestopt, waarover ik diep teleurgesteld ben. De redelijk gezonde economie die ons land in 2010 bij uw aantreden kende, is kapotgemaakt, de goedgevulde staatskas leeggeroofd. Pas nu komen alle verhalen naar buiten over hoe uw vertrouwelingen zich hebben verrijkt, zonder dat u heeft ingegrepen. Het volk, dus ook uw kiezers, betaalt daarvoor nu de rekening en heeft de grootste moeite de eindjes nog aan elkaar te knopen.

President, u heeft gefaald! Dus wees een vent, kom zelf tot de conclusie dat u het tevergeefs heeft geprobeerd en stap op. Als u echt volk en land een warm hart toedraagt, zoals u altijd heeft beweerd, dan houdt u de eer aan uzelf en geeft u anderen die het wel kunnen de kans. Iedereen faalt wel eens in het leven en door dat toe te geven wordt vaak waardering gekweekt. Zo bestaat er nog een kans dat u de geschiedenisboeken ingaat als de president die zelfkennis had en niet als de president die Suriname ten gronde richtte.

Dus nogmaals: wees een vent en ga!

Julian Mijnzorg

Voormalig NDP-sympathisant

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 011-09-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics