Nickerie.Net, zondag 18 september 2016


Rijstboerenorganisatie trekt aan de bel - boeren verder uitgebuit

18.Sep 2016

De Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP) maakt zich ernstige zorgen over de huidige economische crisis in ons land , welke ook funeste gevolgen met zich meebrengt voor de rijstverbouwers. Was de jarenlange stiefmoederlijke behandeling van deze sector door opeenvolgende regeringen al een grote boosdoener , de snel verslechterde sociaaleconomische situatie sinds het afgelopen jaar heeft thans geleid tot een onhoudbare situatie. Volgens BSP voorzitter, Radjoe Bhikharie, is de situatie van de sector thans uitgegroeid tot ongekende proporties en vindt hij meer dan ooit nodig om aan de alarmbel te trekken. Volgens de voorzitter zijn de boeren in feite op sterven na dood.

De kostprijs van padie neemt met grote sprongen toe naarmate de productiekosten stijgen als gevolg van de op hol geslagen wisselkoersen. De prijs die de rijstboer echter thans opgelegd wordt om zijn padie te verkopen, beantwoordt niet aan de huidige situatie.

Volgens Bhikharie is de oogst op dit moment volop gaande maar ligt de prijs die de opkopers willen betalen tussen SRD72,- en SRD 75,- per baal natte padie. Slechts één opkoper blijkt bereid om SRD 77, 50 voor een baal natte padie te geven.

De productiekosten van de boer ligt echter rond de SRD 90 voor een baal padie. Dit illustreert hoe de boer totaal is overgeleverd aan de grillen van de opkopers die alleen het prerogatief hebben om de opkoopprijs vast te stellen.

De reeds lang beloofde instituten waar alle belanghebbenden op basis van de werkelijke kosten, een richtprijs vaststellen blijven nog steeds uit. Over enkele maanden begint de inzaai weer waarvoor bemesting een voorwaarde is.

Volgens Bhikharie wordt een zak kunstmest van 50 kilogram thans voor SRD 145,- verkocht, terwijl de prijs voorheen SRD 99, bedroeg. Daarnaast moet de boer nog een gezin onderhouden waartoe hij nog nauwelijks goed in staat is. Ook zijn velen niet meer in staat hun leningen bij de banken af te lossen en geraken hun bezittingen op de veiling.

Feit is dat het grote aantal suïcidegevallen in onze rijstdistrict gelegen is in de sterk verslechterde situatie. Volgens Bhikharie heeft minister Soeresh Algoe het ook laten afweten. De bewindsman had namelijk toegezegd dat hij de banken zou vragen om een versoepelingsregeling te treffen voor de boeren. Helaas is dit slechts een toezegging gebleven.

Een hardnekkig misverstand die de voorzitter ook uit de wereld wil helpen is de steevaste veronderstelling bij velen dat door de verhoging van de prijs van consumptierijst in de supermarkten, de boeren meeprofiteren. Dit is totaal onjuist. Het zijn alleen de opkopers, verwerkers en de handelaren die deze meer-inkomsten opstrijken. De boeren hebben geen enkele invloed op de vaststelling van de prijs van consumptierijst.

De BSP is van mening dat het thans 5 voor 12 is voor onze rijstsector en dat de overheid nu meer dan ooit verplicht is om de toekomst van deze, voor onze voedselvoorziening en export belangrijke commodity te consolideren.

Hiertoe dienen alle nodige maatregelen waaronder incentives en subsidies van inputs, verbetering van de infrastructuur, regulering van de prijsvorming en rasontwikkeling in een samenhangend crashprogramma te worden opgebracht voor de meerjarige uitvoering en waarvoor desnoods dient te worden uitgekeken naar internationale fondsen of leningen. (GFC)

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 18-09-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics