Nickerie.Net, zondag 18 september 2016


Surinamers hebben een goede band met Nederland

Enkele politici en een kleine groep propagandisten van de paarse partij hebben problemen met Nederland. Begrijpelijk, de politieke baas van deze politici is in Nederland veroordeeld. Hij durft niet op de Nederlande bodem te komen. De baas heeft problemen en daarom levert meneer Limbopersad zware kritiek op politici van andere politieke partijen die een goede band met het Nederlandse volk en ook met de Nederlandse politici (Kamerleden en ministers) onderhouden. De voorzitter van de VHP, de heer Chandrikapersad Santokhi, heeft de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met Nederlandse politici en met de diasporagemeenschap in Nederland. Meneer Limbopersad is verschrikkelijk tekeer gegaan tegen de voorzitter van de VHP, omdat deze nationale leider, Ch.Santokhi, met politici in Nederland gesproken heeft over de politieke situatie in Suriname.

Hardeo Ramadhin

Om niet te diep in de geschiedenis in te duiken, wil ik in enkele zinnen een terugblik maken van de Surinaamse geschiedenis. De eerste succesvolle kolonisatiepoging van Suriname was een Engelse aangelegenheid in 1651.De Engelsen hebben de basis gelegd voor de plantagelandbouw. In 1667 had Suriname al 178 plantages waar slaven (Negers en Indianen) werkten.Tijdens de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) zonden de Saten van Zeeland een vloot uit met de opdracht de Engelsen te verdrijven uit Suriname, wat ook gebeurd is. Op 31 juli 1667 werd de Vrede van Breda gesloten, waarbij bepaald werd dat beide landen (Nederland en Engeland) hun veroveringen mochten behouden. Zo kwam Suriname in de boezem van de Staten van Zeeland (Nederland) terecht.

Tussen 1667 tot 1975 (met een kleine onderbreking van het Engelse Tussenbestuur (1804-1816) was Suriname een kolonie , gebiedsdeel van Nederland geweest . In 1975 hebben wij de onafhankelijkheid, azadi, merdeka gehad. Wij kunnen alles verloochenen, maar de historie kunnen wij niet verdoezelen en proberen een vertekend beeld te geven. Wij zijn ruim (1667-1975) 308 jaar kolonie/gebiedsdeel van Nederland geweest. De Nederlanders hebben ons de Nederlandse taal geleerd; de Nederlanders hebben de nakomelingen van de slaven en ook van de immigranten gekerstend en hen ook Nederlandse namen gegeven; de Nederlanders hebben scholen gebouwd in Paramaribo en in de districten waar wij goed onderwijs konden genieten; de Nederlanders hebben in 1882 de Geneeskundige School opgericht; de Nederlanders hebben in 1948 de Rechtschool opgericht; de Nederlanders hebben het Militair Ziekenhuis in 1760 (later werd het ’sLandshospitaal) gebouwd. De Nederlanders hebben in 1949 de AMS en de Kweekschool in Paramaribo opgericht waar de Surinamers (toen waren wij Nederlanders) middelbaar onderwijs konden volgen. Toch durven enkele “leeghoofdigen” ons uit te leggen op de staatsradio dat wij moeten afkomen van de bakra’s. Wat een mentaliteit; wat een ondankbaarheid van deze valse nationalisten. Het zijn dezelfde figuren die nu bezig zijn Nederlandse namen te vervangen door Surinaamse namen. Hun eigen namen die zij van de bakra’s (plantage-eigenaren) gehad hebben, willen zij niet veranderen. Ter illustratie geef ik slechts enkele voorbeelden (zonder persoonlijk te zijn; ik hoop dat deze heren niet boos zullen worden); Limburg (een provincie in Nederland heet Limburg); Herrenberg; Waterberg; Waterval.

Surinamers hebben altijd een goede politieke band met Nederland onderhouden. Mijn voorzitter Jagernath Lachmon (wijlen) werd door politieke opponenten “Jack van Oranje” genoemd. Wij hebben altijd een goede culturele en educatieve band met het moederland (Nederland) onderhouden. De Rooms-Katholieken, de broedergemeenten en andere religieuze organisatie hebben overal in Suriname scholen en ziekenhuizen gebouwd (ik geef slechts enkele voorbeelden; St.Claraschool (R.K ;1895) en Spangenbergschool (EBG: 1905); deze scholen draaien nog op volle toeren in Nickerie; het protestantse Diaconessenhuis (1961); het R.K. St.-Vincentius Ziekenhuis (1916). Wij onderhouden een goede familieband met onze broeders in Nederland. De Surinamers die naar Nederland met vakantie gaan, blijven niet in hotels (zij kunnen het niet betalen), maar logeren bij familieleden. Het onderwijs in Suriname (vooral het middelbaar en hoger onderwijs) is een weerspiegeling van het onderwijs in Nederland. Nederland is altijd bereid geweest om ons te ondersteunen. De oud-militairen zijn onlangs bij de Nederlandse ambassadeur in Suriname geweest voor een ondersteuning van Euro 20.000,00. Zij willen een boek uitgeven. Meneer J. Rayman is goed bezig in Nederland om geld en verbruiksartikelen te verzamelen voor de afdeling intensive-care van het AZP. Familieleden ondersteunen ons elke dag met pakketten uit Nederland (neem maar een kijkje bij bijv. Air Cargo aan de Drambrandesgracht; Calypsona aan de Duisburglaan; Service Line aan de Rozenhoutsraat etc.). Het grootste deel van de Surinaamse studenten die in het buitenland studeren, zijn in Nederland. In Nederland worden zij ondersteund door familieleden.

Mondiaal bekeken zien wij dat de koloniën altijd een goede band hebben onderhouden met het moederland. De Indiërs (India is ex-kolonie van England) onderhouden goede relaties met Engeland; de Noord-Amerikanen hebben een goede band met Engeland; De Franse koloniën hebben een goede band met Frankrijk; kijk maar naar het Nationaal Franse Voetbalelftal). Al gaat meneer Limbopersad elke dag beuken op Nederland, op diasporavrienden, op Nederlandse politici, maar de band met Surinamers (vooral familieleden) zal nog honderden jaren blijven voortleven, vanwege de moderne elekronische communicatie.

Ruim 320.000 Surinamers wonen in Nederland (bron: CBS, 2002). De meeste Surinamers wonen in de provincies Noord-Holland (96.325); Zuid-Holland (134.475); Utrecht (17.080): Noord-Brabant (18.165). De Surinamers zijn in alle provincies zichtbaar. In de vier Gemeenten t.w.: Amsterdam (71.420); Rotterdam (51.895); Den Haag (43.685) en Almere (13.395) hebben wij de meeste Surinamers. De Surinamers doen het bijzonder goed in Nederland. Op sportgebied (vooral bij voetballen) leveren de Surinamers bijzonder goede prestatie. Er voetballen op dit moment ongeveer 200 Nederlanders van Surinaamse komaf in de diverse Nederlandse voetbalcompetities. Een groot deel hiervan wil ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de voetbalkwaliteiten van het Surinaams elftal. Maar door de vijandige houding van enkele valse nationalisten zal deze ontwikkeling ook niet op gang komen. Op het gebied van onderwijs en volksgezondheid. Dankzij de Nederlanders (dr.Khargie en dr.Oemrawsingh) en de toenmalige HPP-er de heer drs. R. Parmessar, kunnen wij nu hartoperaties in Suriname doen. Tenslotte wil ik de valse nationalisten oproepen om hun bekrompen gedrag te veranderen. De wereld wordt met de dag “kleiner”. Het wereldgebeuren zien wij dagelijks in onze huiskamer. Wij weten allen wat op de wereld van minuut tot minuut gebeurt. Op zaterdag 10 september kon ik via de computer de spannende bokswedstrijd Gennady Golovkin versus Kell Brook live volgen. Terwijl de ontwikkelingen zo ver zijn, zit een meneer dagelijks op de staatsradio eerbare burgers te beledigen met zijn gesluierd en leugenachtige praatjes.

Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 18-09-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics