Nickerie.Net, donderdag 22 september 2016


Regering mist vermogen goed beleid uit te voeren - internationale blunders stapelen zich op

Het is reeds geruime tijd bekend dat er weinig beweging zit in het behalen van de prestatie criteria en indicatieve streefcijfers zoals overeengekomen door het IMF en de regering, betreffende het Stabilisatie en Herstelplan (SHP) 2016. De zogenaamde “Structural Benchmarks”.

Uiterlijk 1 september moest het tarief van elektriciteit worden aangepast tot 90% van de kostprijs. Ook moest uiterlijk 31 augustus een BTW plan of “white paper” in de vorm van een draft BTW wet, worden aangeboden aan alle stakeholders ter beoordeling. Verder moeten de subsidies op water en brandstof gestadig worden afgebouwd.

Gisteren hield de president een persconferentie waarbij hij aangaf dat het IMF “koud en berekenend” is en dat de eisen die ze stellen economisch correct zijn, maar politiek niet haalbaar.

Als hij aan de eisen van het IMF zou voldoen kan hij morgen zijn biezen pakken, stelt de president .  Verder geeft hij aan dat hij een brief zal richten aan het IMF met zijn bezwaren. Daarnaast zal hij uitkijken naar andere financieringsmodaliteiten, waaronder ook de grote IsDB lening.

De persconferentie van gisteren stond in schril contrast met hetgeen eerder dit jaar bij het aangaan van de deal met het IMF aan het volk is voorgehouden. Zo werd het gehele Surinaamse volk op 27 mei dit jaar door de president gefeliciteerd met het goedkeuren van de IMF lening van 478 miljoen US dollar.

Op 28 mei werd in Ocer een informatiebijeenkomst belegd waarbij de president en andere coalitie sprekers middels speeches en filmpjes trachtten het volk ervan te overtuigen dat het IMF programma het beste was voor Suriname.

Het assemblee-lid Amzad Abdoel hield ons voor dat het IMF programma een herstelprogramma is dat door Surinaamse deskundigen is geschreven. Tijdens deze bijeenkomst werd ook fel naar de oppositie uitgehaald en het verwijt gemaakt dat de oppositie alles in het werk gesteld heeft de deal met het IMF niet door te laten gaan.

De uitspraken van de VHP voorzitter Chan Santokhi, dat er betere opties voorhanden zouden zijn om de Surinaamse economie uit het moeras te helpen, werden door president Bouterse betiteld als “slagen in de wind”. De oppositie werd in ‘s lands vergaderzaal, in de staatsmedia en op politieke podia ervan beschuldigd a-nationaal te zijn vanwege de bezwaren die tegen het IMF werden ingebracht.

Vandaag de dag constateren we dat dezelfde president ons voorhoudt dat het IMF niet haalbare eisen stelt en dat er eventueel naar andere financieringsbronnen zullen moeten worden uitgekeken.

Het is triest te constateren dat wij als land voor de zoveelste keer internationaal een grote blunder begaan door zaken die officieel zijn overeengekomen, enkele maanden later te willen herroepen.  Zo ligt de MOU gesloten met de Alcoa in verband met de beëindiging van de Bauxiet overeenkomst, ons nog vers in het geheugen. Daags na de ondertekening werd besloten deze MOU weer te herroepen.

Het beleid van deze regering kenmerkt zich steeds meer door Ad hoc en ondoordachte besluiten die weer moeten worden teruggedraaid. Aan de lijst kan worden toegevoegd de kwestie van het terugdraaien van stroomtariefsverhogingen en het verwijderen van de Skalians uit het stuwmeer.

Het is nu duidelijk dat deze regering het vermogen mist om een goed doordacht, haalbaar en planmatig beleid uit te stippelen en uit te voeren. Heel duidelijk is ook dat leiderschap en strategie die nodig zijn om de crisis te beheersen ontbreken.

Er moet een strak en doelgericht beleid ontwikkeld worden dat ons land uit de huidige crisis kan halen. Een crisis die overigens steeds dieper wordt en waarvan elk teken van verbetering vooralsnog ontbreekt.

VHP

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / VHP 18-09-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics