Nickerie.Net, Friday 28 October 2016


Naipal erkentelijk voor onderscheiding door Rotary

De wetenschapper Sieuwnath Naipal is donderdagavond gehuldigd voor zijn “buitengewone bijdrage geleverd aan het behoud van het milieu in het bijzonder de bescherming van de Surinaamse kust tegen de gevolgen van klimaatsverandering”. Zijn werk is door alle drie Rotary organisaties bekroond met de Rotary Vocational Excellence Award. “Hij is een praktijkgerichte wetenschapper die letterlijk in de modder en het water staat om zijn ideeën uit te voeren, ethische standaarden staan hoog in zijn vaandel, he is truly a dedicated servant of humanity” luidt het oordeel van de jury.

fotoProfessor Sieuwnath Naipal onderscheiden door de Rotary. (Beeld: René Gompers)

Naipal is de 23e persoon die door de Rotarians is onderscheiden. De laureaat van 2016 is geboren in Nickerie. Hij is voornamelijk grootgebracht door zijn grootmoeder. Een groot deel van zijn jeugd heeft hij in de Hamptoncourt polder doorgebracht. Na de Muloschool afgemaakt te hebben in Nickerie, is hij in 1979 voor het eerst naar Paramaribo gekomen om hier verder te studeren. Na het Natin afgerond te hebben, ging hij werken bij Openbare Werken. Met zijn eerste salaris heeft hij studieboeken gekocht. Zijn ambitie om verder te studeren werd getemperd door gebrek aan geld. Na enkele jaren als ambtenaar gewerkt te hebben kreeg hij de mogelijkheid om Hydrologie te gaan studeren in Rusland. Hij heeft de kans aangegrepen. Hij heeft de masteropleiding Hydrologie aan de Odessa Hydrometeorologisch Instituut, cum laude afgerond. In 1994 heeft hij aan dezelfde universiteit zijn PHD in de geografie behaald. Naipal viel toen al op door zijn wilskracht, flexibiliteit en passie. In Rusland heeft hij ook zijn echtgenote Elena ontmoet met wie hij drie kinderen heeft. Ondanks de kansen die hem in Europa werden aangeboden, heeft hij ervoor gekozen om terug naar Suriname te komen.

Bij terugkomst als technisch expert bij Openbare Werken is Naipal intensief betrokken geraakt bij een studie over de gevolgen van klimaatsverandering voor Suriname. Hij heeft zich enorm ingezet om landgenoten bewust te maken. Vanaf 1998 is hij docent aan de Anton de Kom Universiteit. Daar heeft hij met hulp van de Katholieke Universiteit van België een Hydraulisch laboratorium opgezet. Dit was nodig om de nodige experimenten en onderzoekingen te doen die het veldwerk ondersteunen.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het laboratorium en in de natuur loopt Naipal letterlijk voorop en als het moet in de modder. Naipal heeft ondertussen 27 publicaties op zijn naam staan. De werken handelen meestal over de gevolgen van de klimaatsverandering voor Suriname en hoe het hoofd te bieden tegen die problemen. Naipal staat bekend om zijn ‘hands on’ benadering. Heel veel Surinamers zijn getuige geweest van zijn inzet om het kustgebied te beschermen. Het jongste geval betrof de oeververdediging te weg naar zee. Naipal heeft letterlijk geploeterd door de modder bij het concreet uitvoeren van zijn plannen om de kust te herstellen.

Naipal kreeg drie keer van het publiek een staande ovatie. Hij is de organisatie zeer erkentelijk voor de eer die hem te beurt is gevallen. “Het is voor het eerst dat milieu zo in de picture staat. Dit geeft aan dat we op een goeie lijn zijn. Wat ik vandaag heb gekregen is voor alle milieumensen.” Naipal is zijn gezin ook dankbaar. “Hydrologie is geen vak dat je vanuit een kantoor uitoefent. Ik ben mijn gezin dankbaar dat het mij hierin heeft gesteund. Heel veel van de tijd die ik thuis zou moeten doorbrengen, heb ik op het veld doorgebracht.” Naipal voelt zich gesterkt om door te gaan. Mangrove is het antwoord op de stijging van de zeespiegel, stelt hij. "Mangrove heeft een nierfunctie; ze maakt schoon. Als die functie weg is, moeten we geld gaan stoppen in een vervanging die nog meer problemen met zich meebrengt. Blijf af van de kust, het geeft ons zoveel. We kunnen er op den duur geld uithalen. De zone moet er zijn vandaar dat al de moeite daarin gaat zitten.”

René Gompers

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 28-09-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics