Nickerie.Net, Friday 28 October 2016


Stand van zaken over de cricketsport in Nickerie

Ondergetekende, oud-cricketer en aanvoerder van het team van Nickerie en internationale speler/wicketkeeper van Suriname, maakt zich zorgen over de ontwikkelingen binnen de cricketwereld in ons land. Sinds oktober 2015 heb ik, ondersteund door vijf van de zeven actieve teams, geprobeerd het bestuur van de Cricket Bond Nickerie ervan te overtuigen dat het al die jaren in de maling is genomen door voorzitter R. Narain van de Surinaamse Cricket Bond over de middelen die ter beschikking worden gesteld door de ICC.

M.L. Bakas Oud-cricketer

Het gaat om ruim een en half miljoen US dollars in de afgelopen tien jaren. Daarnaast is het sportveld Snellenpark in Paramaribo ook bezwaard met een lening van honderd dertig duizend US dollars. Volgens de voorzitter van de SCB zijn de middelen geïnvesteerd in de cricketsport. De cricketers en cricketliefhebbers kunnen zelf beoordelen in hoeverre dit alles op waarheid berust. In elk geval weten de Nickeriaanse cricketers dat de bedoelde investering niet in de cricketsport van Nickerie is geïnvesteerd. Door het slechte beleid in de afgelopen twaalf jaren het aantal cricketteams geslonken naar zeven.

Op dit moment zitten wij in Nickerie met twee besturen, omdat het vorige bestuur van de CBN onder de leiding van N. Badloe de overdracht niet wil doen aan het nieuw gekozen bestuur op 24 februari 2016, met als voorzitter de heer D. Goedar. Het huidige bestuur onder de heer R. Small wordt niet erkend door de meerderheid van de zeven verenigingen. Dit is hem ook kenbaar gemaakt middels een verklaring. Nu ligt de zaak bij de rechter die het laatste woord zal hebben.

Sinds de droge tijd is aangebroken omstreeks half augustus 2016, zijn er tot nu toe maar drie wedstrijden gespeeld. De wedstrijden van zondag 16 oktober tussen BICC en Jai Hanuman en van afgelopen zondag 23 oktober tussen Gandhi CC en Jai Hanuman CC, kunnen bestempeld worden als onreglementaire wedstrijden, omdat de voorzitter van het huidige bestuur spelers van andere teams heeft laten meedoen om Jai Hanuman te helpen aan een elftal. Daarnaast worden spelers van de actievoerende teams opgehitst tegen hun besturen, zodat er onrust komt binnen de betreffende verenigingen.

Volgens voorzitter R. Small hebben de teams RCC en UCC zich teruggetrokken en mogen spelers die dat wensen voor een andere vereniging uitkomen in de lopende competitie. Geen enkel team heeft zich teruggetrokken uit de competitie. Vier van de zeven actieve teams hebben in hun verklaring aangegeven dat zolang de zaak bij de rechter ligt, zij niet meedoen met de competitie. Daarnaast is in het competitiereglement opgenomen dat spelers niet voor meerdere verenigingen in dezelfde competitie mogen uitkomen. Dit wordt door het huidige bestuur toegelaten en dat is gelijk aan competitievervalsing. Zulke onwettige praktijken, waarbij geen rekening gehouden wordt met de Statuten, Huishoudelijk Reglement of competitiereglement, zijn in de afgelopen 12 jaren keer op keer toegepast. Denk maar aan de bestuursverkiezingen van 31 maart 2016.

Het kort geding dat sinds maanden bij de rechter ligt, kan nog niet afgehandeld worden, omdat de advocaat van de CBN (Mr. D. Moerahoe) het rechtsproces vertraagt door steeds uitstel te vragen. Ons rechtssysteem biedt deze juridische mogelijkheden en hij maakt er goed gebruik van. De 1e zitting was op 21 juni, de 2e zitting op 16 augustus en de 3e op 18 oktober 2016. Dit ziet ondergetekende als een vertragingstactiek, die moet leiden tot ontevredenheid onder cricketers, zodat zij geen ondersteuning meer bieden aan de actievoerders, die een rechtvaardige strijd voeren in het belang van de cricketsport voor nu en in de toekomst.

Uit het bovenstaande blijkt niet dat ondergetekende stagnatie veroorzaakt in de voortgang van de competitie en de verdere ontwikkeling van de cricketsport in Nickerie. Ondergetekende heeft geprobeerd met de heer N. Badloe een gesprek te krijgen, maar helaas is dit steeds door deze voorzitter afgewezen. Met de heer R. Small heeft ondergetekende meerdere gesprekken gevoerd om samen op te komen voor de cricketsport van Nickerie, maar ook hij heeft geen gehoor hieraan gegeven, ondanks bemiddelingspogingen via bekende Nickerianen.

Ten slotte wil ondergetekende de mensen binnen onze cricketwereld eraan herinneren dat sinds hij samen met de andere strijders actie voert, de onderstaande voordelen zijn afgedwongen van de SCB/CBN: 1. Verenigingen hoeven nu geen contributie meer te betalen. Dit moest allang zijn afgeschaft. 2. De wedstrijdballen zijn nu gratis. Vroeger waren de verenigingen verplicht per wedstrijd twee balen te kopen bij CBN/SCB. 3. De financiële vergoeding van de umpires (scheidsrechters) is verdubbeld, maar in feite moet het bedrag veel hoger liggen. 4. En er zijn nog meer voordelen binnen het ICC budget waar cricketers en clubs recht op hebben.

Daarnaast moet de samenleving weten dat Nickerie met al haar teams maar één stem heeft bij de SCB, terwijl de teams van Paramaribo elk één stem mogen uitbrengen. Dit is zeer onrechtvaardig ten opzichte van de Nickeriaanse cricketers, maar jammer genoeg is dit te wijten aan de besturen die de afgelopen twaalf jaren de scepter hebben gezwaaid. Hierdoor hebben de Nickeriaanse cricketers weinig kunnen profiteren van de grote subsidies die door ICC ter beschikking worden gesteld. Als jonge Surinaamse cricketers nog op hoger niveau deze sport willen uitoefenen en kans willen maken om ook internationale wedstrijden te spelen, dan moeten we gaan voor de grote veranderingen. Met z’n allen moeten we de huidige bestuurders van CBN en SCB de laan uitsturen en een nieuw bestuur kiezen met mensen die liefde hebben voor de cricketsport en visie hebben hoe de cricketsport weer op hoog niveau gebracht moet worden. Zulks met onze eigen spelers en buitenlandse spelers die in Suriname wonen en werken en zich dus volgens ICC regels als zodanig kwalificeren.

M.L. Bakas Oud-cricketer

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 28-09-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics