Nickerie.Net, Monday 31 October 2016


Republiek Suriname, de afgrond in geboord, de souvereiniteit ontnomen

God zij met ons Suriname. Een heel mooie aanhef. Maar het lijkt erop alsof Hij niet meer met ons is, Hij is moe van ons. I.p.v. om bij te stellen waarnodig, in het belang van vooruitgang en ontwikkeling van het land, gunt de ene de andere niets. Life begins at 40 is een mooi gezegde, want wanneer je tussen je 25ste en je 40ste jaar je leven redelijk goed op rails hebt, je tegen die leeftijd verwacht te mogen genieten van een goed resultaat, een goed rendement, goede vruchten mag oogsten. Zeer spijtig is onze mooie republiek Suriname het tegengestelde lot beschoren. Suriname is juist de afgrond in geboord, vernietigd, verscheurd door mismanagement. Binnen niet al te lange tijd zal dit land ons niet meer toebehoren en zullen de “geldschieters” allen hun deel opeisen. Het grootste deel van het volk is te pletter geslagen door verarming in recordtijd, terwijl een klein deel gewetenloos, zich steeds verrijkt en toch nog zonder schaamte durft te schreeuwen dat er volgehouden moet worden, want het zal gauw beter gaan. Als het bij de eerste lening reeds zo fataal uitpakt, wat zal er dan nog zijn bij nog meer leningen. Nou, verpletterd en naar een zuchtje adem snakkend, rest bijna nog alleen maar met het laatste beetje te mompelen, het is volbracht. Overigens, kun je met het laatste beetje bewustzijn nog wat schandelijke uitspraken meenemen.

Een president die het heeft over een brandstofprijs; op de huidige 5 gulden, nog 4 gulden bijzetten en brengen naar 9 gulden, want in Frans Guyana, is de prijs 11 gulden, is dat niet een walgelijke schande. Onze munteenheid is toch Surinaamse Dollar en die van Frans Guyana is toch Euro. Een president die een jaarrede voorleest en door zijn intonatie duidelijk is dat hij zelf niet begrijpt waar hij mee bezig is; een rede die de doorsnee van de bevolking voor een groot deel niet verstaat. Een rede die voor een heel groot deel op niets slaat, wat moet je daarmee. Toch zijn er individuen die zo’n verhaal als “tranga” bestempelen; let op, die hebben het in hun interviews ook gehad hoe ze steeds maar hun hele leven “lenen”.

Een parlementsvoorzitter, die evenals alle andere parasieten zich verheugt op alle vreemde valuta, welke er maar te lenen valt en ook zij zich verheerlijkt in hun uitvinding dat de mensen in de film doodgaan. Wordt daarom de anti-corruptiewet maar niet op de agenda geplaatst? Eigenlijk zou het volk haar kracht moeten tonen om tijdens de reces-periode te eisen dat de DNA de draad oppakte en binnen 24 uur deze wet behandeld en aangenomen werd, zoals dat heeft gekund bij andere wetten. Trouwens, dede in a flim, doodgaan in de flim, refererend naar de huidige mensonterende omstandigheden, die grote delen van het volk moeten doorstaan, is ook zo,n walgelijke uitspraak; ik zou me schamen om als regerings- of parlementslid, zulks te bezigen. Volk, begrijpt u niet dat u tot spot wordt gemaakt en er plezier wordt beleefd aan uw/ons leed.

Landgenoten die ervan uitgaan dat er niet gesjoemeld kan worden met de lening van het IMF. Word a.u.b. wakker. Wat hebben wij eraan als er zogenaamd geld aan Suriname wordt geleend, maar er aantallen vertegenwoordigers van de instelling in het land “toezicht houden” aan wie torenhoge salarissen betaald worden; wat hebben we dan aan de lening. Het lijkt mij dat het hele clubje dit plan heel goed in elkaar heeft gezet. De instelling zal dus wel degelijk aan sjoemelen meewerken, zodat zij ook weer een grote hap kunnen meenemen; ze zijn heel slim en wij zijn heel dom om dit toe te laten.

Leningen worden maar hier en daar gesloten; hoeveel zullen het er nog worden. Indien u de situatie niet in macro-vorm kunt begrijpen; vertaalt u dat dan naar micro-vorm; uw eigen huishouden. Wanneer u bij een bankinstelling een lening heeft, zal een 2e bankinstelling aan u geen lening verstrekken, omdat er geen garantie is dat u terug kunt betalen, zoals van u wordt verwacht. Brengt u dit voorbeeld terug in macro-vorm, het huishouden van de Staat; voelt u dan niet aan, dat wat er nu gebeurt, pure kwaadaardigheid ter zelfverrijking is. Trouwens, waarvoor zullen al deze miljoenen en miljarden gebruikt worden; een cocos- of cacaoproject, dat misschien over 5 jaren vruchten draagt. Tegen die tijd zal men u wel vertellen dat er een vruchtenvirus of iets dergelijks het project heeft aangetast, wat niet te voorzien is geweest. We zullen in nog meer ellende gestort worden, terwijl er flink gestoeid is met de gelden. Terwijl er dure auto’s zijn gekocht; weet u nog dat de minister van Juspol zei, dat er iedere maand een auto aangekocht wordt voor een minister en zij was de eerste in de rij, voor een auto van zo’n ongeveer $ 75.000,-; misschien wel meer; terwijl er lappen grond wordt verhandeld onder kapitalisten. Recent is er gepubliceerd dat de overheid aan Combe Markt nog meer dan een miljoen Srd verschuldigd is. Ook deze schuld wordt vereffend door grondruil, zoals u eerder ook heeft mogen lezen in het geval van Stg. Lely Steate NV, maar velen van u niet eens een vierkante meter wordt gegund.

Geestelijken, pastors, die zich voorgangers noemen, maar zich kwijlend hebben genesteld rondom een weeldekist en door ongekende hebzucht helpen u te belazeren; verloochenen de waarheid voor eigen gewin; vergaren evenals de hoofdrolspelers in de dramafilm, zoveel als mogelijk en duwen u in de diepste afgrond.

Naar mijn mening, was er niet een cent van een lening nodig, indien er behoorlijk beleid en goed management was uitgezet, meer productie en export. Er zijn tal van bedrijven, die met goed management en ondersteuning, kunnen bijdragen aan financiele verruiming van de staatskas, zodat daarvan weer investeringen gepleegd kunnen worden. Neem als voorbeeld het dispuut van SWM tegen de leverancier van in Suriname geproduceerde waterleidingbuizen. I.p.v. het product dat reeds in Suriname wordt geproduceerd te helpen upgraden in kwaliteit, zodat ook geexporteerd kan worden, wordt er geimporteerd. Een goed voorbeeld van hoe door dergelijk handelen, de ontwikkeling van het Surinaams product wordt afgebroken. De Surinaamse overheid had reeds lang ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van het product niet onderdoet voor dat uit het buitenland. In een artikel, 2 dagen voor 25 mei 2015, had ik reeds e.e.a. gesuggereerd en na de uitslag, heb ik de nodige maatregelen genomen, volgens mijn inschatting en intuitie, waardoor mogelijke ellende aan mij voorbij is gegaan. Ik heb me niet laten pakken door mooie zoete praat, maar mijn hersenen gebruikt. Onze regering vraagt van ons de meest ondenkbare opofferingen, terwijl zij in onverzadigbare weelde leven, in GGG (Geld, Goud en Grond) en het grootste deel van het volk verzuipt letterlijk.

Suriname heeft nodig een regering met schone onbevlekte eerlijke integere vertegenwoordigers van het volk, die eerst het goede voorbeeld zijn of geven, voordat van het volk anders verwacht wordt. Regeerders, die zich oprecht ten dienste stellen voor duurzame vooruitgang en een beter bestaan voor het volk; die bereid zijn zo eenvoudig mogelijk te leven en te werken aan de heropbouw van dit, te ver verscheurde, beroofde, verarmde Suriname. Als ik president zou zijn, zou ik in de levensfase waar ik nu in zit, echt niet in een paleis hoeven te wonen en grote delen van het land doen verhandelen. Ik zou met evenveel plezier kunnen wonen in een seniorenwooncentrum (ik noem ze geen bejaardentehuizen), dichtbij het deel van het volk, welke mij zeer dichtbij het hart ligt. Als er een partij is, die deze mening deelt en dit daadwerkelijk wil bewijzen, mogen die mij in hun gelederen opnemen, maar helaas, die zijn er niet. Het zou goed zijn, wanneer bestuurders en leden van politieke partijen, hun leden aan het volk presenteren en door het volk laten beoordelen, alvorens aan hun een taak in de regering of als volksvertegenwoordiger wordt toevertrouwd. Pas dan, zullen wij hopelijk met het geloof in wederopstanding, een herrijzing van een mooi Suriname, welke weer gestaag zal bloeien, mogen verwachten. Dan kunnen we weer met trots zeggen, dat geeft aan ons land waardij.

Een oprechte burger van Suriname

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 31-10-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics