Nickerie.Net, Wednesday 02 November 2016


Schijnstabiliteit wisselkoers slechts van korte duur

02/11/2016 Serieus!? Ivan Cairo

Ivan Cairo

Na enkele weken omlaag te zijn gegaan, schieten de wisselkoersen voor vreemde valuta weer als een raket omhoog. Burgers die betalingen moeten plegen in vreemde valuta, zoals het aflossen van leningen en hypotheken en het betalen van huishuur, of geld moeten overmaken voor studerende kinderen in het buitenland, zitten weer met de handen in het haar.

De euforie was maar van korte duur. Doemdenkers hadden gewaarschuwd en hoe wrang ook: ze krijgen gelijk. Een duidelijk verklaarbare economische reden waarom de wisselkoers omhooggaat is er volgens mij niet. De huidige wisselkoersstijging is wat mij betreft de zoveelste indicatie, zo niet hét bewijs, dat de schommelingen op de valutamarkt niets te maken hebben met economische wetmatigheden zoals vraag en aanbod. Niemand moet meer proberen om mij dat wijs te maken. Ook de hooggeschoolde economen en bankiers niet.

Het is gewoon waanzinnig dat de wisselkoers voor de US dollar in een etmaal met ruim 1 SRD omhoogschiet. Is wat er nu gebeurt politiek ingegeven of is een stelletje kapitaalkrachtigen met een niet voor te stellen onverzadigbare hebzucht naar meer rijkdom aan het werk? Zijn deze asociale sujetten bezig hun medeburgers als een vaatspons uit te persen? Alleen in Suriname schijnen de wisselkoersen zonder duidelijk aanwijsbare redenen als een jojo tekeer te gaan.

Trinidad en Tobago die ook zware klappen heeft geïncasseerd door de omlaag getuimelde olieprijs, heeft nog steeds en overigens al jaren een wisselkoers van circa 6 op 1 voor de Amerikaanse dollar. Guyana die ook verminderde inkomsten heeft door de gedaalde goudprijzen, heeft ook al tientallen jaren een stabiele wisselkoers van ongeveer 200 op 1 voor de Amerikaanse munt. In Suriname daarentegen zijn de wisselkoersen vastgeplakt aan een wipplank. Geen enkele actie of beleidsmaatregel van de regering heeft het gewenste effect.

Ook bij vorige regeringen schenen maatregelen niet te werken. Althans zo er een verbetering of verlaging van de wisselkoers optreedt, is die slechts van korte duur. De huidige ontwikkelingen zijn ook het zoveelste bewijs dat de monetaire autoriteiten geen enkel vat hebben op de wisselkoers. De besprekingen tussen de president en cambiohouders blijken dus geen soelaas te bieden. Misschien is het de hoogste tijd om het plan van DA'91 destijds, om een monetaire unie met toen Nederland aan te gaan, uit de kast te halen, af te stoffen en aangepast aan de huidige tijdgeest uit te voeren. Nu de Nederlandse gulden is vervangen door de euro zou waarschijnlijk een dergelijk monetair verbond met de Europese Unie moeten worden aangegaan.

Of misschien moet gewoon de totale Surinaamse geldvoorraad voor onbepaalde tijd vervangen worden door de Amerikaanse dollar, waardoor de vraag naar US dollars komt weg te vallen. Zodra de Surinaamse economie zodanig is hersteld dat een eigen soevereine munt weer tot de mogelijkheden behoort zou die dan geherintroduceerd kunnen worden. Ik stel me voor dat er aan een dergelijke operatie of situatie voor- en nadelen zullen kleven.

Misschien is het een goed idee om een team van deskundigen aan het werk te zetten om de mogelijkheden, voor- en nadelen op een rijtje te zetten, waarna die aan de samenleving gepresenteerd worden. Eventueel kan over het aangaan van een monetaire unie een referendum worden gehouden. Mocht daarvoor worden gekozen en pakken zaken op termijn toch anders uit dan was verwacht, dan kan de samenleving geen beschuldigende vinger naar een regering wijzen, want ze had tenslotte zelf voor de monetaire unie gekozen.

ivancairo@yahoo.com

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 02-11-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics