Nickerie.Net, Wednesday 02 November 2016


Column: Voedselschuur, vooral een onrealistische droom met Caricom-handelsbelemmeringen

01/11/2016 Rozengeur

“Handelsmissie.” Het woord dat ik automatisch associeer met een groep ondernemers die hier neerstrijkt om na te gaan of er nog ruimte is om hun producten af te zetten. Of komt kijken of het ontwikkelingsniveau goed genoeg is om goedkope arbeidskrachten te vinden voor ‘outsourcing’ en dat soort zaken, waarbij wij hoe mooi het verhaal ook mag klinken aan het kortste eind trekken.

Maar tot mijn verbazing gaan wij nu eindelijk een keer op handelsmissie. Naar Barbados en Trinidad en Tobago om inhoud te geven aan de 'voedselschuurgedachte'. Jammer genoeg heeft mijn krant het verhaal over die missie op de tweede pagina geplaatst. Wat mij betreft, was het op de voorpagina gekomen. Immers, samen met de berichtgeving van collega Ivan vanuit George Town, waar de Caribbean week of Agriculture werd gehouden, geeft het een goed beeld van de hypocrisie binnen de Caricom en de bijna mission impossible die de regering zich gesteld heeft om de voedselschuur van de regio te worden. Je kan dat willen, maar dat gebeurt kennelijk niet zonder de instemming van de 'grootaandeelhouders' van de Caricom: Jamaica, Trinidad en in mindere mate Barbados. Het zijn de draaischijven van de Caricom, die in feite alle verkeer controleren van en naar de overige eilanden en ook van en naar Suriname en Guyana. En daarmee de Caricom bij de ballen houden.

Opvallend is dat terwijl de regio klaagt dat op jaarbasis 4.7 miljard US dollar aan voedsel van buiten de Caricom wordt geďmporteerd en niemand een antwoord schijnt te hebben op de dumpkip uit onder andere de Verenigde Staten (VS) en Brazilië, er wel een pasklaar wettelijk antwoord is op de doksen uit Suriname. Hoe hypocriet is het niet wanneer onder aanvoering van Jamaica gejankt wordt om bescherming van de kipsector, wanneer wij weten dat Jamaica ondertussen op het gebied van kip zelfvoorzienend is en zelfs een paar omliggende landen hiervan voorziet. Jamaica klaagde niet toen het enkele jaren terug nog rijst uit de VS importeerde en daarmee onder andere Guyana en Suriname een stok in het wiel stak.

De Trini's bakken het ook bruin. Die klaagden over meelimporten uit Europa door Suriname en wilden ons opzadelen met (volgens president Bouterse) stinkende meel uit hun land. Maar zij verhinderen Guyana nu de doorvoer (!) van honing, omdat hun wet het niet toelaat. Evenals de Doksenclub moet Guyana nu wachten op een wetswijziging. De wet wil immers niet dat de honing binnen een straal van een kilometer van het eiland mag komen. Hoe protectionistisch moet je niet zijn naar je eigen Caricom-broeders toe?

Ik ben daarom erg benieuwd naar het resultaat van de handelsmissie naar Barbados en Trinidad. Er is tenslotte drie jaar aan voorbereiding aan voorafgegaan. Delegatieleider Gilbert van Dijk is in elk geval hoopvol gestemd dat de ondernemers met opdrachten terugkomen. Er moet wel wat gebeuren na drie jaar. Maar wat ook het resultaat mag zijn van de missie, nu reeds kan een belangrijke les worden geleerd uit dat hele verhaal, namelijk dat een wervelende Carifesta helaas totaal geen fundament blijkt om te bouwen aan een voedselschuur.-.

roziegeur@gmail.com

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 02-11-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics