Nickerie.Net, Tuesday 08 November 2016


Gajadien dient Bouterse van repliek

Waarnemend fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, heeft president Desi Bouterse van repliek gediend over de bolwassing die hij maandag kreeg in De Nationale Assemblee. In de tweede ronde van de algemene politieke beschouwingen kwam Gajadien terug op de kwestie. Bouterse zei dat een 'varken een varken blijft'. Soms kan hij een politieke ezel worden. In 2020 zal de NDP niet om de tafel zitten wanneer Gajadien deel zal uitmaken van de constellatie. Hij zei dat de president zaken heeft verdraaid en een goed beeld geeft van zijn karakter.

https://youtu.be/Ep_FEXxdmu8

foto

Assembleelid Asiskumar Gajadien geeft president Desi Bouterse antwoord. (Foto: Raoul Lith)

Gajadien merkte op dat mensen die kritiek hadden op deze president, het niet meer kunnen navertellen. Hij zei zich niet aangesproken te voelen over politiek kuiken of varken. "Laat mij geen politieke moordenaar zijn", zei Gajadien die aanvoerde dat hij het land oprecht dient. Dat kan de president volgens hem niet zeggen. Hij voerde aan dat de VHP over twee maanden haar 68-jarig bestaan mag aanschouwen, alleen omdat deze partij altijd haar bijdrage heeft geleverd bij welke crisis dan ook in het land. De partij heeft goede randvoorwaarden en condities geschapen voor ontwikkeling van het land.

"Bij ons is consensuspolitiek altijd leidraad geweest, maar we kunnen geen concessies doen binnen de politiek als corruptie, machtswellust etc. etc., hoogtij vieren. Vergelijk het met, dat je enorme rijkdom hebt en geen gezondheid. Al ga je gezondheid willen kopen, maar je blijft druggebruiken, te veel vet eten, etc de slechte gewoonten, je gaat uiteindelijk zwichten. We kunnen geweldige menselijke en natuurlijke hulpbronnen hebben, maar als corruptie en criminaliteit hoogtij vieren, dan zal geen ontwikkeling tot stand komen voor het volk," betoogde Gajadien.

De politicus stelde dat de president zaken heeft verdraaid over een ontmoeting met hem direct na de verkiezingen. Hij benadrukte dat de partijleiding van de VHP wel degelijk op de hoogte was van het gesprek en niet zoals de president aangaf dat hij zijn voorzitter moest gaan bellen en zich niet als een varken moest gedragen. Gajadien voerde aan dat zelfs de partijsecretaris tijdens de ontmoeting aanwezig was. De aanvraag voor de ontmoeting zou van de president zijn gekomen en niet omgekeerd. "De president weet dat wij niet hebben willen inspelen op zijn wens om verdeeldheid te brengen binnen de VHP. De president geeft aan dat hij niet te oud is om te leren. Niet alleen onze geschriften, maar ook de historie leert dat onrecht nooit zal overwinnen van oprechtheid en eerlijkheid. President time will tell!"

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2016/11/boutasis.jpg

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 08-11-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics