Nickerie.Net, Tuesday 08 November 2016


VHP neemt bedreigingen president serieus

Het VHP-bestuur heeft een verklaring uitgegeven over de 'clash' tussen president Desi Bouterse en waarnemend fractieleider Asiskumar Gajadien. De VHP zegt de bedreigingen van de president serieus op te vatten. De VHP stelt dat elke samenwerking, in welke constellatie dan ook, uitgemaakt wordt door de partij. Uitspraken over eventuele samenwerking over vier jaar zijn nu niet aan de orde.

De verklaring van de VHP luidt als volgt:

Naar aanleiding van het incident in DNA tijdens de Algemene Politieke Beschouwing (APB) d.d. 07 november 2016 wenst de VHP als volgt te reageren: De VHP als grote politieke partij heeft vanwege haar ideologie en principes een solide basis ontwikkeld die garant staat voor een hechte eenheid en saamhorigheid. Deze eenheid en saamhorigheid is de basis geweest waardoor de partij al vele woelige wateren heeft overleefd.

Politieke aanvallen om de eenheid en saamhorigheid te torpederen zijn niet nieuw voor de partij. De plaats vervangend fractie voorzitter van de VHP heeft tijdens de APB op eigen wijze de gevoelens beschreven die leven in de samenleving en die zijn ontstaan a.g.v.de heersende armoede. De president vond hierin onterecht aanleiding om de plaatsvervangend fractie voorzitter op een president onwaardige wijze te moeten bejegenen ondanks het feit dat de DNA voorzitter, de situatie reeds op bevredigende wijze had opgelost. Hierdoor heeft de president wederom getoond op cruciale momenten de statuur van president niet waardig te zijn. Bedreigingen zoals geuit door de president worden door de VHP eveneens serieus opgevat omdat in het verleden kritische burgers het niet hebben kunnen navertellen.

Terwijl het volk onder armoede gebukt gaat en smacht naar hoop en volwassen cq verheffend leiderschap wordt zij integendeel geconfronteerd met een heilloze toekomst vol schulden, corruptie, wanbeleid en verruwende criminaliteit. De VHP heeft ook op de meest moeilijke momenten in de politieke historie van Suriname het nationaal belang altijd voorrang gegeven. Recentelijk in 2015 is bij de verkiezing van de president alsook in het beschikbaar stellen van deskundigheid alle medewerking verleend zodat de regering slagvaardig te werk zou kunnen gaan In deze geest van nationale opstelling en volwassen politiek voering zal de vhp het volk blijven leiden en dienen.

De VHP geeft voorts aan dat elke samenwerking, in welke constellatie dan ook zal worden uitgemaakt door de leiding en de structuren van de partij. Bovendien zijn uitspraken over eventuele samenwerking over vier jaar nu nog prematuur en niet aan de orde. De VHP roept de president op om als eerste burger de ernstige problemen van het land op te lossen, oprecht gebruik te maken van de inzichten van de volksvertegenwoordiging en ernstig probeert om zijn negatieve emoties, een president onwaardig achterwege te laten."

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 08-11-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics