Nickerie.Net, Monday 14 November 2016


Henk Ramdin: “Suralco heeft toekomst”

Ir. Henk Ramdin

Volgens ir. Henk Ramdin (oud-directeur Suralco) had Suriname aan de onderhandelingstafel met Alcoa onvoldoende potentie om de toekomst van de Suralco veilig te stellen. De onderhandelingscommissie had hoegenaamd geen expertise om te onderhandelen met het grote specialistische Alcoa. Daarom is het een chaos geworden met belangenverstrengeling en teveel politiek. “Ik heb nadat de contouren van de overeenkomst bekend werden, Bouterse gebeld en hem mijn oprechte bevinding gegeven. Ik zei, dat er helemaal opnieuw met de Suralco moet worden onderhandeld. Ik bestempelde de memorandum of understanding (MOU) onverbloemd als waardeloos”, aldus Henk Ramdin in het kader van het honderdjarig bestaan van de bauxietindustrie in Suriname.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2016/11/De-Suralco-heeft-toekomst-1.1.jpgCEO Ir. Henk Ramdin

Gezien de hoopgevende geluiden die de voorzetting van de Suralco Operations van Alcoa suggereren, legde Dagblad Suriname het oor te luister bij de metaalkundige Henk Ramdin. Waarom zouden wij luisteren naar Ramdin? Ir. Ramdin heeft vanaf de afronding van zijn studie metaalkunde aan de Technische Hogeschool Delft, 35 jaar onafgebroken tot aan het begin van deze eeuw bij de Suralco gewerkt, waarvan de laatste 14 jaar als managing director. Hij wordt nationaal en internationaal gezien als kenner van de geïntegreerde aluminiumindustrie. Hij kan zich meten met de industriële top van de wereld. Hij is groot, de grootste Chief Executive Officer die Suriname ooit gekend heeft. En wat heel belangrijk is, hij is politiek onbevlekt. Ramdin: “De overheid benaderde mij om zitting te nemen in de onderhandelingscommissie met de Suralco. Ik zei toen neen. Ik kon niet tegenover mijn werkgever van 35 jaar gaan zitten. Dat kon moreelethisch niet. Ik kan het niet maken om met een bedrijf dat ik zelf heb opgebouwd te onderhandelen voor overname.”

Suralco een goudmijn

Ramdin heeft de Suralco in goede staat achtergelaten. “In mijn periode heeft de Suralco het goed gedaan ondanks de problemen die wij hadden (niet in het minst met de binnenlandse oorlog). De jaren 1980 waren de moeilijkste jaren. Het was de militaire periode. Wij waren in die oorlog een economisch object. Het werd de regering moeilijk gemaakt door de Suralco te treffen. Het heeft een haartje gescheeld of de Suralco was opgehouden te bestaan. Het mag als een prestatie beschouwd worden dat gedurende de woelige jaren er maar gedurende één jaar met verlies werd gedraaid. Dat was in 1986 toen de wereldmarktprijs was gedropt. Er is jarenlang geld gemaakt. Vooral ‘91 en ‘92 waren goede jaren. Het bedrijf maakte winst. Wij hadden plannen voor de concessie van de Suralco in het Nassau-gebied. Uit bodemonderzoek bleek, dat er ook goud lag. De Suralco kreeg toestemming om onderzoek naar de goudvoorraden te doen. De gegevens die uit het onderzoek kwamen rollen, speelden later een positieve rol bij de onderhandelingen met Newmont. Ik zou mijnen in het gebied. Het zou ontsloten worden. Een spoorwegverbinding stond op het programma. De Chinezen waren bereid het project te financieren. Na mijn tijd zijn er andere afspraken gemaakt met de Chinezen.”

De problemen van Suralco zijn van recente datum

Ramdin: “Recentelijk werd het echt moeilijk voor de Suralco. Tot 2000 liep alles goed. Het voorspel van de afgang van de geïntegreerde bauxietindustrie begon toen de Alcoa de verantwoordelijkheid voor Suralco delegeerde naar haar bedrijfstak in Brazilië. De aluminiumindustrie was wereldwijd tanende. Tot overmaat van ramp kelderde de wereldmarktprijs van aluminium verder. Alcoa heeft grote belangen in dit land. Brazilië gaf haar eigen belang in deze industrie prioriteit. De directeuren na mij moeten verantwoording afleggen aan Brazilië. Ik verstond mij rechtstreeks met het hoofdkantoor in Pitsburg. Toen werd er volgens strakke regels gewerkt. Suralco werd door deskundig management levendig gehouden. Ik had volmacht in Suriname. Ik had tekeningbevoegdheid tot US$ 1 miljoen. Dat heeft geen enkele directeur voor mij en ook niet na mijn tijd gehad.”

Verkeerd bestedingspatroon

Ramdin is de mening toegedaan, dat de zwakke directievoering in Suriname heeft bijgedragen aan de verwikkelingen. De kosten van de Suralco gingen sterk omhoog, in sommige gevallen onnodig. “De Suralco heeft mede door de verkeerde uitgaven en verspilling geleden. Net als de overheid heeft de Suralco zich schuldig gemaakt aan verspilling. Brazilië zorgde ervoor dat een peperdure contractor uit het buitenland werd binnengehaald. Dit bedrijf heeft alles overgenomen ten koste van Surinaamse ondernemers die door de jaren heen uitmuntende prestaties hebben geleverd bij de Suralco. Zij hadden geen andere keus dan onder de buitenlandse contractor te werken. Dat was een enorme stap achteruit. Daarmee is niet gezegd, dat de buitenlanders niet deskundig zijn. Ze zijn steengoed. Ze hebben alles in huis. Ze hebben als het ware niemand nodig om het werk te klaren. Ze behoren tot de beste van de wereld. Ze zijn zeer goed en hebben internationale ervaring. Maar daar ligt een prijskaartje aan verbonden. Ik wist ze tijdens mijn directeurschap buiten te houden. Na mij vonden zij toegang tot de Suralco. De verkeerde bestedingen werden ook op ander vlak plaats. Neem bijvoorbeeld, in mijn tijd reed niemand, ook de directie niet in een Prado. Er is tijdens mijn periode bij de Suralco gereden in dubbelcabine pick – ups waarvan maar drie van airconditioning waren voorzien.”

Suriname heeft alles gewoon weggegeven

Ramdin is van oordeel dat de Suralco de Afobakadam moet afstaan aan Suriname. Want Suralco heeft de smelterij gesloten en dat was integraal deel van de overeenkomst. In feite zou Suralco alles wat ze hebben, moeten overdragen, ook de plantages. Dit als teken van loyaliteit en compensatie van aangedane terreinen en milieuschade.

Een mes op de keel van de Suralco

Gevraagd naar de kwestie Plantage Onoribo antwoordde Ramdin: “De belanghebbenden moeten zich wenden tot de overheid als de Suralco overdraagt. De Suralco heeft in samenwerking met de overheid gewerkt. De districtscommissarissen zijn er ook altijd bij betrokken geweest. Het is wel zo, dat de nazaten van Onoribo hun rechtmatig aandeel moeten krijgen. De mensen doen er verkeerd aan om de Suralco als het ware een mes op de keel te houden. Het is niet anders geweest met andere relevante organisaties, instituten en groepen van belanghebbenden. Plantage Onoribo is eigendom van 3 partijen te weten, de bewoners van Onoribo, Billiton en de Suralco. Zaken moeten goed nagegaan worden. Suralco heeft terreinen gekocht van de plantage-eigenaren. Het is zakelijk een onjuiste houding om te doen alsof alles van jou is. Voorzichtigheid is geboden bij de onderhandeling. De emoties zijn niet echt.”

Alcoa heeft belangen

De metaalkundige Ramdin heeft het ook gehad over het belang van Alcoa. De wereldoverschot speelt hierbij een rol. Er zijn serieuze kandidaten uit Frankrijk en Zwitserland die de aluinaardefabriek te Paranam willen overnemen. Die zouden met de delfstof uit Suriname de Alcoa in de wielen kunnen rijden. Over de smelterij is er nog niet gesproken. De complicaties rond de dam zouden te maken hebben met belangen- en politieke verstellingen. Daar brandt Ramdin zich niet aan.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 12-11-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics