Nickerie.Net, Tuesday 15 November 2016


Cacaoproductie volgens analisten Wereldbank niet rendabel voor Suriname

Cacao productie volgens analisten Wereldbank niet rendabel voor Suriname 2Een groep deskundigen van de Wereldbank heeft onlangs bij het ministerie van Handel en Industrie in een presentatie een overzicht gegeven van mogelijkheden, welke Suriname kan aangrijpen om op korte termijn inkomsten te vergaren. Er is een korte-termijn-project-focus gepresenteerd.

Prioriteitstelling

Prioriteitstelling is hier belangrijk. De Wereldbankgroep signaleert geen goede of verkeerde sector. De groep kijkt simpel weg naar de noodzaak om ergens te starten. Indien de aanpakmodellen werken, kunnen die in de toekomst bij andere sub-sectoren worden geïmplementeerd. Feit is dat het land ergens moet beginnen om uiteindelijk grotere investeerders te kunnen aantrekken. Enkele vragen die hebben geleid tot de resultaten waren: wat zijn de mogelijkheden voor investeringen? Hoe zit het met de prijzen van de producten in casu op de wereldmarkt? Zijn er mogelijkheden voor groei? Wat is het nationaal ondernemingsklimaat?

Sub-sectoren

De geanalyseerde sub-sectoren van de agrarische sector waren: palmolie, groenten, fruit, cacao, cassave, dierenvoeding, varkensvlees, aquacultuur, zuivel, kokos, rijst, rundvlees, garnalen en vis, pluimvee en bananen. Hieruit kwamen als potentieel naar voren de sub-sectoren fruit, groenten, kokos aquacultuur, dierenvoeding en varkensvlees. Deze laatste zes sub-sectoren zijn gekozen om de enorme potentie die op dit moment vanwege de interne en externe mogelijkheden aanwezig is. Cassave bijvoorbeeld is op dit moment vooral qua export niet gunstig. Nationaal is er wel wat infrastructuur voor, maar het marktaandeel van Suriname hierin zou te klein zijn om er voordelen uit te kunnen halen.

Overheidsplannen In het kader van publiek-privaat-partnerschap worden agrariërs volgens het Jaarplan van het Planbureau ondersteund in het Global GAP certificeringsproces. Deze activiteiten binnen het programma ‘Private sector ontwikkeling’ zijn geraamd op SRD 240.000. De raming voor het planjaar 2017 voor het beleidsprogramma Stimulering Landbouwsector bedraagt SRD 5.942.000.

Cacao

Verder wordt het project voor de grootschalige productie van cacao ter hand genomen, waarbij voor het Cacaoproject in het planjaar 2017 SRD 110.020.000 is begroot. Het ligt in de bedoeling de Islamic Development bank te banaderen voor de investering. De analisten zijn echter wat sceptisch over het kiezen voor cacaoproductie in Suriname. De wereldproductie van cacao staat niet in lijn met wat Suriname van plan te doen is. Bij de meeste productiegiganten wordt cacao door kleinere telers geteeld. Er is vooralsnog geen enkele succesvolle plantagestijl geïdentificeerd voor cacaoproductie. Een nieuwe investeerder zou volgens de analisten dus geen interesse hebben in zo een investering. Dit, ook zeker vanwege de sterke concurrentie die Suriname tegemoet zou moeten gaan. Dit project heeft volgens de overheid als doel om zorg te dragen voor diversificatie van de economie, vergroting van werkgelegenheid, rurale ontwikkeling, importsubstitutie en vergroting van export naar regionale markten, alsook deviezen genereren en verhoging van de bijdrage aan het BBP.

Kokos

Over kokos aan de andere kant is de groep wel optimistisch. In de wereld is er stijgende vraag te merken voor hoge kwaliteit kokosproducten. Het ligt bij de overheid in de bedoeling om SRD 122.430.000 te investeren. Echter blijkt dat de analisten niet echt focussen op zulke grote investeringen. In overweging kan worden genomen om de bestaande kokos-gewassen beter te coördineren en inkomsten-vergarend te maken. Volgens hen moet zeker onderzoek worden gepleegd richting de kosteneffectiviteit van collectie van de commodity’s en de economische haalbaarheid van het stichten van nieuwe plantages.

Kavish Ganesh

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 15-11-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics