Nickerie.Net, Friday 18 November 2016


Belfort: ‘Hoefdraad is de baas van Bouterse’

“Het is schandalig dat Financiënminister Gilmore Hoefdraad middels de wijziging van de Wet op de Staatsschuld meer ruimte gaat krijgen om zonder enige strafbepalingen ongelimiteerd leningen te sluiten namens Suriname. Zelfs president Desi Bouterse treedt niet op tegen hem. Eén man maar bindt ons aan al deze leningen en ik vraag mij af met wie deze man steeds in zee gaat. Zijn het malafide of bonafide mensen? Zijn het gelden die witgewassen worden? Hoefdraad is de baas van Bouterse”, zegt assembleelid en ex-Justitieminister Edward Belfort (Abop) aan Dagblad Suriname. De politicus voert aan dat het staatshoofd door de zogenaamde connecties van Hoefdraad in een afhankelijke positie door de minister is gemanoeuvreerd. Vandaar dat noch de president, noch de coalitie in het parlement hem controleert. “Een minister gaat het obligoplafond verruimen om Suriname dieper in de put te zetten. Ook de Raad van Ministers (RvM) en vicepresident Ashwin Adhin controleren Hoefdraad niet. Die man is heer en meester over dit land. Hij heeft een carte blanche om Suriname naar de verdoemenis te helpen. Wanneer straks iets mis gaat, is hij gevlogen.” De Abop’er waarschuwt de president om ‘deze man’ in de gaten te houden. “President let op! U bent bezig uw eigen graf te graven. U gaat ten val gebracht worden door uw eigen minister”, aldus Belfort

Voor periode Hoefdraad hadden wij kilo’s goud

Belfort zegt dat de periode voor de aankomst van Hoefdraad in Suriname een periode was waar Suriname een monetaire reserve had van enkele miljarden en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) over kilo’s goud beschikte. “Hij heeft zoveel mensen meegenomen om te werken bij de CBvS en wanneer ze klaar zijn, blijkt dat al het goud en geld zijn verdampt.” Belfort vindt nog steeds dat de Financiënminister een pion is van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) die het land compleet heeft vernietigd om het achteraf naar dezelfde instanties te brengen om volledig te binden aan hun regels. “Moeten er geen lichtje ergens branden? Something is going wrong!”, aldus Belfort. De politicus vindt dat de minister goed in de gaten moet worden gehouden. Nu al is de president volgens hem in de val van buitenlanders gelokt.

Hoefdraad komt naar Suriname om uit te rusten

Belfort zegt dat hij op basis van het reisgedrag en uitspraken van Hoefdraad kan concluderen dat de bewindsman zich geen Surinamer voelt en bij eventuele onherstelbare calamiteiten het land zal uitvluchten. “Nu al woont die man meer in het buitenland dan in Suriname. Hij komt alleen naar Suriname om uit te rusten. Dit is niet vreemd van een pion van het IMF. Hij komt gewoon op vakantie hier”, zegt hij. De parlementariër verwijst naar de recente reis van Hoefdraad naar het buitenland waar hij zeker 25 dagen is weggebleven. “Ik heb het aantal dagen zelf geteld. Gelijk daarna kwam hij rustig binnenlopen in de DNA. Het is voor het eerst dat ik iemand zo heb zien reizen in een kabinet. Niemand kan die man stoppen”, aldus Belfort.

‘Een heleboel klopt niet’

De parlementariër zegt dat hij het vreemd vindt dat Hoefdraad van 2010 tot 2015 op zijn eigen aandringen een riant salaris van SRD 80.000 heeft getoucheerd en in augustus 2015 ineens opteerde voor een veel lagere ministerssalaris van SRD 15.000. “Hoe gaat hij daarmee rondkomen de hele maand, terwijl hij een vorstelijk leven leidt. Een heleboel dingen klopt gewoon niet.”

‘Misiekaba en Abdoel met staart tussen benen’

De ex-Justitieminister memoreert nog de clash die de Financiënminister enkele maanden terug met NDP-fractieleider André Misiekaba en diens vervanger Amzad Abdoel had toen de valutawisselkoers de pan uitvloog. Beide NDP’ers vonden toen dat Hoefraad moest ophoepelen. “Zowel Misiekaba als Abdoel moest zijn staart tussen de benen zetten en het braaksel weer inslikken”, zegt Belfort. De politicus vindt dat de NDP-fractie met 26 zetels het land alleen maar helpt om het land verder de verdoemenis in te helpen.

‘Gersie maakt zijn mond niet open’

Belfort benadrukt dat hij tal van keren het leen- en reisgedrag van de bewindsman in De Nationale Assemblee (DNA) aan de kaak heeft gesteld, maar steeds niet de gelegenheid heeft gehad om goed uit te kunnen praten. “Wij hebben een governor, maar hij praat niet. Als ik Gersie vergelijk met wijlen André Telting, was Telting ‘de’ monetaire autoriteit”, stelt hij. Volgens de politicus heeft Gersie enkele weken terug nog samen met Hoefdraad de jaarlijkse regionale vergadering van het Internationaal Monetair Fonds met monetaire autoriteiten van de regio op Trinidad & Tobago bijgewoond. Echter was het Hoefdraad die alleen over die vergadering heeft gesproken. “Die man praat gewoon niet”, aldus Belfort over Gersie.

FR

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 17-11-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics