Nickerie.Net, Friday 18 November 2016


Hinduïsme en LBGT

18-11- 2016
“Wat je hier vindt, vind je overal en wat je hier niet vindt, vind je nergens”, wordt gezegd van het Hinduïsme.

De religie
In de Maha Bharet, ’s werelds grootste epos, is Shikhandi de reïncarnatie van een onteerde prinses. Hij vertoont bekende homofiele uitingen. Door allen wordt hij met respect bejegend maar hij werd ook wel eens beschimpt als een nipunsak (impotent / man noch vrouw). Ook de fameuze krijger Arjuna, tijdelijk vervloekt tot travestiet/napunsak, krijgt een eervolle aanstelling aan het koninklijk hof.


In het epos Rāmāyan stuurt Shree Rām bij aanvang van zijn verbanning, de hem gevolgde mannen en vrouwen naar huis terug. Bij zijn terugkeer na 14 jaren trof hij een groep die niet was vertrokken. Het waren degenen die zich man noch vrouw voelden en daarom geen gehoor hadden gegeven aan zijn oproep. Rām beloonde hen door hen een bijzondere zegenende rol toe te kennen bij bepaalde religieuze diensten tijdens huwelijk en geboorte. Waarschijnlijk bestond deze groep naast travestieten uit homo’ s, lesbiennes, biseksuelen en hermafrodieten.

Analoog hieraan kan de richtlijn gevende waardering door shree Rām, worden doorgetrokken naar de gehele LBGT –gemeenschap. De heilige geschriften en uitspraken toegedicht aan Goddelijke personificaties, dienen als normatief beschouwd te worden. In de hïnduistische religie is dus een waardige plaats toebeeld aan de niet-hetero’s, zij het in de praktijk gedecimaliceerd enkel tot de hijras (hie'djaras). Deze bestaan voornamelijk uit mannelijke travestieten, transgenders, biseksuelen en homo’s, al dan niet gecastreerd (enuchen). Lesbiennes zijn er officieel niet bij. Dit waarschijnlijk door de zwaar onderdrukte positie van de vrouw, waardoor deze nog moeilijker dan de mannen kunnen uitkomen voor hun sexuele geaardheid.

Sitaldin HINDUISME    EN    L B G T.1Third gender
De hijras vormen een gediscrimineerde, maar door de wet (niet overal) als third gender erkende klasse in India en worden ook als een religieuze sekte beschouwd. Zij aanbidden Bahucharamāta, een manifestatie van Shakti/ Durgā, de hinduïstische vrouwelijke personificatie van de Scheppende Oerenergie.

In Bali, Nederland, India en VS worden reeds hinduïstische huwelijken tusen gelijke sexen ingezegend. Een van de huwelijksvormen, de Gandharva Vivāh, houdt in dat een relatie als gezegend is te beschouwen, op het moment dat de partners God als getuige aanroepend elkaar accepteren, zonder tussenkomst van een priester. (Note: de ouders van Shree Rām zijn ook zo getrouwd). Uiteraard is in de geschriften, gezien de tijdgeest, alleen sprake van heteropartners.

De filosofie
In het Hïnduisme, welke een levensfilosofie, een levensbeschouwing is, onderscheid ik twee segmenten: het religieuze Hinduïsme – en het filosofische Hinduïsme. Kenmerkend is de grote flexibiliteit, de extreem hoge mate van elasticiteit, waardoor gemakkelijk ontwikkelingen en afwijkende meningen worden opgenomen.

Door het basisprincipe van geweldloosheid en eenheid van Schepper en schepping, de eeuwige kosmische wetten van Dharma -  dat is de weg van rechtvaardigheid, kan geen discrimatie van niet-hetero’s plaatsvinden. Zij verdienen dezelfde waardering als elk ander.
In de Bhagvat Geetā zegt shree Krishnā dat er geen verschil is tussen de ātma (ziel) van een dier, een hoog geborene en een doorsneepersoon. Elk mens, hetero/niet-hetero, is een partikel van de Schepper. Op zielsniveau zijn allen aan elkaar gelijk.


De seksuele voorkeuren bij de LBGT-ers zijn te wijten aan overheersende gevoelens voor dezelfde sekse. Dit komt door innerlijke dominantie van het vrouwelijke bij de mannen en het mannelijke bij de vrouwen, waardoor de mannen zich (ook) tot mannen en vrouwen zich (ook) vrouwen aangetrokken voelen.
Deze natuurlijke aanwezigheid van mutuele eigenschappen, de mannelijke – en vrouwelijke geslachtshormonen, in zowel man als in vrouw, wordt gesymboliseerd door de Goddelijke androgyne mannifestatie Ardhanarishvar (half man en half vrouw). Ook wordt de gelijkheid in sekse hiermee geëtaleerd.
In de hinduïstische mythologie overheersen afwisselend de vrouwelijke – en mannelijke Goddelijke presonificaties (bijv. soms Durga, soms Shiv). Dit symboliseert dat evenzo in de mens, de vrouwelijk- of de mannelijke eigenschappen dusdanig sterk kunnen domineren, dat een man zich meer vrouwelijk en een vrouw zich meer mannelijk voelt.

Zoals bij andere wereldrelegieën, is ook in het Hinduïsme de bevolking van de wereld door een man en vrouw, het doel in het scheppingsverhaal. Maar voortplanting is niet de drijfsveer voor samengaan van mensen. Ook indien geen sprake is hiervan (zich vermenigvuldigen) kan men het leven samen delen. Lange tijd was het huwelijk tussen man en vrouw de enige mogelijkheid van echtelijk samen zijn, maar is dat niet meer door verschillende vormen van samenwonen. Dit is de realiteit. Het Hinduïsme is dynamisch met een hoge realiteitszin. Met oogkleppen wordt niet rondgelopen.

Ik heb de Dharmatoets als beoordelingsnorm opgesteld/geaccentueerd. In 2015 paste ik deze toe tijdens het debat van Blindeninstituut Suriname met als onderwerp: zelfbevrediging bij blinden. Bij deze toets stel ik de vraag: is een handeling onrechtvaardig (a-Dharma) voor de handelende en voor zijn omgeving? Indien niet….dan is het een rechtvaardige handeling (Dharma).

De wetenschap (heel summier)
De psychologie zegt dat LBG-gevoelens altijd hebben bestaan, maar weet niet precies waarom men verliefd wordt op een bepaalde sekse. Arts, neurobioloog en hoogleraar hersenanatomie- en fysiologie Dick Swaab, internationaal bekend door zijn theorie van een homogebied in de hersenen, bepleit zoals een aantal wetenschappers, dat naast de invloeden na de geboorte (Dr. Jordan-Young), reeds in de baarmoeder de sexuele geaardheid wordt bepaald door de hoeveelheid testosteron (mannelijke geslachtshormoon). Een vrouwelijke embriyo met extra testosteron wordt lesbisch en een mannelijke met minder wordt een homo.

Het staat in elk geval vast dat niet uit vrije wil gekozen wordt om homo-of hetero te zijn. Evenals niet zelf wordt gekozen om als man of vrouw geboren te worden.

Resume
De religieuze- filosofische – en wetenschappelijke argumentatie staven dat niet gediscrimineerd mag worden op basis van de seksuele geaardheid, maar deze als een fait accompli te accepteren.
Religie is in het Hinduïsme een persoonlijke invulling, dus zeer flexibel. Indien men gelooft dat De Schepper een relatie zal zegenen omdat deze de toets van Dharma doorstaat, dan kan de inzegening geschieden.

Pandit drs. R.P.Sitaldin
(hindupriester/bedrijfseconoom/filosoof)
r.p.sitaldin@hotmail.com

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 17-11-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics