Nickerie.Net, Friday 18 November 2016


Rusland des duivels na gesprek met IMF

NPS-voorzitter Gregory Rusland is des duivels over wat hij gehoord heeft tijdens een onderhoud met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vandaag. De IMF-vertegenwooridgers hebben de fractieleiders in De Nationale Assemblee ingelicht over de Artikel-4 missie. Ook een vertegenwoordiger van de Caribbean Devolpment Bank was hierbij aanwezig. Op een vraag van Rusland hebben de IMF-stafleden aangegeven het leningenplafond voor dit jaar op 70% zal uitkomen van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

fotoNPS-voorzitter Gregory Rusland

De NPS-topper zegt in gesprek met Starnieuws dat hij niet genoeg woorden kan vinden op uit te leggen hoe boos hij is. Het kredietplafond is gesteld op 60% bij wet. De regering wil het obligoplafond optrekken van 60 naar 80%. Volgens de IMF-normen is het kredietplafond overschreden. Rusland voert aan dat hij deze kwestie heeft aangekaart in De Nationale Assemblee. De regering deed steeds alsof er niks aan de hand was. De wet is volgens Rusland overschreden en nu wil de regering deze met spoed aanpassen. Het land wordt volgens hem in een avontuur gestort.

Op de vraag wat de status is van de 2e tranche van de overmaking van het IMF naar Suriname, is aangegeven dat Suriname niet heeft voldaan aan de afspraken die gemaakt zijn. Wanneer Suriname zover is zal het IMF verder hierover praten. Suriname heeft beloofd bepaalde eisen tegen januari 2017 in te willigen, dus zal de overmaking na deze periode weer aan de orde zijn. De Caribbean Development Bank die bij de meeting aanwezig is, gaf dat de deze bank en World Bank hetzelfde gedrag van het IMF volgen en hun activiteiten on hold hebben gezet.

Het IMF zegt over de wisselkoers dat Centrale Bank van Suriname de ruimte moet laten aan de markt om te komen tot een stabiele wisselkoers. De regering en de bank moeten niet proberen om de wisselkoers kunstmatig te beļnvloeden omdat die niet stabiel zou zijn. Rusland stelt dat de situatie veel erger is dan de regering toegeeft. Er wordt steeds een ander beeld gegeven van de situatie.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 17-11-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics