Nickerie.Net, Saturday 26 November 2016


Meldpunt Kinderbescherming te Apoera in gebruik genomen

Het ministerie van Justitie en Politie heeft op zaterdag 6 februari 2016, het Meldpunt Kinderbescherming te Apoera in gebruik genomen. Dit is een pilotproject teneinde het misbruik van kinderen en huiselijk geweld tegen te gaan, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Apoera vandaag.

Burgers kunnen terecht bij meldpunt voor familierechtelijke zaken, slachtofferhulp en rechtszorg

Districtscommissaris Naltus Naana van het bestuursressort Kabalebo juicht dit project toe, gezien het feit dat de kinderen de toekomst zijn van morgen en het land zullen moeten overnemen, zo sprak hij. Hij vindt het daarom zeer belangrijk, dat ze in een goed milieu opgroeien en beschermd worden. Het is dus de taak van de hele gemeenschap om hierin een bijdrage te leveren, aldus Naana.

Kapitein Carlo Lewis van het dorp Apoera zei, dat vanwege zijn liefde voor kinderen hij alle steun zal verlenen aan het welslagen van hett project. Hij bracht namens de andere kapiteins zijn dank uit aan de minister voor het genomen initiatief.

Tanuja Phoelsingh, trekster van het project, gaf een brede uitleg over de werkzaamheden van het meldpunt. familierechtelijke zaken, slachtofferhulp en rechtszorg zijn zaken waarvoor de burgers bij dit meldpunt terecht kunnen.

Minister Jennifer van Dijk-Silos gaf in haar toespraak aan, dat het project is geïnitieerd door tussenkomst van kapitein Lewis en dat nu al blijkt, dat hiervoor een brede aanpak nodig is. De ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en van Volksgezondheid zullen ook hierbij betrokken moeten worden. Ook het commissariaat van het bestuursressort Kabalebo zal bij dit project verdere medewerking verlenen.


10 maart 2016

Meldpunt Kinderbescherming Apoera boekt succes

Nickerie – Het meldpunt Kinderbescherming Apoera heeft 59 gevallen geregistreerd sinds het een maand terug is geopend. Dat blijkt uit een evaluatie van minister Jennifer Van Dijk-Silos van Justitie en Politie met de regio politiecommandant en de lokale coördinator van dit project in Nickerie. Dat meldt het ministerie in een persbericht.

Van de 59 aanmeldingen bij het meldpunt zijn er negen gevallen van seksueel misbruik. De politie van het ressort Kabalebo heeft verdachten aangehouden, onder wie een persoon die geïnfecteerd is met hiv en hoogstwaarschijnlijk bewust een minderjarige heeft besmet. Vijfentwintig gevallen hebben te maken met familierechtelijke zaken, waarbij onder meer informatie voor het verkrijgen van alimentatie voor minderjarigen noodzakelijk blijkt. De overige meldingen gaan over verbetering in registers van geboorten, via het Bureau Rechtszorg.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De Surinaamse Krant 06-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics