Nickerie.Net, Tuesday 29 November 2016


VHP verwelkomt nieuwe jongeren in Nickerie

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft tijdens een structurenvergadering zondag in Nickerie een zestigtal nieuwe jongeren in de partij verwelkomd. De VHP Mediacommissie zegt in een persbericht dat de jongeren gekozen hebben voor de oranjepartij omdat zij zich ervan bewust zijn dat hun toekomst in gevaar is met de grote buitenlandse leningen van de Staat Suriname.

Jongeren uit Nickerie die zich aangesloten hebben bij de VHP. Zij worden verwelkomd door partijvoorzitter Chan Santokhi. (Foto: Akhiel Mahabier)

"Suriname is weer tot slaaf gemaakt door geldschieters van het buitenland. In feite heeft de regering een hypotheek gevestigd op de jongeren en hun toekomst en heeft daardoor het mooie toekomstperspectief van hen gestolen. Dit falend leiderschap en falend bestuur wordt gekenmerkt door a-nationaal beleid; asociaal beleid onmaatschappelijk beleid; volksonvriendelijk beleid; rechtsstaat ondermijnend beleid; ondernemers-onvriendelijk beleid; economie-ontwrichtend beleid en beleid op basis van macht en corruptie," stelt Santokhi.

De jongeren in het bijzonder, worden volgens de VHP-topman slachtoffer van deze crisis vanwege hun onbekendheid ermee. Dit is de derde crisis in 30 jaren tijd, de jaren ’80, de periode 1996-2000 en nu zitten we weer met de gebakken peren. Dit allemaal hebben we te danken aan hetzelfde leiderschap van de jaren ’80 en het zelfde beleid van toen, meent de VHP-voorman.

Dit is niet wat jongeren willen, ze hadden dit ook niet verwacht en voelen zich misleid, voert de VHP aan. Ze kunnen zich daarom niet identificeren met het gevoerde regeerbeleid. De VHP-voorzitter vindt dat jongeren het beleid positief moeten beïnvloeden en zich niet laten corrumperen. Zij moeten leiderschap en betrokkenheid eisen in alle organisaties. Hij pleit voor het opzetten van een moderne agrarische school, en van marktgerichte onderwijsinstellingen. Het moderniseren van de agrarische sector en agro-industrie.

Santokhi heeft met een brede uiteenzetting de jongeren die zich aangemeld hebben, uitgelegd dat er kansen zijn om aan goedkoop kapitaal te komen om daarmede de productie en werkgelegenheid te verhogen. "Maar dat deze regering waarschijnlijk baat bij heeft dat mensen afhankelijk blijven van pakketten en in armoede blijven om met giften wederom bij de volgende verkiezingen hun stem goedkoop op te kopen." Hierna worden ze weer armoede gedompeld, terwijl een kleine groep van family en friends daarna levenslang in luxe blijft leven, concludeert de VHP-voorzitter.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 29-11-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics