Nickerie.Net, dinsdag 06 december 2016


Meldpunt buurtveiligheid, gezinsproblemen, kindermishandeling geopend bij Stibula

In navolging van Apoera, Nieuw Nickerie en Coronie is er ook een meldpunt geopend bij Stichting Buurtorganisatie Latour (Stibula) een ieder terecht kan, zij het om melding te maken of slechts te praten over problemen betreffende de buurtveiligheid, gezinsproblemen en andere. De opening van het meldpunt heeft gisteren plaatsgevonden onder toezicht van enkele hoogwaardigheidsbekleders, zoals de minister van Justitie en Politie (Juspol), Jennifer van Dijk-Silos, en de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc).

Centrumcoördinator Wilgo Koster gaf in zijn openingsspeech aan dat hoewel de stichting het belangrijk vindt dat er een meldpunt op deze locatie komt, dit niet de eerste organisatie is die een aanspreekpunt heeft geplaats ten behoeve van de gemeenschap te Latour. Zo heeft Stibula meerdere gekend, waaronder een adviesorgaan waar buurtbewoners voor advies terecht kunnen, het wijkteam Latour onder beheer van het ministerie van Onderwijs, het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting dat personeelsleden had, beter bekend als opbouwwerkers, en een integraal veiligheidsteam om de buurt zo veilig mogelijk te maken. Het ging hierbij niet alleen om de kinderen, maar om de bewoners. “Onze buurtorganisatie wil hierbij het verzoek doen dat hetgeen er vandaag opgezet is, niet een moet worden dat na u weg zal komen te vallen, want de ervaring die we hebben is dat continuïteit een probleem is.” Koster zegt dat er al een commissie is ingesteld en hoopt dat die zal werken aan een nationaal jongerenbeleid, zodat jongeren die in Suriname opgroeien, weten waarvoor ze staan. “We hebben de minister van Justitie gevraagd om eraan te werken dat dit misschien een wettelijke basis krijgt, zodat na u geen zondvloed komt.”

Volgens de buurtcoördinator kent Latour heel veel jongeren. Jammer genoeg kunnen al deze jongeren niet opgevangen worden. Koster heeft onder andere een beeld geschetst over de leefsituatie die volgens hem niet alleen bekend is bij de buurtorganisaties, maar bij een ieder. “Wat doen we met de kinderen die laat in de avonduren nog naar de winkel gestuurd worden om zaken als alcoholische dranken of sigaretten te kopen, wat overigens verboden is aan kinderen te verkopen. Wat doen we met de kinderen die naar school moeten, maar vanwege de nood van school gaan voor ‘dropsex’ en daarna niet eens weer in de buurt van de school, maar elders afgezet worden. Als ik het weet, zal u het ook wel weten. We wonen immers allemaal in Suriname.” De coördinator bracht ook aan het licht de rol die het ministerie van Openbare Werken speelt wanneer het gaat om het uitgeven van bouwvergunningen. “Worden er echt huizen of winkelpanden gebouwd of zijn het huizen waar we later moeten vernemen dat men naartoe kan gaan om de lust te laten lusten. Ik hoop dat we met het gegeven hier straks de ouders, die ook met hun kinderen zullen komen, kunnen verwijzen naar dit meldpunt, want als organisatie zijn we niet in staat de kinderen en de gezinnen op te vangen”, aldus Koster.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2016/12/Meldpunt-geopend-stichting-Stibula.jpg

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dbs 06-12-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics