Nickerie.Net, dinsdag 06 december 2016


Aan: De president van de Republiek Suriname

Z.E. D.D. Bouterse

D.t.k.v. de voorzitter van De Nationale Assemblee
 

Mw. Drs. J. Geerlings - Simons

Paramaribo, 6 december 2016

Onderwerp:  Verzoek tot terugdraaien van de door de regering toegeŽigende bedragen

Geachte President,

Ondergetekenden, leden van De Nationale Assemblee naderen U hierbij krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, ter beantwoording van de hierna volgende vragen, met verwijzing naar de missive van 30 november 2016, kenmerk: 785/RvM.

Het beleid van de regering Bouterse 2010-  2016 heeft geleid tot een uitzichtloze situatie voor vele groepen en sectoren in het land. De hieruit voortvloeiende precaire financieel-economische situatie noopt tot ernstige bezinning voordat de regering gelden uitgeeft.

Uit de bovengenoemde missive blijkt dat de regering heeft voorgenomen om op het salaris van personeelsleden van ministeries een belastingvrij bedrag van SRD 100,00 te storten ivm de viering van Kerst 2016. Gezien het armoedig bestaan van het overgrote deel van de voornoemde personeelsleden, bestaat er dezerzijds geen bezwaar.

Uit de missive blijkt verder dat voor de viering van Kerst 2016;

Gezien de precaire financieel-economische situatie in het land is het erg onbehoorlijk en afkeurenswaardig om zich zulke grote bedragen toe te eigenen, hetwelk tevens in schril contrast staat met de tegemoetkoming aan de ambtenaren.

Het blijkt dat het de regering nog steeds niet is doordrongen van het feit dat de tering naar de nering moet worden gezet.

Derhalve doen wij op U een beroep om het besluit m.b.t. het aan uzelf toegeŽigende bedragen terug te draaien en die aan te wenden voor sectoren waar de nood het hoogst is.

Hoogachtend,

Allen leden van de Nationale Assemblee

Jogi Mahinder

Sharman Dew

Girjasing Sheilendra

 Mathoera Krishna

 Kalloe Jiten

 Bee Marinus

 Belfort Edward

 Vorswijk Dinotha

 Pokie Diana

 Karta-Bink Ingrid

 Waidoe William

 Somohardjo Salam

 Rusland Gregory

 Etnel Patricia

Breeveld Carl

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / VHP 06-12-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics