Nickerie.Net, vrijdag 09 december 2016


Stichting 8 december 1982: verdachten laffe moorden moeten worden berecht

Dit zei Sunil Oemrawsingh, voorzitter van stichting 8 december 1982, bij de bloemenhulde vanmiddag bij het Monument Bastion Veere. “Laat het voor de zoveelste keer gezegd zijn: wij zullen blijven volharden in onze eis dat de verdachten van de laffe moorden op de 15 voorvechters van de democratie door de rechter zal moeten worden beoordeeld op basis van wet en recht ,met als uitspraak “schuldig of onschuldig”.

Oemrawsingh: “Vandaag tellen wij het 34ste jaar van de moorden op 15 zonen van ons land wiens namen gegrift staan op dit Nationaal Monument Bastion Veere 8 december 1982. Jaren,…… waarin de rechtsgang in het 8 december moordproces systematisch belemmerd wordt door intimidatie en volksmisleiding. Daarom blijft 8 december 1982 als een open zeer in onze geschiedenis.

En toch moedig ik u aan te streven naar het levend houden van de herinnering aan deze mannen.

De slachtoffers van grove en systematische mensenrechtenschendingen sinds februari 1980 die wij allen soms in collectiviteit of individualiteit herdenken , soms door het uit te schreeuwen, soms in stilte , heeft nooit als kern een individuele roep om gerechtigheid gehad, maar een strijd die tot vandaag een is en morgen een zal blijven voor het recht op waarheidsvinding en gerechtigheid.

Op deze dag is het dan ook gepast allen te eren die hun leven gewijd hebben aan het bevorderen van de menselijke waardigheid en ons uit te spreken tegen alle vormen van geweld en onderdrukking.

Er heeft hier bij Bastion Veere veel onschuldig bloed gevloeid, bloed van o.a. John Baboeram, de advocaat, die vernederd en gemarteld is- die zijn hoofd tijdens zijn gebed tot bloedens toe aan de muur sloeg- met zijn vrouw en kinderen, ouders, broers en zusters zijn geliefden in zijn laatste gedachten voor hij werd vermoord door de beulen van Fort Zeelandia op deze dag 34 jaar geleden……Veel onschuldig bloed gevloeid…….Ook van de overige 14 mannen die samen met John Khemradj Baboeram valselijk beschuldigd werden van deelname aan een CIA coup.

Ik begrijp dat er recent eventueel verwarring en twijfel is ontstaan bij u en de gemeenschap. Wij als stg. 8 december 1982 begrijpen de vertwijfeling en verwarring die door een enkeling uit de groep van nabestaanden gepoogd wordt te stichten, die overigens aangestuurd wordt vanuit de kring van de verdachten die met staatsmacht zijn omkleedt, voor tot nog toe onzichtbare voordelen, en die met broze innerlijke waardigheid zich heeft aangesloten bij de cultus van straffeloosheid.

Ik verzeker u en kan u gerust stellen, dat de stg. 8 december 1982 zal blijven eisen dat het onrecht aangedaan aan deze 15 mannen en aan talloze andere Surinamers zoals Inspecteur Gooding, de tientallen mannen, vrouwen en kinderen van Moiwana, mannen van Apoera, Sipaliwini, politieagent Sultan, Luitenant van Aalst en de vele anderen bestraft zullen worden en om eerherstel voor hen gevochten zal worden en de waarheid omtrent hun moorden aan het licht zal worden gebracht”, aldus Oemrawsingh.

Het 8 decembermoordproces wordt volgens hem systematisch door de uitvoerende macht en de coalitie in DNA gestagneerd en belemmerd om uiteindelijk hun doel te bereiken namelijk stopzetting ervan.

“Parallel met deze anti trias politica strategie wordt een actie ondernomen om in plaats van waarheidsvinding middels gerechtelijk onderzoek een alternatieve quasi waarheidsvindingsproces te Broko baka te initiëren die overigens door de samenleving verworpen is en als verwerpelijk wordt aangemerkt'”, voerde hij verder aan.

Hij meent dat de “tegenstanders moeten weten dat no ‘matter what’ zij bekokstoven, of dat het aannemen van een amnestiewet of toepassing van Artikel 148, persoonlijke of groepsintimidatie of bewust een maatschappelijke chaos of Staatsonveilige situatie creëren of omkoperij, ons idealisme geen plaats zal maken voor intimidatie of materialisme”.(GFC)

God zegen u …………..god zegen de republiek Suriname.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / GFC 09-12-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics