Nickerie.Net, zaterdag 10 december 2016


VHP: Corruptie met wortel en tak uitroeien

Vandaag, vrijdag 9 december wordt wereldwijd stilgestaan bij de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Anti-Corruptie Dag. Volgens de Verenigde Naties is corruptie een complex sociaal, politiek en economisch verschijnsel dat alle landen treft. Corruptie ondermijnt de democratische instellingen, vertraagt de economische ontwikkeling en draagt bij aan een instabiele overheid. Corruptie is een wereldwijd verschijnsel dat voornamelijk de armen onder ons treft, economische groei afremt en belangrijke diensten berooft van de fondsen die nodig zijn om ze aan te bieden.

Miljoenen mensen leven hun hele leven lang dagelijks in de schaduw van corruptie. Daarom is in 2003 het VN Verdrag tegen Corruptie aangenomen en zijn thans 180 landen partij bij dit verdrag. Suriname is het enige land in Zuid-Amerika dat het VN Anti-Corruptie Verdrag niet heeft ondertekend of geratificeerd. Suriname heeft geen anti-corruptie wetgeving, maar het Wetboek van Strafrecht verwijst naar anticorruptie. Het ministerie van Justitie en Politie is verantwoordelijk voor de bestrijding van corruptie.

Om de corruptie te bestrijden had de Nieuw Front regering, vertegenwoordigd door ex-minister Chan Santokhi van Justitie en Politie het projectprogramma: ‘Mensenrechten, Rechtszorg en Anti Corruptie’ in juni 2009 getekend. De United Nations Development Programme (UNDP) had zich gecommitteerd om de regering bij te staan in de strijd tegen corruptie. De vertegenwoordiger van VN-organisatie UNDP zei -in 2012- in De Nationale Assemblee (DNA) dat Suriname er 'erg lang' over deed om een anti-corruptiewet aan te nemen. Hij verwees naar het rapportcijfer 3 dat Suriname kreeg van anti-corruptie organisatie ‘Transparency International’. Helaas behoort Suriname nog steeds tot de groep van zeer corrupte landen in de wereld.

Vlak voor de verkiezingen, in januari 2014, is de herziene versie van de ontwerp anti-corruptie wet door president Bouterse ingediend bij DNA. Tot heden is het niet bekend wanneer de behandeling van de anti-corruptie wet op de agenda van DNA wordt geplaatst. In juni dit jaar, bij de indiening van het Herstel en Stabilisatie programma 2016-2018 ter verkrijging van een IMF-lening voor Suriname, had de voorzitter van de VHP aangedrongen voor opname van de aanpak van ‘good governance’ en corruptie in het programma.

De kosten van corruptie worden niet alleen gemeten naar de miljarden gestolen of verkwiste kapitaal. De prijs van corruptie is vooral terug te vinden in de afwezigheid van goede ziekenhuizen, scholen, dringende infrastructuur en gezondheidszorg, omdat gemeenschapsgeld wordt onttrokken aan deze voorzieningen. Corrupte bedrijven krijgen door het geld onder tafel de meest winstgevende projecten toegeschoven en dit zijn meestal niet de meest geschikte bedrijven, gezien het feit dat veel projecten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd worden. De VHP roept daarom iedereen op om samen een einde te stellen aan corruptie, en om samen te vechten voor billijkheid en eerlijkheid. Burgers van Suriname mogen corruptie niet langer tolereren. Het voorkomen van corruptie is van fundamenteel belang voor het veiligstellen van de rechtsstaat.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 09-12-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics