Nickerie.Net, zaterdag 10 december 2016


Harde woorden bij machtiging lening US$ 235 miljoen

Tussen oppositie en coalitie zijn er harde woorden gevallen vrijdag tijdens het debat over de lening die de regering zal sluiten met de Chinese EXIM bank voor US$ 235 miljoen. Hiermee zal het Dalian 4 project voor asfalteren van wegen en bouwen van bruggen worden uitgevoerd. Met 27 stemmen vůůr en 13 tegen is de minister van FinanciŽn gemachtigd om de lening te sluiten. De VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en DOE hebben tegen gestemd. De PALU zegt de regering geen blanco cheque te willen geven en heeft zich onthouden door bij de stemming de zaal te verlaten.

fotoMinister Gillmore Hoefdraad van FinanciŽn beantwoordt vragen. (Foto: Raoul Lith)

De coalitie, onder aanvoering van commissievoorzitter Amzad Abdoel, voerde aan dat dit project belangrijk is voor de ontwikkeling van het land. Door de aanpak van het wegennet in verschillende districten, zal de productie worden gestimuleerd. Mahinder Jogi (VHP), Gregory Rusland (NPS), William Waidoe (Pertjajah Luhur) en Krishna Mathoera (VHP) allen leden van de commissie van rapporteurs zeiden niet tegen aanpak van infrastructuur te zijn. Zij voerden aan dat er prioriteiten moeten worden gesteld en niet meer geld geleend moet worden. Volgens de oppositie is het leningenplafond reeds overschreden. Hiertegen protesteerde de coalitie die zich baseerde op officiŽle cijfers waaruit blijkt dat dit niet het geval is.

Verbale Klappen uitgedeeld

Minister Gillmore Hoefdraad van FinanciŽn ontkende diverse malen dat het schuldplafond van 60% is overschreden. Mathoera die eerder onomwonden had verklaard dat het schuldplafond overschreden is, kreeg de volle lading. "Er is heel veel gezegd door een geacht lid van u ten aanzien van het overschrijden van het plafond. Waarschijnlijk is de zinsnede van als je een criminele mind hebt, verdenk je alles en iedereen van criminele activiteiten, ook hier van toepassing," stelde de bewindsman. Waarnemend voorzitter Melvin Bouva vroeg de minister om de woorden terug te nemen. Uiteindelijk werd het op voorstel van Bouva "zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten".

Hoefdraad merkte op dat mensen over monetaire zaken praten, maar totaal analfabeten zijn, daarom wilde de bewindsman het wel uitleggen. Hij legde uit dat voordat een lening kan worden aangegaan de schuld wordt vastgelegd met internationale advocaten, nationale advocaten, het Bureau voor de Staatsschuld, de Rekenkamer en de procureur-generaal. Hij voerde aan dat de regering alleen een schuld kan aangaan als de procureur-generaal verklaart dat het volgens de wettelijke regels plaatsvindt. Hoefdraad zei voorzichtig te zijn met geven van informatie aan mensen die het niet begrijpen. "Het is net een scheermes geven aan een aap. Hij gaat je totaal vernietigen". Hoefdraad gaf het advies de macro-economie goed te bestuderen voordat men met ongenuanceerde uitspraken komt. "Ik kan u zeggen, wij hebben alles volgens de regels gedaan. En ook al zou u een pistool in mijn mond zetten en mij bedreigen, dan zal ik toch nog zeggen 'dit is volledig volgens de regels gegaan'. En wij gaan daarvan niet afwijken," stelde de minister. Hij voerde aan dat het niet alleen gaat om naar de gevangenis gaan, maar het land krijgt een blamage als blijkt dat niet volgens de wetten is gewerkt.

Mathoera liet zich niet van de wijs brengen door opmerkingen van Hoefdraad. Zij merkte op dat de minister in het verleden had verzekerd dat er geen devaluatie zou komen. "Uiteindelijk kwam er wel een devaluatie. Uiteindelijk zagen wij wel dat er monetair gefinancierd wordt. Dus de geloofwaardigheid van de minister is onder druk. Ik begrijp daarom zijn behoefte om te verdedigen en emotioneel te worden. Ik heb geen monetaire kennis minister, maar ik heb wel kennis om criminelen te herkennen," diende Mathoera de minister van repliek.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 10-12-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics