Nickerie.Net, woensdag 14 december 2016


Strafrechtelijke klacht tegen Hoefdraad op komst

De oppositie zal heel binnenkort een verzoek aan procureur generaal Roy Baidjnath Panday richten om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen Financiënminister Gillmore Hoefdraad. Dit deelt assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) mee aan Dagblad Suriname. De reden hiervoor is dat de bewindsman het obligoplafond in de Wet op de Staatsschuld heeft overtreden en weigert het college te voorzien van de gevraagde informatie. “Er zijn genoeg vermoedens dat deze minister zich niet houdt aan wettelijke regels en het obligoplafond al lang heeft overschreden. Elke actie die Gillmore Hoefdraad heeft ondernomen als Centrale Bank governor en minister van Financiën, heeft geleid tot verdere ondergang van onze economie. De minister zegt: ‘Het is net een scheermes geven aan een aap. Hij gaat je totaal vernietigen’. Dit is juist wat met president Desi Bouterse is gebeurd die Hoefdraad een monetair en fiscaal scheermes heeft gegeven, waarna de minister het volk vandaag de dag laat doodbloeden”, zegt Gajadien. Volgens de parlementariër ziet de bewindsman een ieder als een monetaire analfabeet, terwijl hij juist degene is die geen kennis heeft om goed monetair beleid te voeren. “Tot nu toe is juist meer een crimineel beleid gevoerd. Hierdoor zijn wij vandaag in een vicieuze cirkel terechtgekomen waar je moet blijven lenen om verder te kunnen leven”, aldus de VHP’er.

Minister heeft duidelijk iets te verbergen

Gajadien voert aan dat de oppositie reeds weken wacht op een lijst vanuit het ministerie van Financiën waarin alle leningen moeten voorkomen. Hierdoor zou het college meer zicht krijgen op openstaande leningen van de regering. Gajadien zegt dat de bewindsman tijdens de behandeling van de machtigingswet voor de USD 235 miljoenlening, overduidelijk geweigerd heeft concreet in te gaan op vragen die door leden van het college zijn gesteld. “Als de minister van Financiën wettelijk verplicht is die informatie te geven en hij dat niet doet, geeft dat aan dat de minister wel degelijk iets te verbergen heeft. Wij zullen dan via de pg afdwingen dat hij deze informatie wel opstuurt naar ’s lands vergaderzaal”, aldus Gajadien.

Machtiging in strijd met wetgeving

“Het is nog erger wanneer de coalitie meegewerkt heeft aan een machtiging die zeker in strijd is met bestaande regelgeving”, zegt Gajadien. Er zijn volgens hem duidelijke richtlijnen onder welke condities afgeweken mag worden en machtigingswetten mogen worden goedgekeurd. Eén van de zaken die in zo een machtigingswet zou moeten voorkomen, is hoe deze lening terug zal worden betaald. “Al deze zaken ontbreken echter in de goedgekeurde machtigingswet”, aldus Gajadien.

Imago geschaad

“Als het op de internationale markt bekend wordt dat Suriname zo grootschalig sjoemelt met cijfers, zal dat ten koste gaan van het imago van het land”, zegt Gajadien. Hij vindt dat Hoefdraad dit op allerlei manieren wil verbergen. “Men is niet alleen bezig zand in de ogen van de samenleving te strooien, maar ook in die van de internationale gemeenschap. Uiteindelijk zal het volk het gelag betalen”, aldus Gajadien.

Hoefdraad wederom uitlandig

Gajadien hekelt het feit dat de machtigingswet in zo een rap tempo op de agenda is geplaatst en is aangenomen, terwijl hij, DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons en Naomi Samidin (NDP) afgereisd waren naar een bestuursvergadering van ParlAmericas. Volgens de politicus was de afspraak dat tijdens de afwezigheid dit soort wetten niet zouden worden behandeld. Hij vermoedt dat de geplande dienstreizen van Hoefdraad hierin een rol hebben gespeeld. Hoefdraad is momenteel wederom in New York voor gesprekken met investeerders over de macro-economische situatie. Daarna gaat hij naar Jeddah voor een ontmoeting met de nieuwe president van de IsDB en besprekingen met verschillende werkarmen. Volgens Gajadien is dit een schoon voorbeeld van het gedrag dat het volk zal laten doodbloeden. Een gedrag waar een minister niet genoeg heeft van zijn honderden dienstreizen.

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 14-12-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics