Nickerie.Net, donderdag 15 december 2016


Breeveld: “Feesten zonder jouw verplichtingen na te komen dat na fisti prodo”

In een recente open brief aan president Desi Bouterse heeft assembleelid Carl Breeveld (DOE) zijn misnoegen geuit over de uitbetaling van sociale uitkeringen die vanuit de overheid niet op tijd plaatsvinden. Hij zegt verder in de brief dat hij zich schaamt als Srananmang, wanneer de regering deze simpele dingen niet uitvoert. In gesprek met Suriname Herald zegt Breeveld dat hij deze zaken eerder aan de minister van Sociale Zaken en Financiën, respectievelijk Joan Dogojo en Gillmore Hoefdraad, heeft voorgelegd.

Carl Breeveld (DOE). Foto: RNW

Daarnaast heeft hij ook in het parlement aandacht gevraagd voor deze kwestie. Echter, het gewenste resultaat is tot nu toe uitgebleven vandaar dat hij zich nu naar de president heeft gewend. De parlementariër streeft naar een structurele oplossing, waarbij sociale uitkeringen regelmatig en zoals afgesproken worden uitbetaald door de overheid.

“Verhalen van het bureaucratische systeem horen we al vijfentwintigduizend jaar, nu ben jij aan de macht; zorg dat je dat systeem daar aanpakt, zodat zaken snel en effectief worden aangepakt,” zegt Breeveld. Ook de communicatie vanuit de overheid met de belanghebbende groepen vindt hij slecht. Dat zijn basisdingen, merkt de parlementariër op.

Het assembleelid concludeert dat politieke onwil en verkeerde prioriteiten aan de basis liggen van deze zaak. “Ik vind dat als je schulden hebt dat je eerst je schulden moet betalen, voordat je gaat feesten. Feesten zonder jouw verplichtingen na te komen, dat na fisti prodo, want je hebt schulden, maar je doet vrolijk alsof er niets aan de hand is en dat is niet goed,” zegt Breeveld verder. Hij vindt dat het probleem aan het leiderschap ligt dat niet begrijpt dat het moet dienen. Voor hem is belangrijk dat de prioriteiten van de regering juist worden gesteld en dat zij haar beloften nakomt.

Breeveld benadrukt dat de regering niet moet doen alsof zij de mensen een gunst bewijst. “Het zijn vaste afspraken die je moet nakomen,” vervolgt hij. De parlementariër beklemtoont dat het accent van dit probleem niet verlegd moet worden. “Het gaat niet om Breeveld; het punt is: mensen moeten betaald worden voor datgene waarvoor ze een afspraak hebben met de overheid.”

Jason Pinas

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / SR Herald 15-12-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics