Nickerie.Net, maandag 26 december 2016


2017 - Volgens IMF 9% negatieve groei

Toen wij in de jaren tachtig van de vorige eeuw een bezoek aan BraziliŽ brachten, ging dit land gebukt onder een gierende inflatie. De geldontwaarding was zo erg, dat men in de taxiís niet meer naar de meter keek, omdat die de vele nullen achter de Cruzeiro niet meer kon bevatten en de chauffeurs met een inflatielijst reden en je dan vertelden hoeveel Cruzeiroís betaald moesten worden. De bedragen beliepen in de duizenden Cruzeiroís voor een rit van het vliegveld van Belem naar het centrum van de stad. De chauffeur legde ons toen uit dat het vandaag nog slechter is geworden dan de dag tevoren en dat het morgen, gezien de economische vooruitzichten, nog een graadje erger zou worden en dat daardoor het lijden van het Braziliaanse volk alleen maar zou toenemen. De man had gelijk en de economie ging onder de militaire dictatuur nog verder achteruit. Niet lang daarna kwam er een andere munteenheid, de Cruzado. Ook die munt moest na jaren vervangen worden door de Real, die eindelijk wat meer stabiliteit en groei voor BraziliŽ betekende. Natuurlijk kwamen er toen mensen aan de macht die beter wisten hoe zij de zaak economisch weer op spoor konden krijgen. BraziliŽ heeft de grootste industrie van het continent, maar heeft ook te maken met enorme corruptie die de ontwikkeling van het land parten speelt. Zijn president Roussef moest dit jaar zelfs het veld ruimen, omdat ze in ťťn adem wordt genoemd met grootschalige corruptie. BraziliŽ blijft onrustig, omdat de bevolking het niet langer wenst te pikken dat er op zo grote schaal wordt gerommeld met de rijkdommen van het land en dat voornamelijk politici in combinatie met zakenlieden, zich schofterig verrijken en het volk in armoede blijft. Demonstraties en straatacties komen thans dan ook regelmatig voor. Corruptie kan een land totaal ruÔneren en dat weten we in dit land momenteel ook maar al te goed. De Nationale Assemblee buigt zich thans over een geamendeerde Anticorruptiewet. De oppositie heeft een aantal bezwaren tegen de conceptwet en zal dat dan ook uitvoerig toelichten. Of de coalitie rekening zal willen houden met de bezwaren van de oppositie, blijft een open vraag. Volgens berichten zal een Anticorruptiewet op de wijze waarop de coalitie hem door het parlement wenst te krijgen, nauwelijks nut hebben, omdat bepaalde mensen door ingrijpen van een president buiten schot gehouden kunnen worden en dat kan nooit de bedoeling zijn, omdat het stelen van het volksvermogen dan ongestoord voortgang kan vinden. En het zijn juist dit soort amenderingen binnen een wet die maken dat het vertrouwen in de machthebbers voortdurend afneemt en de indruk ontstaat, dat men alles doet om bepaalde corrupte figuren buiten de armen van de justitie te houden. We zijn aan het einde van 2016 en kijken vol verwachting naar het komende jaar. De vooruitzichten zijn alles behalve goed en een gerenommeerde instantie als het Internationaal Monetair Fonds heeft al voorspeld dat we in 2017 een negatieve groei van wel 9 procent zullen doormaken. In de afgelopen maanden hebben we bij deze krant economisten, vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, vakbondsleiders, bedrijfskundigen en andere wetenschappers gesproken die ons hun visie hebben gegeven op de financieel-economische situatie in het land. Deze deskundigen hebben ons keer op keer erop gewezen dat het niet goed gaat in het land en dat de regering Bouterse zaken verkeerd aanpakt en niet wenst in te gaan op goede adviezen uit het bedrijfsleven en de vakbeweging. Nog minder wenste dit kabinet te luisteren naar economisten, verenigd in de Vereniging van Economisten in Suriname. En juist omdat de regering alle adviezen in de wind heeft geslagen en wenste te luisteren naar niet-economisten en statistici, is men op dezelfde heilloze weg blijven voortgaan. Kiezen voor absurd hoge buitenlandse leningen om haar tekorten tijdelijk op te kunnen vangen en geen plan hebben voor het ontwikkelen en fors stimuleren van de productie , zal volgens alle afgeslagen adviezen uiteindelijk tot een ramp leiden. Geen duidelijke maatregelen nemen om een productie te creŽren die op export gericht is, vormt een totaal verkeerde aanpak en zal ons niet uit deze precaire toestand halen, althans zeker niet op korte termijn. Populistische maatregelen nemen die alleen geld kosten en niets opbrengen, zullen Suriname nog verder in de afgrond doen belanden. Abdoel kan zijn lulkoek blijven verkondigen, maar wie gelooft deze man nog? We hebben zoveel mensen geproken in het afgelopen jaar en moeten tot onze spijt toegeven, dat er vrijwel niemand bij was die kon stellen dat er in 2017 een positieve groei in de economie te bespeuren zal zijn. Ook dient er vertrouwen te zijn in het vermogen van een regering tot goed bestuur te komen en dat is tot nog toe niet gebleken. Er zullen investeringen moeten komen om deze economie wederom op te krikken, maar wie is thans bereid geld te stoppen in dit land met de huidige gegevens en povere prestaties van een kabinet Bouterse II? Buitenlanders hebben al laten zien de kat uit de boom te willen kijken en houden tot nader order de vinger op de knip. En wat staat ons te gebeuren als de Amerikaanse dollar verder in waarde stijgt en de goudprijs een daling ondergaat? Het antwoord weten wij, van Keerpunt, nu reeds. En wat gebeurt er als de aardolieprijs niet stijgt? Dan zullen we voor wat betreft onze valuta-inkomsten uit staatsolie, het ook niet echt beter krijgen. Hoe zullen we die enorme buitenlandse leningen dan moeten terugbetalen? En dan hebben we het nog niet eens over de rente die ook er bovenop komt. Weten deze machthebbers wel waar ze mee bezig zijn? Is het leningenplafond nu wel of niet overschreden? Allemaal van die zaken die de eventuele investeerder ertoe zal brengen voorlopig pas op de plaats te maken en te wachten op betere tijden. Allereerst zal men meer vertrouwen moeten krijgen in het bestuur op FinanciŽn, want dat is thans tot een dieptepunt gedaald. De overheid moet haar verdiencapaciteit verhogen en werken aan de opbouw van de monetaire reserves. En als ze dat heeft kunnen realiseren, moet men voortaan met de vingers uit de monetaire reserves blijven. De wisselkoersen zullen dan stabiliseren en het vertrouwen in de economie en de monetaire autoriteiten kan herstellen. Zolang dat niet gebeurt, zal het een chaos blijven en er zal geen sprake zijn van stabiliteit in met name de wisselkoersen. En zolang dat niet is gerealiseerd, zullen we niet uit deze situatie komen en zal er eerder sprake zijn van verdere achteruitgang en negatieve groei. En die negatieve groei komt er volgens onze economische wetenschappers zeker aan in het komende jaar.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West 26-12-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics