Nickerie.Net, dinsdag 27 december 2016


Belfort zal beeldmateriaal uitspraken Bouterse 2005 verder verspreiden

Assembleelid en oud-Justitieminister Edward Belfort (Abop) heeft geen enkele verwachting dat 2017 meer voordelen voor het land zal opleveren, dan de afgang die het land nu heeft meegemaakt. “De president had in 2015 aangekondigd dat 2016 het ‘Doe-jaar’ zou zijn. Hij heeft inderdaad gedaan met het land. Hij heeft dit land totaal vernietigd! Het volk is doodgedrukt!”, zegt Belfort aan Dagblad Suriname. De parlementariër voert aan dat 2016 net als 2015 steeds maar meer last voor de samenleving heeft gebracht. Zo hebben alle maatregelen van deze regering ervoor gezorgd dat stroom- en watertarieven, brandstoftarieven en alle prijzen in de winkels de pan zijn uitgevlogen. Belfort voert het staatshoofd terug naar de straatacties, die de NDP in 2005 voerde om zodoende de toenmalige Nieuw Front-regering naar huis te sturen. “Toen zei Bouta: ‘Un no mang nanga deng stroomverhoging. Un no mang nanga deng prijsverhoging’. Vandaag de dag praat hij niet meer daarover. Hij heeft het volk toen opgetrommeld, maar hij heeft ze gewoon misleid. Ik heb die beelden nog. Ik ga die beelden verspreiden”, zegt Belfort.

Na de verkiezingen van 2005 trad de regering Venetiaan-Sardjoe aan. President Ronald Venetiaan nam al in het begin van zijn regeertermijn in 2005 het besluit tot enkele drastische tariefsverhogingen. Zo werd onder andere een verhoging van de government take op brandstof aangekondigd. Het gevolg was een stijging van de prijzen. De NDP eiste toen, als grootste oppositiepartij, dat de verhoging werd teruggedraaid. NDP-voorzitter Desi Bouterse leidde toen zelf de straatacties waarin werd geprotesteerd tegen tariefsverhoging. Toen Bouterse in 2010 zelf als president aantrad, werd de government take niet teruggedraaid, maar juist verhoogd. Nu in zijn tweede termijn zijn er weer verhogingen van de government take. “Het land is kapot”, aldus Belfort.

Financiële markt doodgebloed

De parlementariër voert aan dat precies een jaar terug de wisselkoers voor de US dollar op SRD 3,35 lag. Na mislukte devaluaties, depreciaties, valutaveilingen en interventies ligt deze nu tussen de SRD 7,50 en SRD 7,90. “De president heeft tot driemaal toe in het huis van het volk beloofd de koers omlaag te brengen. Ondanks zijn belofte, is het hem niet gelukt. Op 30 september heb ik hem weer hierover gevraagd. Dan zei hij dat hij de koers rond SRD 7 zal stabiliseren. Die koers helt echter een week voor 2017 naar SRD 8. Ik heb geen enkel geloof dat het goed zal gaan onder deze president”, zegt de Abop’er.

Belfort benadrukt dat het staatshoofd na al deze mislukte pogingen uiteindelijk met een overnight maatregel komt, waardoor aan cambio’s een verbod is opgelegd om bepaalde wisseltransacties te plegen. “Terwijl het dezelfde man is die via de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) miljoenen naar de cambio’s heeft gesluisd om zodoende die koers omlaag te krijgen. Ik had hem gewaarschuwd voor deze kartelvorming, maar hij heeft niet willen luisteren”, aldus Belfort. De parlementariër benadrukt dat de huidige valuta-interventies van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) er alleen voor zullen zorgen dat de monetaire reserves in de komende periode verder zullen afnemen. “De financiële markt is doodgebloed. In 2017 is de dollarkoers boven de SRD 8”, aldus Belfort.

‘Overal staking, staking, staking!

Belfort zegt dat het volk in een chaotische situatie leeft waar niets duidelijk is en helemaal niet gepland kan worden. “Terwijl bewindslieden zichzelf bevoordelen voor kerst, is er geen geld voor financiële bijstand, medische zorg en andere zeer belangrijke zaken. Over de hele linie heb je stakingen. Overal staking, staking, staking! Suriname is na Venezuela het slechts presterend land op economisch gebied. Dat is wat Suriname nu is verworden”, aldus Belfort.

Aanpak criminaliteit naar het nulpunt

Belfort benadrukt dat wat de aanpak van de criminaliteit onder de huidige minister betreft, deze naar het nulpunt is gebracht. Hierover heeft hij het hele jaar door aandacht gevraagd, maar tevergeefs geen verandering gezien. Met het huidige beleid ziet hij hetzelfde verder gebeuren in 2017 waar de criminaliteit verder zal stijgen en de rechtstaat verder de grond in zal worden gedrukt.

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 27-12-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics