Nickerie.Net, zondag 25 december 2016


Minister Juspol, onveiligheid staat allang op code rood

Het gevoel van onveiligheid onder grote delen van onze gemeenschap is de laatste tijd exorbitant toegenomen. Dagelijks vinden er brute roofovervallen plaats, soms met dodelijke afloop. De politie holt te vaak achter de feiten aan. Tot nu toe heeft de regering faliekant gefaald de steeds ruwer wordende criminaliteit, effectief te bestrijden.

Gezamenlijk opereren van politie en militairen heeft het gevoel van veiligheid bij burgers niet kunnen terugbrengen. Een belangrijke oorzaak van dit falen zou een tekort aan dienstvoertuigen voor deze gewapende diensten kunnen zijn. Maar er komt straks licht in de tunnel: de regering heeft geld beschikbaar gesteld voor aanschaf van 50 voertuigen voor bestrijding van criminaliteit. Hopelijk kan hiermee de put enigszins worden gedempt, maar er zijn al honderden kalveren verdronken. Wie dragen dit op hun geweten?

Een ieder die geen directe bescherming geniet van de overheid is direct of indirect slachtoffer geworden van de verruwde criminaliteit, welke te danken is aan incompetent beleid van de regering op dit vlak. Criminaliteitsbestrijding krijgt blijkbaar geen prioriteit. Men trekt eerder geld uit voor relatiegeschenken en tientallen dienstreizen van ministers, wat voor de oppositie een onverteerbare zaak is. Maar de huidige oppositie is ook niet vlekkeloos: ze neemt al te graag deel aan parlementaire dienstreizen die het land duizenden euro’s/ us dollars kosten. Voorts hebben ook veel DNA leden van de oppositie dubbel inkomen bij de overheid. Hoe durven deze DNA leden van de oppositie anderen te verwijten over verspillingvan staatsfinancien? Tegen deze DNA leden wil ik zeggen: “Als je de wereld wil veranderen, begin bij jezelf. Lever je tweede salaris in en neem principieel geen deel aan de snoepreizen”. Met jullie hypocriete vertoning plegen ook jullie keer op keer aanslagen op de intelligentie van het volk.

Zoals gezegd heeft gezamenlijk optreden van politie en militairen niet voor de nodige veiligheid van burgers gezorgd. Voor een deel kan het komen door niet preventief optreden van deze gezamenlijke dienst. Wie door de straten van groot Paramaribo rijdt, ziet haast geen politie en/of militair (hopelijk zijn ze wel hier en daar in burgerkleding). Hun zichtbare aanwezigheid op straat zou de veiligheid kunnen vergroten. Maar waar vind je zoveel manschappen om de vele wijken te bewaken? Haal de militairen uit de kazerne en laat hen onze straten en wijken bewaken. In sommige wijken hebben bewoners collectief gezorgd voor buurtwacht. Onze militairen zouden mijns inziens ingezet kunnen worden als “buurtwachters”. Daarmee zou de criminaliteit behoorlijk kunnen worden teruggedrongen.

De militairen zouden de bevoegdheid moeten krijgen om verdachte voertuigen te mogen controleren. Auto’s met sterk geblindeerde ruiten zouden niet mogen worden toegestaan op de openbare wegen. Behalve dat criminelen zich in zulke auto’s kunnen verschuilen, vormen donkere ruiten voor onvoldoende overzicht voor de bestuurder en andere weggebruikers. DNA voorzitter Simons zei in het programma “ Tothe Point “ dat haar college ontzettend veel wetten heeft aangenomen om het voor de gemeenschap aangenamer en veiliger te maken. Sterk getinte autoruiten bieden bescherming aan criminelen en vormen een gevaar voor velen op de openbare wegen. Mevrouw de voorzitter, waarom rijden er anno 2016 nog steeds duizenden auto’s met zulke ruiten? Wanneer komt er daar een eind aan ?

Het is de taak en plicht van elke overheid van een democratische rechtsstaat om haar onderdanen veiligheid en bescherming te bieden tegen binnen- en buitenlandse agressoren. Onze overheid loopt ver achter op het bieden van veiligheid aan haar onderdanen tegen criminelen. Deze gemeenschap verdient het niet voortdurend in angst te leven om beroofd, mishandeld en vermoord te worden door criminelen. Regering, het alarm voor jullie is altijd op groen, want jullie krijgen van de overheid goede bewaking. Richten jullie je blik op het alarm van de rest van de gemeenschap dat allang op rood staat.

JACK MOHANLAL

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 25-12-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics