Nickerie, Tuesday 18 May 2004  


Kisoensingh ontdekt illegale zand- en kleigravingen op oud plantage Waterloo

Danny Jibodh

Foto: Op diverse plekken zijn de wegen heel diep en breed uitgegraven.De foto geeft een duidelijke beeld van het reliėf waar er een graafmachine gereed staat.Let op de hoogte.Deze weggedeelte wordt naar het zuiden gegraven richting rijstarealen van Imro Manglie.

Paramaribo - Reeds enkele maanden is er een aannemer bezig op illegale en criminele manier zand en klei te graven en ten verkoop aan te bieden aan derden. Dit constateerde Harry Kisoensingh tijdens een veldbezoek aan het desbetreffende gebied gelegen te oud plantage Waterloo in Nickerie.

Kisoensingh betreurt deze wijze van handelen ten zeerste en vraagt zich net als anderen uit de gemeenschap waarom de autoriteiten niet optreden tegen deze illegale ondernemer die opereert in dat gebied. De infrastructuur van een belangrijke verbindingsweg welke Waterloo verbindt met Nursery is zo goed als weg gegraven. De illegale ondernemer heeft de zaak weten te bedekken door vanuit een aangrenzend kanaal wat klei op te graven en deze te strijken op het gedeelte welke is weggedragen. In deze zelfde buurt heeft er ooit tijdens de koloniale tijd een kerk van de EBG gestaan.Volgens Kisoensingh was deze weg een heel goed begaanbare weg met een goede bodemprofiel. De weg is nu helemaal weg gegraven.

Foto: Harry Kisoensingh benadrukt wat er zich heeft afgespeeld in dat gebied.

Deze kwestie speelt zich al enkele maanden af.Voorts is niet alleen deze weg verdwenen, maar heeft de ondernemer ook andere bestaande wegen illegaal uitgehold. In een reactie zei DC Hardeo Ramadhin dat hij noch zijn werkarmen officieel op de hoogte zijn gesteld van zulke activiteiten in dat gebied.Voorts liet hij ook duidelijk weten dat er voor zulke werkzaamheden een vergunning wordt afgegeven. Hij liet wel verder doorschemeren dat hij wel enkele maanden terug is getipt. Kisoensingh zegt verder dat de gehele infrastructuur in dat gebied niet meer in balans is en duidelijk vernietigd is geworden. Voorts verklaart Kisoensingh dat de DC van Nickerie voor de volle honderd procent op de hoogte is van deze praktijken.Hij zegt ook dat verontruste burgers hem ook op de hoogte hebben gesteld hieromtrent en kennelijk ontkent de DC dat de zaak op waarheid berust. Kisoensingh meent wel mensen te kennen die de burgervader eerder in kennis hebben gesteld van deze zaak.

Het opgegraven klei wordt verder door de illegale ondernemer doorverkocht op bestelling aan geļnteresseerden. Tegen welke prijs zo een vracht wordt geleverd kon DBS niet achterhalen.Via andere kringen is er wel informatie dat er zeker een bedrag van dertig duizend en niet minder moet worden betaald voor een vracht klei naar gelang de afstand waar er gedumpt moet worden. Kisoensingh deelde DBS verder mede dat dit gebied een goede uitbreiding kan zijn voor de steeds groeiende bevolking van Nickerie en als de infrastructuur zo wordt vernietigd het de overheid ettelijke miljoenen zal kosten deze weer aan te leggen, terwijl de infrastructuur sedert de koloniale tijd is aangelegd. Hij noemt dit een onbehoorlijke besturingsgedrag van de Nieuw Frontregering.

Bron:  Dagblad Suriname, 11-02-2004

Nickerie.net

terug naar het nieuwsoverzicht

 

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics