Nickerie, Tuesday 18 May 2004  


Fernandes sluit bottling-afdeling Nickerie eind mei

Directie en bond eens over afvloeiing

door Lorenzo Irion

Foto:dWT foto / Beta DebidienOnderschrift:Een lifttruckchauffeur verplaatst een pallet met softflessen op het complex van de Fernandes Bottling Company te Nickerie. Fernandes sluit deze afdeling per eind mei uit efficiency-overwegingen.-. PARAMARIBO — Fernandes Bottling Company NV sluit per 31 mei haar afdeling te Nickerie. Volgens directeur Patrick Krolis is het door de ontwikkelingen van de laatste jaren onmogelijk om de bottelarij in het westen van het land na zestig jaar nog langer operationeel te houden. "Door de vergemakkelijking van het transport over land, is het efficiënter om het product – softdrinks – vanuit de stad te leveren en de distributie via een afdeling te laten lopen. Daarom blijft de distributie-afdeling ook in bedrijf", zegt de directeur.

Toen de oprichter, Jules Fernandes, zestig jaar geleden meende in Nickerie een vestiging te moeten beginnen, deed hij dat op basis van de ontwikkelingen toen. In die tijd werd dat district de toekomst van Suriname genoemd vanwege de economische activiteiten die daar ontplooid werden. Vanwege de drie rivieren die de weg naar het rijstdistrict doorkruisen (de Saramacca-, Coppename- en Nickerierivier), was de beste manier om daar een afdeling te vestigen. Sinds de laatste brug een feit is, is er steeds nagedacht en gesproken over het sluiten van de bottling-afdeling.

In 1999 startte de afdeling met het vullen van de 192 ml flesjes voor dat district. Naarmate de voorkeur voor de Petfles toenam, werd het gebruik van de 192 ml fles minder. De productie nam daardoor af tot wat de nieuwe productielijn aan de Indira Ghandiweg binnen enkele uren voltooid. Redenen voor de leiding van Fernandes Bottling om de knoop door te hakken en te besluiten de bottelarij te Nickerie te sluiten.

Afvloeiing

De sluiting gaat gepaard met de afvloeiing van de 21 personeelsleden die op die afdeling werkzaam waren. Deze procedure, de afvloeiing, heeft volgens directeur Krolis in continu overleg met de Fernandes Bottling en Verkoop Werknemers Organisatie plaatsgevonden. Bonds-voorzitter Guno Cruden bevestigt dit. Met de directie is er goed overleg en sinds ongeveer twee maanden geleden wordt er met de bond eenmaal per week overlegd over ontwikkelingen binnen het bedrijf, zegt de bondsvoorzitter.

Ook op het hoofdkantoor worden er elf mensen afgevloeid. "Door het gebruik van Petfles in plaats van de glazen flessen en de efficiënte productielijn is het aantal productie-shiften van drie naar één teruggebracht", zegt Cruden. Het gaat in totaal om 29 arbeidsplaatsen die in Paramaribo op de tocht komen, maar achttien werknemers konden elders in het bedrijf ingezet worden. Het gaat om zowel kantoor- als productiepersoneel.

Cruden vindt het jammer dat het meer om dames gaat, omdat het niet makkelijk is vervangend werk te vinden binnen het bedrijf zelf, gelet op bepaald zwaar werk, terwijl bij heren het niet moeilijk is hen overal in te zetten. Hij had liever gehad dat de afvloeiing ten koste ging van contractors.

Krolis zegt dat zijn bedrijf het op correcte manier omgaan met werknemers hoog in het vaandel heeft. Daarom is er met de bond overeengekomen om de groep niet slechts een som geld mee te geven, maar met een consultant na te gaan hoe de mensen bijgestaan kunnen worden in het nemen van de juiste beslissing voor hun verdere toekomst. De mensen moeten in staat zijn om of een eigen onderneming te beginnen, of makkelijk een andere werkgever te vinden.

De regeling is dat een werknemer die wordt afgevloeid en vijf dienstjaren heeft, een bedrag krijgt van vijf maanden salaris. Dit bouwt op en neemt toe met een maand salaris, naar gelang het aantal dienstjaren toeneemt. Iemand met tien dienstjaren krijgt vijftien maanden salaris.

Krolis noemt het de keerzijde van de medaille van de eerste export begin deze maand van de anderhalve liter verpakte Petfles Coca-Cola drinks naar Curaçao plaatsvond. Fernandes Bottling speelt op die manier in op de ontwikkeling wereldwijd waarbij er sprake is van open concurrentie en bedrijven met nieuwe creaties moeten komen, maar tegelijkertijd efficiënt moeten produceren om voorop te blijven.

Cruden zegt dat de directie nog gesprekken voert met de groep werknemers die afgevloeid worden. De bond doet dat zaterdag. Voorzitter Cruden laat weten dat de bond erop toeziet dat er geen andere krachten in dienst worden genomen.

 

Bron:
, 13-05-2004

  terug naar het nieuwsoverzicht

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics