Nickerie, vrijdag 10 december 2004  


Aantal zelfdodingspogingen Nickerie in wereld top drie

door Signa Vianen

PARAMARIBO "Uitgaande van de wereldtrend brengt het aantal zelfdodingspogingen in Nickerie, dit district binnen de wereld top drie. Het wereldgemiddelde bedraagt 160 per 100.000 personen, wat in Nickerie neerkomt op 420 pogingen op 100.000." Dit zegt drs Rieshma Ramsoedh -Badloe, sociaal-econoom en al geruime tijd woonachtig in Nickerie als onderzoeker naar suïcide data.

‘Suïcide en suïcide pogingen in Suriname - een situatie-analyse’ luidde de titel van haar inleiding bij een tweetal lezingen over suïcide ofwel zelfdoding, woensdagavond. "Vorig jaar werden in Nickerie 41 pogingen ondernomen door mannen, en 37 door vrouwen. Hiervan waren 10 fataal. Dit jaar, tot in november, deden 37 mannen een poging, afgezet tegen 56 vrouwen. Fataal waren 21 gevallen, een verdubbeling van het jaar tevoren".

De leeftijden lopen ook parallel met de leeftijdsklasse die de WHO als meest kwetsbare heeft aangeduid: 15 tot en met 35 jaar. Opvallend is dat 80 procent van betrokkenen in het district, van hindostaanse komaf is. Ramsoedh-Badloe weet niet of het verhoogd cijfer van 2004 te maken heeft met een verbeterde registratie, die wordt uitgevoerd door het Welzijnsinstituut Nickerie (WiN) en het Streekziekenhuis in Nickerie. "Ook het Korps Politie Suriname voert thans een betere registratie". Volgens de WHO zijn India en China statistisch gezien de landen met de meeste zelfdodingen, en zijn er wereldwijd jaarlijks 1 miljoen geslaagde gevallen.

De suïcideratio voor Nickerie is dat mannen 3,6 keer zo vaak een geslaagde zelfdoding doen, ten opzichte van vrouwen. Bij de pogingen tot zelfdoding zijn het evenwel drie maal zo veel vrouwen die zulks wagen, ten opzichte van de mannen. Bij mannen doet vooral de leeftijdsgroep van 32 tot en met 41 jaar een poging, terwijl de meeste vrouwen die ‘proberen’ tussen 17 en 21 jaar oud zijn. Pesticiden, met name grammoxone, blijken het meest gebruikte middel (39 procent) bij de fatale gevallen; verder worden vooral chloor en azijn gebruikt. Er waren dit jaar iets meer ophangingen dan vorig jaar. Als belangrijkste risico-factoren noemde de onderzoekster onder meer depressie/schizofrenie, alcoholgebruik, werkloosheid/armoe en huiselijk geweld.

De activiteit vond afgelopen woensdagavond plaats in de conferentiezaal van de University Guesthouse en was in het kader van het suïcide-project in Nickerie. Het betreft een gezamenlijk initiatief van het WiN, de Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEKUS) en de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Aanvullende informatie werd verschaft door psycholoog dr Tobi Graafsma, die tevens nauw betrokken is bij het project. Keynote speaker professor dr Ad Kerkhof verzorgde de lezing ‘Achtergronden en behandelingsstrategieën bij suïcidaliteit’. Kerkhof is hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. De terminologie die de inleiders het liefst hanteren is niet ‘zelfmoord’, maar zelfdoding dan wel poging tot zelfdoding.

Afgaande op cijfers van de WHO valt er elke 20 seconden een dode als gevolg van suïcide, en wordt iedere seconde of om elke twee seconden een poging ondernomen. In de biologie is het uitgangspunt dat sommige risico-factoren voor suïcide erfelijk zijn, terwijl de sociologie redeneert dat suïcide wordt beïnvloed door omgevingsfactoren. De psychologie op zijn beurt stelt dat suïcide te maken heeft met een bepaalde psychologische en psychosociale kwetsbaarheid, bijvoorbeeld een echtscheiding, als uitlokkende gebeurtenis. Het blijkt dat de intentie steeds verschilt: niet ieder doet een poging om daadwerkelijk dood te gaan. "Het kan ook gewoon een manier zijn om aandacht van de omgeving te krijgen", zei Kerkhof.

 

Wilt u over dit onderwerp discussieren?

Neem deel aan het  Nickerie.Net Forum

 

Bron:
,10-12-2004

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics