Nickerie, woensdag 08 december 2004  


ANTON DE KOM  UNIVERSITEIT VAN SURINAME

Faculteit der Maatschappij Wetenschappen

Een onderzoek naar een eventuele verjaring

van de 8 december “MOORDEN” 1982

Scriptie ter verkrijging van de graad van Meester in de Rechten

Filecia  L. Patterson

 

Begeleiders:

mr. Eric P. Rudge LL.M.

mr. Lydia C. Ravenberg

 

Paramaribo,  januari  2004

Bron:
Nickerie.Net , 08-12-2004

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics