Nickerie.Net, maandag 10 oktober 2005  


Succesvolle introductie aquacultuur in Nickerie

Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Het aquacultuurproject van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft vrijdag haar hoogtepunt bereikt, met het binnenhalen van de eerste oogst aan Balwangierweg. Het project is in samenwerking met de Food and Agricultural Organisation (FAO) in april van dit jaar gestart.

Het project is uitgezet op een areaal van zes hectare waarbij er een vijver van 400 vierkante meter wordt gegraven. In de vijver worden er kwie kwie's geteeld en het resterend deel van het areaal met rijst beplant. Een deel van het areaal wordt afgebakend. In dat gedeelte wordt het Ge´ntrigeerde Plagen Management (IMP) toegepast, waarbij de alternatieven en methoden worden gebruikt dan alleen pesticiden zegt Lekhram Soerdjan deskundige op het gebied van de rijstcultuur. Dit systeem wordt ook gezien in het licht van het minimaliseren van de kosten van de boeren en het hebben van minder effect op het milieu.

"Dit project, dat simultaan op vier lokaties in het district Nickerie is uitgevoerd, heeft ten doel om de voedselveiligheid en voedselzekerheid te verbeteren en daarnaast als een extra inkomstenbron te dienen voor de rijstboeren", zegt Johnny Debipersad waarnemend onderdirecteur op de afdeling Visserij van LVV. Volgens de LVV voorman gaat het in deze om een ge´ntrigeerd vis-rijstcultuur.

Het ministerie is bezig de resultaten van de vier lokaties te verzamelen. Hierna zal het besluit genomen worden hoe dit project verder uit te zetten in het district Nickerie. "Nu al kan gesproken worden van een groot succes", zegt Ramdas Jagessar eigenaar van het terrein waar de eerste oogst is binnen gehaald. Hij heeft een gemiddelde opbrengst van meer dan zes ton natte padie per hectare en daarnaast de kwie kwieĺs die als een extra inkomstenbron zal dienen. De belangstelling uit de boerengemeenschap is bijzonder groot om te participeren aan dit project. De afdeling Visserij van het ministerie kijkt naar mogelijkheden voor een andere try-out, waarbij kwie kwie, tilapia en rijst samen geteeld zullen worden. Rijst-vis kweek is een belangrijk onderdeel van aquacultuur, die een grote potentie heeft om tot ontwikkeling te komen in Suriname, omdat ons land een uitgestrekte gebied van ge´ntegreerde rijstvelden bezit. Debipersad meent dat indien rijst en vis kweek op een juiste manier wordt uitgevoerd, het de productie per ha en het inkomen verkregen van rijst en vis voor de rijstboeren kan verhogen. De verbeterde technieken die ontwikkeld zijn in ÚÚn gebied kan worden uitgebreid naar andere gebieden met dezelfde fysische en milieukenmerken.

Bron/Copyright:

,10/10/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright ę 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics