Nickerie.Net, dinsdag 05 februari 2008


Hoge verwachtingen over Agrarisch Fonds

Paramaribo - Landbouwers, vee- en melkboeren en de vissector hebben grote verwachting van het onlangs in het leven geroepen Agrarisch Krediet Fonds (AKF) met een totale grootte van 2,3 miljoen euro uit de Verdragsmiddelen. Bedrijven kunnen tegen een rente van slechts 6,75 procent tot maximaal SRD 200.000 aan kredieten opnemen. Volgens Peter van Dijk, die zowel in de melk- als in de pluimveesector actief is, wordt gewacht op de officiële vorming van het bestuur en de richtlijnen die nodig zijn om een lening te kunnen sluiten.

Aroen Jadoenathmisier die namens de overheid is aangewezen als voorzitter van het fondsbestuur, zegt dat het fonds beheerd zal worden door de Landbouwbank, die de sector ook richtlijnen zal geven. Jadoenathmisier verwacht dat het fonds de kwaliteit, productiviteit alsook de export van alle belanghebbende sectoren moet verhogen.

Verwachtbaar is dat de concurrentiepositie van de bedrijven en hun capaciteit wordt vergroot. Volgens Jadoenathmisier gaan kredieten alleen naar bedrijven met economische waarde en levensvatbaarheid. De investering moet ook innovatief zijn. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een krediet moeten wel kunnen garanderen dat ze het geleend bedrag terug kunnen betalen. Het AKF-bestuur zal over dit alles streng waken. Het fonds richt zich vooral op kleine en middengrote agrarische bedrijven, met een maximumgrootte van 75 hectare.

Een bijzondere bijkomstigheid aan het fonds is dat de eerste zes maanden de lening aflossingsvrij is en de maximale looptijd 10 jaar bedraagt. Een looptijd die volgens Van Dijk heel belangrijk is, omdat een investering in de agrarische sector niet eerder kan worden terugverdiend. “Het kan een heel goed fonds worden”, zegt Van Dijk. Ook voorzitter Henk van Brussel van de veehoudersbond heeft geloof in het fonds.

Op verzoek van minister Kermechend Raghoebarsing heeft de sector drie kandidaten voor het bestuur moeten aanwijzen. De overheid heeft vier plaatsen in het bestuur. Een van die plaatsen zal worden toegewezen aan de Agras, als vertegenwoordiger van de landbouwers. De pluimveesector en de Vereniging van Surinaamse Melkboeren (VSMB) hebben samen Armand van Alen voorgedragen. De veehoudersbond heeft Herman Leidsner voorgedragen. Echter maakt, volgens Van Brussel, Van Alen meer kans. “Mijn kandidaat is waarschijnlijk afgewezen, maar ik zou wel kunnen instemmen met Van Alen, alleen vraag ik mij af of die wel de tijd heeft”. Nog niet alle kandidaten zijn bekend. De sector hoopt echter dat dat snel het geval zal zijn waardoor het fonds operationeel kan worden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

05-02-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics