Nickerie.Net, dinsdag 31 augustus 2010


Welles! Nietes! na rechterlijke uitspraak - Twist Nieuw Suriname bereikt climax

Pieter Van Maele, 30/08/2010

Paramaribo - Het blijft hoogst onrustig binnen Nieuw Suriname, één van de vier partijen van de Mega Combinatie. De kampen John Nasibdar en Harisch Monorath/Prem Lachman, die allebei het leiderschap van de partij claimen, vliegen elkaar al geruime tijd in de haren. Een gerechtelijke uitspraak dit weekend bracht daar geen verandering in.

Sterker nog: beide groepen claimden na afloop de overwinning, waardoor de interne machtsstrijd dit weekend pas een echte climax bereikte. Die strijd zorgde er uiteindelijk voor dat Nieuw Suriname als enige regeringspartij geen enkele ministerspost kon binnenhalen.

Harisch Monorath van Nieuw Suriname toont een document, zaterdag tijdens een persconferentie. Naast hem zit Prem Lachman. Dit koppel bestrijdt, ondanks het ander kamp binnen de partij onder aanvoering van John Nasibdar. Beide kampen claimen, een rechterlijke uitspraak, het voorzitterschap van de partij.-dWTfoto / Claudio Barker.

De uitspraak in kort geding viel zaterdagochtend om 9 uur. Geen van beide kampen kan al een vonnis tonen, maar toch triomfeerden beide. “Ik ben volgens de uitspraak van de rechtbank de onbetwiste voorzitter van Nieuw Suriname, en blijf dat tot 2012. Het recht heeft gezegevierd”, verklaarde Nasibdar na afloop van de zitting. “Niets van! Er wordt op ons gebraakt en gespuugd. John Nasibdar, oud-voorzitter van Nieuw Suriname, is door de rechtbank onontvankelijk verklaard”, vertelde Monorath zaterdagmiddag op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie.

“Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt nog steeds de partij, hij is niet bevoegd om namens de partij op te treden. Hij is én blijft nog steeds afgezet als voorzitter.” Het assembléelid vindt dat Nasibdar de media misbruikt. “Ik heb me gestoord aan enkele artikelen, waarin Nasibdar woorden in de mond van de rechter legt. Hij beschaamt de groene tafel.” Aan de andere kant van de boksring klinkt uiteraard een volledig ander verhaal. “Ik was zelf in de rechtszaal, terwijl die mannen er niet eens waren”, verdedigt Nasibdar zich. “Ik herhaal dat het leiderschap over Nieuw Suriname intact is gebleven en dat ik dus de onbetwiste leider ben.

“Ik heb bij de rechter vijf punten aanhangig gemaakt, en op vier van die punten ben ik inderdaad onontvankelijk verklaard. Rechter Wijnhard heeft echter wél gevonnist dat het partijbestuur volledig intact is gebleven.

Ik ben zelfs niet volgens onze interne partijregels ‘afgezet’.” Alle andere beschuldigingen wijst Nasibdar hij ook van de hand. “Ik misbruik de media? Ik ben nu pas naar de media gestapt, terwijl Monorath zelf in de pers verkondigde dat ik zijn vader ziek had gemaakt. Ben ik dan God, dat ik mensen ziek kan maken? Dat is inderdaad echt heel schadelijk voor de partij, vooral nu Monorath en Lachman mijn handreiking hebben geweigerd.”

Op de persconferentie van Nieuw Suriname, afgelopen zaterdag in het partijcentrum van NS, vertelde Monorath ook dat Nasibdar zichzelf had voorgedragen om minister te worden. “Hij had ons op een vergadering gezegd nog geen kandidaat als minister naar voren te schuiven, waarna bleek dat hij zichzélf stiekem als kandidaat heeft aangediend. Dat is daarna afgewezen”, stelt Monorath. “Een pertinente leugen”, weerlegt Nasibdar voorspelbaar.

De geschiedenis van Nieuw Suriname is bezaaid met interne twisten over de te volgen koers en het leiderschap over de partij. Zo versplinterde de achterban van de partij eind februari 2010, waarna het ene deel naar de Mega Combinatie dwarrelde. Het andere deel, onder de gekortwiekte vleugels van oud-voorzitter en stichter Nannan Panday, bleef deel uitmaken van het Middenblok. Beide ‘snippers’ probeerden toen ook al het publiek te overtuigen dat zij de enige echte erfgenaam zijn van de partij, wier naam bovendien nieuwe politiekvoering beloofde.

Enkel een vonnis kan duidelijkheid brengen over de broedertwist binnen Nieuw Suriname. “Woensdag of donderdag ontvang ik het. Zodra ik het heb, verspreid ik het naar alle media. Intussen moet een commissie de partij intern herstructureren. Ik hoop nog steeds dat het andere kamp terugkeert. Het zijn ten slotte wijze, geschoolde mensen”, besluit Nasibdar.-.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

31-08-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics