Nickerie.Net, dinsdag 03 september 2013


Melvin Linscheer verstrikt in eigen leugens

Volgens Melvin Linscheer, directeur van Nationale Veiligheid, heeft Dino Bouterse helemaal niets te maken Counter Terrorism Unit (CTU). Hoe aannemelijk is de mededeling van de directeur van Nationale Veiligheid? Moeten we die mededeling van de directeur van ‘Nationale Veiligheid’ voor zoete koek slikken? Als we de feiten opeen rijtje zetten, kunnen wij niets anders concluderen dat de man die als directeur fungeert van onze nationale veiligheid, een wanhoopspoging doet om de internationale blamage vanwege de aanhouding van Dino Bouterse, te verbloemen. Ging het hier werkelijk om onze nationale veiligheid. De puzzelstukjes van de CTU die nu langzamerhand boven komen drijven, bewijzen het tegendeel. De activiteiten van de CTU lijken nu eerder op de bescherming van georganiseerde misdaad op hoog niveau en dat alles op kosten van de staat.

Dino Bouterse in CTU uniform.

Op 9 december 2010 hield president Bouterse een persconferentie over de anti-terreur eenheid, Counter Terrorism Unit (CTU. Hij zei toen het volgende: Mijn zoon is opgenomen in de leiding van de speciale anti-terreur eenheid, de Counter Terror Unit (CTU); Mijn zoon Dino, is de beste man voor anti-terreur eenheid;  Mijn zoon heeft “mede leiding” in dat team; Hier spreekt een trotse vader; Ik ben erg trots op mijn zoon Dino.

Eerder had president Bouterse gezegd dat voor deze unit we de allerbeste mensen hebben gekozen en dat zijn zoon Dino tot de allerbeste op dat gebied gerekend mag worden. President Bouterse zei op die persconferentie ook dat in de CTU, met zorg manschappen zijn opgenomen van de verschillende gewapende en veiligheidsdiensten.

Het staatshoofd noemde onder andere, het leger, de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD),  de brandweer, het politiekorps en cipiers. De speciale manschappen ondergaan een zware interne training zei president Bouterse. Daarna worden zij nogeens opgeleid door buitenlandse mogendheden die worden aangetrokken.

President Bouterse zei verder dat CTU in het leven is geroepen als preventie tegen de nationale en internationale dreigingen vanuit, de criminele wereld. Hij noemde drugstransporten en de georganiseerde criminaliteit.

De bedreigingen van klimaatverandering, mensenhandel, “maar hoog aan het lijstje staat terrorisme”, zei Bouterse. Volgens hem is de CTU een signaal naar de internationale gemeenschap dat Suriname meer doet dan alleen maar over terrorisme praten.

President Bouterse heeft dus in 2010 zelf gezegd dat Dino Bouterse “mede leiding” geeft aan de Counter Terrorism Unit (CTU) en dan weiger ik te geloven dat Dino Bouterse niet meer in de leiding zit van CTU. Een besluit van de president wordt niet zomaar ongedaan gemaakt.

Derhalve staan al die beweringen van Melvin Linscheeren en andere hoge functionarissen haaks op de uitspraken van president Bouterse, die hij op de persconferentie van 9 december 2010 heeft gedaan. Er is hier duidelijk sprake van een scenario, er wordt bewust onjuiste informatie verstrekt aan de gemeenschap.

Zowel de nationale als de internationale media hebben heel veel aandacht besteed aan de aanhouding van Dino Bouterse. Terwijl aan de meeting van Unasur heel weinig aandacht is besteed door de internationale pers, en dan durft minister Winston Lackin te zeggen dat de Unasur meeting in Paramaribo niet overschaduwd is door de aanhouding van Dino.

Nu Dino Bouterse vast zit in Amerika en volgende de Amerikanen wegens drugs-en wapensmokkel, wordt door de directeur van ‘Nationale Veiligheid” MelvinLinscheer, in alle toonaarden ontkend dat Dino Bouterse betrokken is bij de CTU. De uitspraken van president op de persconferentie van 9 december 2010 spreken boekdelen over de betrokkenheid van Dino Bouterse bij de CTU. Of is er bij CTU nu ook sprake van “gewijzigde beleidsinzichten”?

Melvin Linscheer, directeur van Nationale Veiligheid zegt dat Journalisten meer zouden moeten rechercheren om achter de feiten te komen, zo moeilijk is dat niet. Melvin Linscheer moet weten dat we een kleine gemeenschap hebben. “Het is ook niet moeilijk om de waarheid achter te halen”. 

De journalisten hoeven helemaal niet te gaan rechercheren of Dino nog in de leiding zit of niet, de gemeenschap weet wel beter wat de waarheid is. Wie houdt wie voor de gek? Al is de leugen zo snel de waarheid achterhaalt ze wel.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / Naipal.A.I./ Fos Network

03-09-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics