Nickerie, zaterdag 03 juli 2004  


Rijstbedrijf Sahara neemt distributiecentrum in gebruik

Rijstsector kan niet concurrerend produceren

door Eric Mahabier

dWT foto/ Eric Mahabier:Directeur Jerry Bishesar van Sahara NV geeft uitleg aan minister Michael Jong Tjien Fa van Handel en Industrie over de inrichting van het distributiecentrum dat gisteren in gebruik is genomen.-.PARAMARIBO — Het rijstbedrijf NV Sahara die rijst onder de naam Sranan Alesie op de markt brengt, heeft gisteren aan de Lallarookhweg haar hoofddistributiecentrum in gebruik genomen. Bij die gelegenheid zei directeur Jerry Bishesar dat de marktsituatie, toen enkele jaren geleden de beslissing genomen werd om dit centrum op te zetten, een heel andere was dan vandaag. Hij wil niet aangeven wat de investering exact is geweest en volstaat met enkele tonnen US dollars. Volgens hem kenmerkt de hedendaagse situatie zich door een sterk verminderde koopkracht, verminderde productie in de rijstsector en de afname van de rijstexport. Vanwege het vertrouwen dat de familie altijd in de rijstsector heeft gehad, is toch besloten de investering te plegen. Het distributiecentrum omvat een hal waarin verpakte rijst opgeslagen en verkocht wordt. Verder is ook het kantoor van het bedrijf hierin gevestigd. Vanuit dit centrum zal ook de coördinatie van de exporten plaatsvinden. Naast distributeur is Sahara ook verwerker en exporteur. Zowel Bishesar als KKF-voorzitter Robert Ameerali en AKMOS-voorzitter André Soeltaansingh wezen op de mindere goede tijden waarmee de rijstsector geconfronteerd wordt. Volgens Ameerali kan het bedrijfsleven met de hoge energiekosten internationaal niet concurrerend optreden. Dit heeft grote gevolgen, niet alleen voor het bedrijfsleven maar voor de totale samenleving. De productie kan niet verhoogd worden en bedrijven zullen ten onder gaan, wat voor de overheid zal beteken inkomstenderving aan belasting. Soeltaansingh wees op het ontbreken van de condities die het mogelijk maken om concurrerend op te treden. Hij haalde aan de miljoenen dollars aan subsidies die de Amerikaanse rijst krijgt van zijn overheid.

Volgens Bishesar is de teruggang van de rijstsector in Suriname ingegeven door de Europese Unie, die mede onder invloed van de Wereldhandelsorganisatie besloot de geldende preferentiële behandeling van onder meer Surinaams rijst af te bouwen. Hierdoor werd het moeilijker voor Surinaamse rijstexporteurs om rijst op de Europese markt af te zetten. "Dit heeft haar weerslag onmiddellijk gehad op de rijstsector in Suriname". Dit staafde hij door aan te voeren dat Suriname in de jaren 80 ongeveer 42 miljoen US dollar per jaar aan rijstexporten verdiende en nu is dit teruggegaan tot minder dan 14 miljoen US dollar per jaar. Hij vindt dit bedroevend en weinig voor een land met zoveel rijstarealen en aanwezige kennis. Vanwege de oneerlijke concurrentie van rijst uit Amerika voorziet hij ook moeilijkheden in het verwerven van nieuwe markten in het Caribisch Gebied.

Ook de invoerrechten die de rijstsector voor ingevoerde productiegoederen moet betalen zijn moordend voor de sector. Bishesar hoopt dat de regering de invoerrechten op inputs op zeer korte termijn afschaft. Minister Michael Jong Tjien Fa van Handel en Industrie zei dat rijstsector zeer belangrijk is voor de Surinaamse economie. Het verschaft niet alleen werkgelegenheid, maar is ook een deviezenverdiener voor het land. Hij deelde zijn gehoor mee dat het ministerie aan de ene kant oplettend de ontwikkelingen op de Europese rijstmarkt volgt en anderzijds zijn best doet om naar nieuwe marktmogelijkheden te zoeken voor de afzet van Surinaams rijst. Hij acht het van groot belang dat op nationaal niveau gewerkt wordt aan het verbeteren van de concurrentiepositie, waarbij naast het prijselement het ook van belang is om te werken naar productieverhoging.

 
Bron:
, 03-07-2004

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics