Nickerie.Net, woensdag 29 juli 2009


130 jaar Nieuw Nickerie

Commisie Viering 130 jaar Nieuw Nickerie draait op volle toeren
Geplaatst: 23/07/2009

Nickerie -  De commissie die belast is met de organisatie van de feestweek in verband met 130 jaar Nieuw Nickerie draait volgens ondervoorzitter Soenderpersad Algoe op volle toeren. Hij zegt dat het geheel een ander karakter zal hebben dan de normale kermissen die worden gehouden in het district. Rondom het districtscommissariaat en het marktterrein zal omgetoverd worden tot “party location”, waar elke dag andere activiteiten gedurende de feestweek gehouden zullen worden.

Rondom het plantsoen komen er circa 60 tenten te staan waar mensen terecht kunnen voor verschillende zaken. “Het wordt een mini productiebeurs met een kermiskarakter”, liet Algoe weten.
PR Officer Franklin Misiekaba deed uit de doeken dat de promotieactiviteiten nog van de week beginnen via radio, televisie en internet. Bekeken wordt in hoeverre het ook mogelijk is om een live teleton te organiseren waardoor het volk ook een bijdrage kan leveren om de kosten te helpen dekken voor het feest. Misiekaba zegt verder dat er een start is gemaakt met het planten van groenhartbomen en miamipalmen op de GLO-, VOJ- en VOS-scholen in Nieuw Nickerie. Gisteren heeft men twee groenhartbomen op het scholencomplex van de Schneiders Howard Muloschool geplant.

Er is gekozen voor deze scholen omdat de bomen dan onder het toeziend oog van de schoolleiding samen met de leerlingen bewaakt en onderhouden zullen worden, zei de PR Officer. Deze activiteit concentreert zich binnen Nieuw Nickerie daar dit de hoofdplaats is van het district en straks 130 jaar wordt.
Algoe zegt dat hij al indicaties heeft dat zowel hotels als appartementen voor die periode reeds zijn volgeboekt. Ramchander Kisoensingh, manager van hotel restaurant Pak Hap bevestigde ook dat zij het die periode druk zullen hebben met het accommoderen van bezoekers. Franklin Misiekaba deed verder uit de doeken dat in het kader van 130 jaar Nieuw Nickerie er reeds opstel/tekenwedstrijden zijn gehouden op de verschillende alle GLO-, VOJ- en VOS-scholen. Men is nu al bezig met de beoordeling. De prijsuitreiking zal gedurende de feestweek plaatsvinden.

Als neusje van de zalm heeft de commissie ook gezorgd dat kookgrage mannen op 2 augustus op het marktterrein hun kookkunsten zullen presenteren. Deze men cookout party belooft wat te worden zei Misiekaba. Algoe vult aan door ook aan te geven dat de wegen al netjes zijn geëgaliseerd door OW en dat Baitali binnenkort ook nog bepaalde straten zal helpen schoonvegen met een speciale machine.

De totale kosten voor het feest lopen tegen de 60.000 Surinaamse dollars. Vanuit eigen fundraising en het bedrijfsleven is er al bijkans SRD 42.000 binnen. Special voor 130 jaar Nieuw Nickerie heeft de commissie ook truien die zij ten verkoop aanbiedt. De commissie die bestaat uit 18 personen bespaart kosten noch moeite om het werk te doen.


Binnenstad Nickerie krijgt beurt op weg naar 130-jarig bestaan

Geplaatst: 30/06/2009

Nickerie -  De uitstraling van een dorp of stad wordt mede bepaald door het schoonhouden van o.a. het milieu met alles eromheen. In het kader van de viering van het 130-jarig bestaan van Nieuw Nickerie op 8 augustus heeft de commissie, die belast is met het voorbereiden van de feestweek, een aanvang gemaakt om alvast de binnenstad van Nickerie om te toveren tot een “party city”. De public relations officer van de commissie, Franklin Misiekaba, geeft aan dat de werkzaamheden inhouden dat de bermen een beurt krijgen, zandwegen voorzien worden van zand en dat deze ook worden geëgaliseerd. Samen met de commissie werken ook mee het ministerie van Regionale Ontwikkeling, het ministerie van Justitie en Politie, Milieubeheer en gedetineerden van Hazard.

Voor wat betreft de geasfalteerde wegen, zegt Misiekaba dat deze wegen aan beide zijden van zand en onkruid zullen worden ontdaan, waardoor de volle breedte zichtbaar zal worden. De PR-man benadrukte verder dat de Nickeriaanse gemeenschap haar volledige medewerking geeft. Na de verfraaiing zal ze verder helpen met onderhoud en behoud van de tweede grote stad van Suriname.
Het is volgens Misiekaba niet in de bedoeling om steeds weer vanuit een nulpunt zaken aan te pakken. Vanuit de commissie is aangegeven dat zij voorlopig op schema zijn en steeds in overleg treden. Communicatie is volgens Misiekaba van belang om deze bigi jari van Nieuw Nickerie succesvol te laten zijn. Bij de schoonmaak van de infrastructuur in het centrum zal ook het verkeer baat hebben.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

29-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics