Nickerie.Net, maandag 14 mei 2007


Storing Internet- en Telefoonverkeer met Suriname als gevolg van kabelbreuk

 

News Updates:

14-05-2007: Telesur investeert US 20 miljoen in nieuwe glasvezelkabel

09-05-2007: Storing internet- en telefonieverbinding met Suriname duurt langer

08-05-2007: Telesur denkt aan satelliet

08-05-2007: Internet isolement kost geld

07-05-2007: Intercontinentale glasvezelkabel weer beschadigd

25-01-2006: In januari 2006 was er ook sprake van een kabelbreuk: lees hier meer over


Telesur investeert US$ 20 miljoen in nieuwe glasvezelkabel

Paramaribo - Telesur treft vanaf 2005 voorbereidingen voor het aanleggen van een nieuwe glasvezelkabel voor Suriname. De totale kosten liggen tussen 15 en 20 miljoen US dollar. Het gaat om een tweede internationale glasvezelzeekabel naast de bestaande Americas II. De nieuwe kabel zal een eigen landingspunt in Suriname hebben en zal via de zee direct op Surinaamse bodem aansluiting hebben op het lokale telecommunicatienetwerk. “Hiermee wordt niet alleen de capaciteit van de internationale zeeglasvezelkabel uitgebreid, maar ook de mogelijkheid gecreëerd voor een alternatieve back-up route”, legt directeur Dirk Currie uit.

Ruim een week geleden raakte de Americas II glasvezelkabel ernstig beschadigd. Het gevolg hiervan is dat onder meer het internet en internationaal telefoonverkeer ontwricht zijn. In de afgelopen vier jaar is dit de derde keer dat een breuk in deze intercontinentale kabel voor ernstige problemen zorgde in het internationaal telefoon- en internetverkeer. Telesur voert gesprekken met een consortium van investeerders en met Guyana en Frans-Guyana om ze over te halen te participeren in het goedkopere alternatief van de tweede kabel.

In 2000 stapte het bedrijf over van satellietverbinding naar kabel, omdat dit de bedrijfskosten drukte en tegelijkertijd de capaciteit van internationale toegang verruimde. “Het hebben van één landingspunt was toen het goedkoopste alternatief voor landen die op de Americas II zijn aangesloten”, verduidelijkt Currie. Het enige verschil bij het aanleggen van de nieuwe kabel, is dat alle drie landen hun eigen landingspunt zullen hebben, wat tegelijkertijd zal zorgen voor een volledige back-up.

Hoewel er nu sprake is van een overmachtsituatie, is hij zich bewust van de schade aan het imago die het bedrijf nu oploopt. Voor de doorsnee burger is het namelijk Telesur dat weer eens niet aan zijn verplichtingen voldoet. Currie benadrukt dat nog steeds gebruik wordt gemaakt van de satellietverbinding, maar dat die overwegend wordt ingezet bij overmachtsituaties. De capaciteit is tot nu toe beperkt, omdat er geen honderd-procent-back-up is. Afgelopen weekend is dit wat opgevoerd. “Het internet- en internationaal telefoonverkeer verlopen nog niet vlot, maar er is wel communicatie mogelijk.”

Op kritieken van CQ Link en Parbonet, die in de media een campagne zijn begonnen om meer abonnees aan te werven, wil de Telesur-directeur niet reageren. “Als de concurrenten gebruik willen maken van de situatie, is het hun goed recht”, is het enige dat hij kwijt wil. Telesur probeert het ongerief, dat nog zeker een week zal duren, zo goed mogelijk op te vangen.

Redactie Nickerie.Net (14-05-2007):

Volgens Guyana Telecom zou volgens de laatste informatie het nog zeker twee weken kunnen duren voordat de breuk volledig is hersteld. De uiteinden van de gebroken kabels zijn dusdanig van elkaar weggespoeld dat extra materieel nodig is om de boel weer bij elkaar te brengen en weer werkklaar te maken.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

,14-05-2007


Intercontinentale glasvezelkabel weer beschadigd

PARAMARIBO- Mediabedrijven en andere personen die aangewezen zijn op het internetverkeer konden gisteren geen gebruik maken van het elektronische communicatieverkeer. Dit is te wijten aan een storing op de intercontinentale glasvezelkabel die de Guyana’s in staat stelt internationaal elektronisch te communiceren. De gemeenschap is daarmee geïsoleerd geraakt.

Route America II onderzeese glasvezelkabel, die via een vertakking naar Frans Guyana verbinding biedt met Frans Guyana, Suriname en Guyana. Het technische beheer van America II ligt in handen van het Franse bedrijf Alcatel.

Mediabedrijven, voornamelijk dagbladen, cybercafes en e-commerce ondernemers zijn voor een deel van hun economische activiteiten, aangewezen op deze technologische ontwikkeling. “De laatste twee jaar komt het te vaak voor dat er geen internetverkeer is, door beschadiging van de glasvezelkabel”, reageert een boze internetjunk tegenover de Ware Tijd.

RoyBelfor, hoofd Public Relation bij het Telecommunicatiebedrijf Telesur, bevestigt de storing. Hij verwijst ook naar de bekendmakingen die vanuit het bedrijf zijn gegaan naar de media. Daarin maakt Telesur bekend dat vanwege die storing de diensten internationale telefonie, internationale dataverbindingen, internettoegang en Crypto Internationaal (SMS) vanaf zondag tot nader order beperkt verleend worden. Belfor erkent de problemen die daarmee gepaard gaan voor de gebruikers en vraagt begrip voor deze overmacht situatie.

De beschadiging is in zee gelokaliseerd en er zijn Franse technici aangetrokken om het probleem om te heffen. De Telesur PR-officer weet nog niet wat de oorzaak van de beschadiging is die het internet- en internationaal telefoonverkeer in Suriname, Guyana en Frans Guyana beperkt. “Intussen zijn we overgeschakeld op onze back up, maar de bandbreedte is ook hier zeer beperkt”, geeft hij toe. Telesur kan niet aangeven hoelang deze situatie aanhoudt.

De storing die Telesur ondervindt vanwege de beschadiging van de glasvezel kabel heeft geen enkele invloed op de internet services van ParboNet en CQ-Link, daar deze bedrijven van een satelliet verbinding gebruik maken voor de connectie met het internet. Uit ervaring van gebruikers blijkt overigens dat internet verbindingen via satelliet bij regulier gebruik regelmatig uitvallen in vergelijking tot glasvezelverbindingen, waar Telesur gebruik van maakt. Storingen als gevolg van kabelbreuk kan wel dagen duren, terwijl storing bij satellietverbindingen binnen enkele uren verholpen kunnen worden. De meest stabiele optie zou zijn, een extra back-up verbinding met een andere submarine glasvezelverbinding naar America II, die via Frans Guyana ook Suriname en Brits Guyana verbindt. Voor de Surinaamse kust liggen nog een aantal hoofdkabels die ook verbindingen vanuit Brazilië met de rest van de wereld verzorgen.

Lokale kranten zijn in aangepaste vorm uitgekomen, daar zij een groot del van hun buitenlandse content van het web 'plukken'.

In januari 2006 was er ook sprake van een kabelbreuk: lees hier meer over

Redactie Nickerie.Net:

Wij hebben wel een redelijke verbinding met de buitenwereld. Als er belangrijk nieuws is in Nickerie, zullen wij dit uiteraard  online zetten op Nickerie.Net

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / dWT

,07-05-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics