Nickerie.Net, maandag 22 september 2008


Drama op O.S. Clarapolder: 12 jarige ex-leerling steekt 10 jarige meisje dood

 

Teken / bekijk hier

Window Media Player wma-file:  Klik hier voor audio fragment Rasonic News (ca. 6 min - 1.8mb)

Winamp mp3-file: Klik hier voor audio fragment Rasonic News (ca. 6 min - 1.8mb)

Nieuws over de moord op Shaista Farousha Khodabaks

 

Nickerie - Niets merkende leerlingen en leerkrachten stonden verbaasd en moedeloos, toen nog net voor einde schooltijd de 12- jarige ex- leerling P. K. Ten tonele met een mes verscheen, en zich rechtstreeks naar de vierde klas van de O.S. Clarapolder  in de Clarapolder begaf. P.K., die volgens informatie enkele maanden terug van de school is afgeschreven wegens wangedrag, begaf zich in het bijzijn van de kinderen en de klasse leerkracht naar het 10- jarige meisje F. Khodabaks, die hij op zeer brutale manier naar buiten heeft gesleept en haar vervolgens op zeer brute manier 13 messteken in de borst- en polsstreek heeft toegebracht. Hierna sloeg de jeugdige moordenaar de hand aan zich zelf, door zich een zware, maar nog net geen fatale messteek toe te brengen. Hij werd in kritieke toestand vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Dr. L. Mungra Ziekenhuis waar er operatief moest worden ingegrepen.

O.S. Clarapolder - thans O.S. Kisoensingh (Fotografie Akhielesh Mahabier - N.Net archief - Maart 2005)

Over het motief wordt nog in het duister getast. Ouders en verzorgers die hun kinderen op de school hebben zijn niet te spreken wat er zich gisteren daar op de school heeft voltrokken. Het is niet de eerste keer dat zulke taferelen, waar er zware bedreigingen zijn geuit, zich hebben voltrokken. Gevreesd wordt dat ouders hun kinderen het komend schooljaar zullen verplaatsen naar andere scholen.

De moordenaar P. K heeft kans gezien om via de achterkant van de school zichzelf toegang te verschaffen. Het vermoeden bestaat sterk dat het hier gaat om een goed geplande moordactie en dat de jeugdige moordenaar met voorbedachte raden, zich al een tijdje schuil moest hebben gehouden en alles al die tijd goed in de gaten heeft weten te houden.

Boze en zwaar emotioneel geladen familieleden, vrienden en kennissen van het slachtoffer die ter plekke het leven begaf hebben met heel veel tranen het lijk vervoerd naar het mortuarium, dit terwijl aan de andere kant de moordenaar lag op de spoedeisende hulp.

De politie heeft de zaak in verdere onderzoek. De buurt Clarapolder en omgeving hebben geschokt gereageerd op deze tragedie, die ook grote delen van Nickerie heeft doen opschrikken.

Foto’s: momenten voor het mortuarium van Nickerie waar vrienden, kennisen en naaste familieleden met veel tranen het lijk van het 10-jarige meisje hebben gelegd.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

24-07-2008

 


de Ware Tijd, Asha Chaturi - 25/07/2008

Drama in Nickerie Twaalfjarige doodt negenjarige scholier

NIEUW-NICKERIE - “Ik zal mijn dochter nooit meer terugzien. Ik heb haar vanmorgen op school afgezet”, zegt in diepe rouw gedompelde Asif Khodabaks. Zijn tienjarige dochter Shaista Farousha Khodabaks is gisteren op beestachtige wijze gedood door de twaalfjarige PK. “Mijn dochter kreeg hoge cijfers en leerde goed. Ik kreeg nooit klachten over haar van de school.” Shaista was een leerlinge van de O.S. Kisoensinghschool te Clarapolder en zat in de vierde klas. Omstreeks twaalf uur gisteren kwam PK de klas binnen, liep regelrecht op haar af, pakte haar aan de hand en sleurde haar naar buiten. Op het schoolterrein begon hij met een mes op haar in te steken. Na zijn daad stak hij zichzelf met het mes. Klassejuf Rita Kartoredjo die om hulp schreeuwde, kon niet veel doen. Shaista overleed ter plekke aan haar verwondingen.

“Ik werd gebeld door een leerkracht van de school en dacht dat het niet zo ernstig was. Ter plaatse aangekomen zag ik mijn dochter niet meer ademen”, vertelt vader Khodabaks. Ook moeder Zorida is niet te troosten. “Mijn dochter wilde de universiteit bezoeken. Zij heeft ons nooit verteld dat zij last heeft van die jongen.”

Farousha met haar zusje.- Foto:collectie familie Khodabaks

PK is een ex-leerling van de OS Kisoensinghschool. Hij is twee maanden terug vanwege wangedrag afgeschreven van de school. Hij zat in de derde klas. Na de snode daad is hij vervoerd naar het Streekziekenhuis waar operatief ingrijpen noodzakelijk was. Hij is buiten levensgevaar en ligt onder politiebegeleiding in het ziekenhuis.

Volgens schoolleider Oemawatie Gayapersad is de jongen onhandelbaar. Hij was recent betrokken bij een vechtpartij met een andere leerling van de school. Ook de politie is vaker op de hoogte gesteld. De twaalfjarige stond onder begeleiding van de Stichting Welzijns Instituut Nickerie (WIN). Volgens de schoolleider is PK vechtlustig en agressief. Vaak wilde hij een stoel gooien op de leerkracht, vertelt Gayapersad. Contact met de ouders mocht niet baten. “Zelfs de moeder van PK zei me dat ze geen raad wist met haar zoon. Hij liep altijd als een gangster op school,” beschrijft het schoolhoofd de jonge dader.

“Voor de school is het een zwarte bladzijde,” zegt onderwijsinspecteur Basisonderwijs, Roy Katisa. Hij was er niet van op de hoogte dat de jongen was afgeschreven. Het wangedrag is hem ook nooit gerapporteerd. “Toen ik het hoorde, ben ik ook geschrokken. Zulks heeft zich voor het eerst voorgedaan op school.” Aan de veiligheid kan de onderwijsinspecteur niets doen, zegt hij, “het komt nergens voor dat een school tijdens schooluren wordt bewaakt.” Vanaf vandaag wordt er gewerkt aan professionele slachtofferhulp om de eerste slagen op te vangen. Volgens Katisa zal dit drama zeker invloed hebben op de prestatie van de leerlingen, die nu in hun repetitieperiode zitten.

Het gezin Khodabaks is in diepe rouw gedompeld. Dochter Farousha is gisteren op beestachtige wijze afgemaakt door een twaalf jarige jongen.-

“Farousha en ik gingen samen naar school en zij heeft mij nooit gezegd dat zij last had van PK”, zegt Anny Sahadew. Zij heeft het voorval meegemaakt en kan het niet verwerken dat haar vriendin op zo een manier van het leven is beroofd. Ze is er helemaal kapot van. Inspecteur Jules Plet, gewestelijk politiecommandant, zegt dat hij zoiets voor het eerst heeft gezien. Over het motief tast eenieder in het duister.

Het stoffelijk overschot van het slachtoffertje is hangende het onderzoek in beslag genomen. Schoolleider Gayapersad pleit ervoor dat de omgeving van de school wordt ontdaan van bos. De OS Kisoensingschool bestaat al 50 jaar en is nooit omrastering gehad (Note redactie Nickerie.net: de school heeft in het verleden wel omrastering van prikkeldraad gehad - maar is niet hersteld nadat deze het hadden begeven). Aan drie kanten is de school omringd door bos (red. N.Net: dicht begroeide hoge struiken) . De school telt 153 leerlingen en 12 leerkrachten.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ de Ware Tijd

25-07-2008


12-jarige moordenaar strafrechtelijk vervolgbaar

Geplaatst: 26/07/2008

Nickerie -  Het tragische voorval dat zich heeft afgespeeld op de OS Kisoensinghschool in Nickerie heeft de totale Surinaamse samenleving diep geschokt. Een 12-jarige jongen, ene P.K., heeft de 10-jarige Shaista Farousha Khodabaks middels 13 messteken in de klas op beestachtige wijze om het leven gebracht. Na zijn snode daad stak hij zichzelf met het mes. Over het motief wordt er nog in het duister getast. De jurist mr. Irene Asarfi-Lalji geeft in gesprek met DBS aan dat rekening houdende met het Wetboek van Strafvordering, een kind zolang het de leeftijd van 10 jaar niet bereikt heeft, strafrechtelijk niet vervolgd kan worden. In dit geval is de jongen 12 jaar, wat betekent dat hij op de normale manier strafrechtelijk vervolgd kan worden en dat de regels van het wetboek ook op hem van toepassing zijn.

Volgens mr. Asarfi is in verzekering stelling sowieso van toepassing op P.K., doch hij mag niet opgesloten worden in een der cellenhuizen van Nickerie. Hij moet op een daartoe geschikte plaats worden opgebracht, zoals de wet dat voorschrijft.

Volgens de internationale kinderverdragen mag een minderjarige niet opgesloten worden met volwassenen. In dit geval moet P.K. overgebracht worden naar Paramaribo en geplaatst worden in het jeugdcellenhuis. In gevallen van minderjarigen moet er verplicht een advocaat toegevoegd worden. De zaak wordt voorgeleid op de jeugdzitting en er gelden andere straffen bij minderjarigen. De mogelijkheid zit er dik in dat P.K. tot zijn 21ste jaar ter beschikking van het bestuur wordt gesteld met de bedoeling dat hij al die jaren wordt opgevoed, begeleid en zodanig klaargemaakt dat wanneer hij weer in de maatschappij komt, hij komt als een correcte en goede burger. Na alles wat zij over deze jongen heeft gelezen, denkt zij dat begeleiding hier op zijn juiste plaats is. Mr. Asarfi zegt dat in haar loopbaan zij voor het eerst geconfronteerd is met zo een geval. Zij zegt niet aan te kunnen geven of zoiets zich voor het eerst heeft voorgedaan in de Surinaamse geschiedenis.

Santi Sieuw

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagbad Suriname

26-07-2008


Dagblad Suriname  - redactioneel

Schokkende moord in Nickerie
Nickerie - Moord wordt in het algemeen gezien als de zwaarste misdaad in het strafrecht. Als dan ook nog eens blijkt dat de dader een tiener is, leidt dit tot reacties van afschuw en onbegrip. Kinderen worden automatisch geassocieerd met onschuld. Zeer terecht is Suriname geschokt door de moord op een 10-jarige scholiere in Nickerie. Niets merkende leerlingen en leerkrachten stonden verbaasd en moedeloos toen nog net voor het einde van de schooltijd de 12-jarige ex-leerling P.K. ten tonele verscheen met een mes en zich rechtstreeks naar de vierde klas van de OS Kisoensinghschool in de Clarapolder begaf. P.K. die volgens informatie enkele maanden terug van de school is afgeschreven wegens wangedrag, begaf zich in bijzijn van de kinderen en de klasseleerkracht naar het 10-jarige meisje F. Khodabaks. Hij sleepte haar op zeer brutale manier naar buiten en bracht haar vervolgens op zeer brute manier 13 messteken in de borst- en polsstreek toe. Hierna trachtte de jeugdige moordenaar de hand aan zichzelf te slaan door zich een zware, maar nog net geen fatale messteek toe te brengen. Hij werd in kritieke toestand vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Dr. L. Mungra Streekziekenhuis, waar er operatief moest worden ingegrepen.

Over het motief wordt nog in het duister getast. Ouders en verzorgers die hun kinderen op die school hebben, zijn niet te spreken over wat zich gisteren op de school heeft voltrokken. Het is niet de eerste keer dat er zware bedreigingen zijn geuit. Gevreesd wordt dat ouders hun kinderen het komende schooljaar zullen verplaatsen naar andere scholen. De moordenaar P.K. heeft kans gezien om zich via de achterkant van de school toegang te verschaffen. Het vermoeden bestaat dat het hier gaat om een goed geplande moordactie en dat de jeugdige moordenaar met voorbedachte rade zich al een tijdje schuil moet hebben gehouden en alles al die tijd goed in de gaten heeft gehouden. Dat de dader zeer jong is wijst uit op frustraties die onvoldoende herkend en zichtbaar zijn in ons land om in aanmerking te komen voor de hulpverlening. Maar, het is lastig om te oordelen omdat nog te weinig details bekend zijn. De vraag is wel hoe een buitenstaander naar een klaslokaal kan lopen en iemand uit de klas kan slepen zonder dat de leerkracht en andere omstanders iets daaraan doen.

Het district Nickerie staat bekend om een aantal cases met persoonlijke drama’s. Maar hetgeen zich afgelopen week heeft afgespeeld, is weer van een ander kaliber. Wij weten van het hoge percentage zelfdoding in het district. Nu zien we andere vormen van kennelijk te kort schietende begeleiding. Een kennelijk niet handelbare 12- jarige wordt van school afgeschreven en verder aan zijn lot overgelaten. Aan de andere kant schijnt de huiselijke situatie van de dader alles behalve florissant te zijn. Ja, het is misschien makkelijk achteraf kijken naar de case, er moet zich eerst een drama afspelen voor wij met zijn allen beseffen dat wij zaken hebben laten liggen. Een groot drama rond twee slachtoffers en vooral twee families. Onderzoek naar de motieven van jonge moordenaars onderscheidt een aantal soorten moorden: meervoudige moord op middelbare scholen, seriemoordenaars in de dop, familiemoorden, moorden gepleegd voor de kick en moorden uit wraak. Achter de oorzaken en achter de motieven van de jeugdige moordenaars te komen is niet eenvoudig.

Het is geen verrassing dat ongeveer 90% van deze moorden in de Verenigde Staten plaatsvindt, waar nu eenmaal vuurwapens snel voorhanden zijn. Men leest over bekende gevallen, zoals de schietpartijen op de Columbine Highschool en op het gymnasium in Erfurt. Andere minder bekende zaken zijn die van Betty en Mary Bell in Schotland en enkele familiemoorden in België. Veel onderzoek is beschrijvend van aard, waaraan alleen een echt antwoord vaak ontbreekt. En dat is er misschien ook niet als er niet van een bepaalde psychose sprake is. Milieu, opvoeding, aanleg, karakter blijven factoren die meespelen. Geen opwekkende kost, maar zonder sensatie, hoe gaan de nabestaanden om met zo’n case? Maar ook de staat moet recht gaan spreken. Het is duidelijk dat dit onderwerp, zeker waar het motief betreft - de persoonlijkheid van de dader - direct raakt aan de forensische psychiatrie en psychologie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Dagbad Suriname

26-07-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics